ckpz new2015

Nawierzchnia placu zabaw powinna spełniać restryjkcyjne wymagania w zakresie amortyzacji upadku.

W przypadku nawierzchni syntetycznych weryfikacja właściwości amortyzujących jest przeprowadzana na podstawie Polskiej Normy PN-EN 1177:2009.

Typ usługi: inspekcja podstawowa - ocena zgodności z wymogami norm oraz analiza ryzyka w przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu nawierzchni na terenie:

  • placu zabaw
  • sali zabaw
  • siłowni zewnętrznej

badanie1

 

Dla kogo:

  • właściciele lub zarządcy placów lub sal zabaw
  • producenci i dostawcy nawierzchni na tereny rekreacyjne

Opis:

Badanie polega na upuszczaniu modelu głowy wyposażonego w przyśpieszeniomierz. Urządzenie przekazuje dane do komputera przenośnego i na bieżąco podawany jest wynik pomiaru. Wysokość, z jakiej wykonywane jest badanie, jest stopniowo zwiększana, aż do uzyskania wartości HIC 1000 (kryterium urazu głowy, ang. Head Injury Criterion). Dla wartości nieprzekraczającej HIC 1000 uraz nie powinien powodować wstrząsu mózgu lub pęknięcia czaszki.

Badanie nawierzchni placu zabaw może być wykonywane między innymi w celu:

   • wykonania odbioru - sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni, mimo posiadanych dla nawierzchni certyfikatów - potrzebna szczególnie w przypadku nawierzchni wylewanych na miejscu
   • wykonania audytu - sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa nawierzchni na terenie już funkcjonującego obiektu

 


Zainteresowanych usługą prosimy o Kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta

Abonament zakłada kompleksową opiekę inspektorów CKPZ nad placem lub salą zabaw - począwszy od odbioru nowego obiektu, bądź audytu istniejącego, poprzez Wdrożenie Systemu Kontroli, a skończywszy  na wykonywaniu przegladów. Bezpieczne place i sale zabaw oznaczamy Znakiem "B - Bezpieczny Plac Zabaw".
 

Abonament "Kompletny"

 

12 m-cy

24 m-ce

A. Opłata początkowa*

1 590,00 zł

990,00 zł

B. Od 2. m-ca / miesiąc*

195,00 zł

185,00 zł

Audyt

+

+

Dziennik

+

+

Szkolenie personelu

+

+

Inspektor 1°

3 osoby

5 osób**

Znak B

+

+

Certyfikat Dopuszczenia

+

+

Promocja na www.ckpz.org

+

+

Przeglądy

4 (audyt + 3 kwartalne)

8 (audyt + 1 roczny
+ 6 kwartalnych)

Telepomoc

-

+

Pomoc przez e-mail

-

+

Dojazdy na terenie Polski

+

+

Wizyta na żądanie

-

2 wizyty inspektora

suma A+B*

3 735,00 zł

5 245,00 zł

wpłata JEDNORAZOWA*

3 500,00 zł

5 000,00 zł

* ceny netto, należy dodać 23% VAT** np. 3 osoby przy okazji audytu + 2 osoby przy okazji przeglądu (w razie rotacji personelu

 

Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  Abonament*
  12 m-cy 24 m-ce
A. Opłata początkowa** 1 590,00 zł 990,00 zł
B. Od 2. m-ca / mies.** 195,00 zł 185,00 zł
Audyt + +
Dziennik + +
Szkolenie personelu + +
Inspektor 1° 3 osoby 5 osób***
Znak B + +
Certyfikat Dopuszczenia + +
Promocja na www.ckpz.org + +
Przeglądy 4 (audyt + 3 kwartalne) 8 (audyt + 1 roczny
+ 6 kwartalnych)
Telepomoc - +
Pomoc przez e-mail - +
Wizyta na żądanie  - 2 wizyty inspektora
suma A+B** 3 735,00 zł 5 245,00 zł
wpłata JEDNORAZOWA** 3 500,00 zł 5 000,00 zł
* dotyczy obiektów do 20 elementów, w przypadków większych obiektów ofertujemy indywidualnie
** ceny netto, należy dodać 23% VAT  
*** np. 3 osoby przy okazji audytu + 2 osoby przy okazji przeglądu (w razie rotacji personelu)

 

 

Element to urządzenie, lub jego część, które ma osobną funkcję.

 

Na placach zabaw:

  • w przypadku zestawu wielofunkcyjnego osobnymi elementami będą: schody, wieża z daszkiem i podestem oraz ześlizg
  • bujak na sprężynie lub huśtawka dwuosobowa są traktowane jako jeden element

W salach zabaw:

  • w przypadku skomplikowanych zestawów, zamontowanych na terenie sal zabaw, elementem będzie np. przejście przez rurę do najbliższego rozwidlenia
  • cały basen z piłkami to jeden element
Ogólne informacje o usługach Centrum Kontroli Placów Zabaw - czytaj więcej.
Odbiory placów zabaw i ich certyfikacja - czytaj więcej.
Badanie nawierzchni placów zabaw, sal zabaw i siłowni zewnętrznych - czytaj więcej.
Przeglądy placów zabaw: kwartalne, roczne i pięcioletnie - czytaj więcej.
Wdrożenia Systemów Kontroli dla placów zabaw i sal zabaw - czytaj więcej.
Szkolenia - czytaj więcej.
Certyfikacja inspektorów - czytaj więcej.
Certyfikacja produktów - czytaj więcej.
Projektowanie placów zabaw - czytaj więcej.
Ekspertyzy, opinie i doradztwo - czytaj więcej.
Akcesoria na place zabaw: regulaminy i próbniki do badania zakleszczeń - czytaj więcej.
Abonamenty na usługi Centrum Kontroli Placów Zabaw - czytaj więcej.

 place zabaw uslugi ckpzCentrum Kontroli Placów Zabaw oferuje szeroki wachlarz usług poprawiających bezpieczeństwo na różnych obiektach przeznaczonych do rekreacji dzieci i dorosłych.

Z kosztami i opisem usług można zapoznać się dzwonięc na numer 22 300 16 60 lub pisząc na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Usługi dla inwestorów publicznych i prywatnych planujących zakup urządzeń na plac zabaw lub siłownię plenerową:

 • projektowanie placów zabaw / siłowni plenerowych »
 • doradztwo w tworzeniu materiałów przetargowych i pomoc przy odpowiedziach na zapytania ofertowe »
 • pomoc przy weryfikacji ofert złożonych w ramach przetargu na plac zabaw / siłownię plenerowąOdbiór
 • opiniowanie / konsultowanie gotowych projektów placów zabaw / siłowni plenerowych i/lub urządzeń pod kątem normy PN-EN 1176 i PN-EN 16630 »
 • szkolenie "Inwestycja w Bezpieczny Plac Zabaw i jego utrzymanie" »
 • szkolenie "Siłownie plenerowe. Wymogi normy PN-EN 16630:2015" »

 

Usługi dla właścicieli i administratorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie placów zabaw, siłowni plenerowych, skateparków:

kontrole placow zabaw

 • odbiory, czyli kontrole pomontażowe placów zabaw przed oddaniem ich do użytku »
 • badanie  nawierzchni amortyzujacej wg PN-EN 1177 »
 • ocena bezpieczeństwa istniejącego placu zabaw / siłowni plenerowej / skateparku, np. przed modernizacją »
 • inspekcja i wydawanie Certyfikatów dla nietypowych placów zabaw »
 • przeglądy okresowe placów zabaw, siłowni plenerowych i skateparków (kwartalne, roczne i pięcioletnie) »
 • szkolenie "5 kroków do bezpiecznego placu zabaw"
 • wdrożenie Systemu Kontroli Placu Zabaw / Siłowni / Skateparku (Dziennik Kontroli) »
Kontrolę pomontażową, czyli ocenę zgodności placu zabaw z PN-EN 1176 przez specjalistę, powinno się przeprowadzić przed przyjęciem faktury od producenta lub dostawcy sprzętu. Można zastrzec możliwość przeprowadzenia odbioru w umowie lub w SIWZ.

 

Usługi dla właścicieli sal zabaw i dmuchańców:

sala_zabaw

 •  konsultowanie projektów sal zabaw pod kątem normy PN-EN 1176 i PN-EN 14960 (dmuchańce) »
 • odbiory, czyli kontrole pomontażowe sal zabaw przed oddaniem ich do użytku (Certyfikat) »
 • badanie  nawierzchni amortyzujacej wg PN-EN 1177 »
 • audyt bezpieczeństwa istniejącej sali zabaw, np. przed modernizacją »
 • znak B - Bezpieczny Plac Zabaw - znak jakości dla sali zabaw »
 • przeglądy okresowe sal zabaw (kwartalne i roczne) »
 • wdrożenie Systemu Kontroli Sali Zabaw (Dziennik Sali Zabaw wraz ze szkoleniem i certyfikacją personelu) »
 • szkolenie "Wymagania normy i utrzymanie bezpieczeństwa sal zabaw" »

 

Usługi dla producentów, dystrybutorów, montażystów i firm serwisujących place zabaw i sale zabaw:

certyfikaty place zabaw

 • ocena zgodności i wydawanie Certyfikatów dla pojedynczych urządzeń, placów zabaw i sal zabaw (certyfikaty jednorazowe) »
 • badanie  nawierzchni amortyzujacej wgPN-EN 1177 »
 • szkolenia z zakresu wieloczęściowej normy PN-EN 1176 - pod kątem produkcji lub pod kątem montażu i konserwacji »
 • wykonywanie badań zgodności do celów certyfikacji (certyfikacja seryjna) - we współpracy z Instytutem Sportu »
 • opiniowanie projektów urządzeń i dokumentacji, doradztwo w zakresie norm, audyty produkcji »
 • certyfikacja i szkolenia osób na Inspektorów wykonujących przeglądy placów zabaw (Certyfikat Kompetencji) - więcej na www.inspekcja.com.pl.

 

Usługi dla architektów i projektantów:

projekt placu zabaw

 • szkolenia z zakresu Normy PN-EN 1176 i dobrych praktyk projektowych »
 • konsultacje i opiniowanie przy projektowaniu urządzeń i placów zabaw »

Typ usługi: inspekcja podstawowa - ocena zgodności z wymogami norm oraz analiza ryzyka w przypadku wykrycia nieprawidłowości

     • placu zabaw
     • sali zabaw
     • sprzętu outdoor fitness (siłownie plenerowe)
     • skateparku
     • street workout

 Dla kogo:

ozg2

    • właściciele lub zarządcy placów lub sal zabaw
    • producenci placów lub sal zabaw
    • producenci / dystrybutorzy sprzętu outdoor fitness (siłownie plenerowe)
    • produceni skateparków
    • producenci przyrządów do street workout

Usługa wykonywania na podstawie:ozg sz

    • PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie)
    • PN-EN 14960 (Nadmuchiwany sprzęt do zabawy)
    • PN-EN 16630 (outdoor fitness i street workout)
    • PN-EN 14974+A1 (skateparki)

Opis:

Inspekcja podstawowa może być wykonywana między innymi w celu:

   • wykonania odbioru - sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa całego placu lub sali zabaw po zakończonym montażu, także w przypadku, gdy urządzenia posiadają certyfikaty (tzw. kontrola pomontażowa zalecana w punkcie 5.3 normy PN-EN 1176-7), zamawiana przed oddaniem placu / sali do użytku
   • wykonania audytu - sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa całego placu lub sali zabaw w celu zbadania poziomu bezpieczeństwa już funkcjonującego obiektu
   • certyfikacji - otrzymania poświadczenia zgodności z normą przez wykonawcę lub właściciela obiektu nie dysponującego certyfikatami na zamontowane urządzenia (np. w przypadku produkcji jednorazowej, nietypowej lub sporadycznej). Certyfikacja może dotyczyć całego obiektu (np. urządzenia, nawierzchnia, ogrodzenie, wyposażenie dodatkowe) lub wybranych jego elementów (np. tylko urządzenia)

Więcej o certyfikacji niżej!


 

Na czym polega badanie placu zabaw? Szybka kontrola placu zabaw dla TVP2 - Pytanie na śniadanie.

 


zdjęcie Dominik kątomierz

Po co ANALIZA RYZYKA?

Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy analizę ryzyka na placach zabaw. Pracujemy na Normie Zakładowej CKPZ-AR:2018-02 „Obiekty rekreacyjne i sportowe - analiza ryzyka”.

Podczas wykonywania inspekcji nasi inspektorzy przeprowadzają analizę ryzyka wykrytych nieprawidłowości, które są klasyfikowane w skali od „0” do „4”. Dzięki temu Zamawiający wie, które nieprawidłowości należy usunąć w pierwszej kolejności, ponieważ stwarzają największe zagrożenie.

 

Wyniki inspekcji zostają przedstawione w Sprawozdaniu z Inspekcji. Jest to dokument pokontrolny przedstawiający w formie opisowej zakres, metodę i wyniki inspekcji, włącznie z analizą ryzyka, jeżeli wykryto nieprawidłowości.

W wersji rozszerzonej zawiera dodatkowo fotograficzną dokumentację z badania przedmiotu inspekcji oraz ocenę ryzyka, a także zalecenia mające na celu poprawę, bądź ugruntowanie przestrzegania norm.

 


 CERTYFIKATY

CKPZ wydaje Certyfikaty z Inspekcji. Wydanie Certyfikatu poprzedza ocena zgodności z normą (inspekcja podstawowa) oraz sporządzenie dokumentu pokontrolnego - Sprawozdania z Inspekcji. 

Certyfikaty zawsze dotyczą konkretnych obiektów, albo pojedynczych urządzeń zamontowanych w konkretnych miejscach.

CERTYFIKAT Z INSPEKCJI to dokument pokontrolny wystawiany, gdy po przeprowadzeniu oceny zgodności z wybranymi wymaganiami norm i przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzono, że produkt jest zgodny z tymi normami lub nie jest zgodny, ale nie stanowi poważnego zagrożenia (tzn. poziom ryzyka określono na poziomie "0" lub "1" w pięciostopniowej skali stosowanej w CKPZ).

Certyfikat z Inspekcji przedstawia w zwięzłej formie zakres, metodę i wyniki inspekcji. Dotyczy konkretnego przedmiotu inspekcji w konkretnym czasie i jest wydawany w oparciu o Sprawozdanie z Inspekcji.

Więcej informacji pod tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Plac lub sala zabaw, która otrzyma Certyfikat z Inspekcji, jest automatycznie oznaczana Znakiem B - Bezpieczny Plac Zabaw.

Typ usługi: inspekcja - przeglądy okresowe placów i sal zabaw, siłowni plenerowych, skateparków. Bajkowo 164

Dla kogo:

    • właściciele i zarządcy placów zabaw, siłowni plenerowych i skateparków
    • właściciele i zarządcy sal zabaw

Usługa wykonywana na podstawie: cz. 1, 7 i 10 Normy PN-EN 1176 (część 10. dotyczy tylko sal zabaw), PN-EN 16630, PN-EN 14974+A1.

 

Opis:

   • Place zabaw, sale zabaw oraz wyposażenie siłowni plenerowych i skateparków powinno przechodzić przeglądy w celu wykrycia usterek będących wynikiem zużycia, wandalizmu i działania warunków atmosferycznych.
   • Inspektorzy CKPZ wykonują:
     1. kontrole funkcjonalne
     2. kontrole coroczne główne
     3. przeglądy pięcioletnie - nie dotyczy sal zabaw!
   • W przypadku, gdy kontrola coroczna główna jest wykonywana na terenie obiektu, na którym nigdy nie przeprowadzono odbioru (kontroli pomontażowej), kontrolujący informuje w sprawozdaniu o podstawowych niezgodnościach z normami, jeśli takie wystąpią.
   • Kontrola coroczna główna i kontrola pięcioletnia wykonywane są na tych samych zasadach, z tą różnicą, że kontrola pięcioletnia uwzględnia przepisy Prawa Budowlanego i jest wykonywana przy udziale inspektora z uprawnieniami budowlanymi.
   • W obu przypadkach inspektor wykonuje analizę ryzyka i określa, które wady należy usunąć w pierwszej kolejności, ponieważ najbardziej zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.
   • Wyniki kontroli są zapisywane w Sprawozdaniu z Inspekcji.

Kontakt w sprawie oferty:

tel. 22 300 16 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej o przeglądach tutaj.

Typ usługi: Wdrożenie Systemu Kontroli kora playground fun 2

Dla kogo:

    • właściciele i zarządcy placów zabaw / siłowni plenerowych / skateparków,
    • właściciele i zarządcy sal zabaw.

Opis:

Centrum Kontroli Placów Zabaw opracowało autorski System Kontroli Placu Zabaw. Wdrożenie takiego Systemu jest wymagane przez Normę PN-EN 1176-7:2009, jednak norma nie daje konkretnego wzoru, jak należy to zrobić. Nasz system stworzyliśmy w 2006 roku, by ułatwić właścicielom spełnienie tego wymogu Normy. W 2008 roku został on umieszczony w Poradniku dla właścicieli i zarządców placów zabaw wydanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od tej pory został przez nas zmodyfikowany i lepiej dostosowany do Państwa potrzeb.
Dzięki Systemowi Kontroli Placu Zabaw można we własnym zakresie i w łatwy sposób przeprowadzać oględziny okresowe (kontrole co 1 - 7 dni) / kontrole codzienne i kontrole funkcjonalne (co 1-3 m-ce), a także prowadzić prawidłowe zapisy związane z funkcjonowaniem placu / sali zabaw. Czynności te są wymagane przez Normę.

Dodatkowo stowrzyliśmy Dziennik Kontroli Siłowni Plenerowej i Skateparku, uwzględniające odpowiednio wymogi norm PN-EN 16630 oraz PN-EN 14974.

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy współpracuje z CKPZ już od 2007 roku, kiedy to Centrum wdrożyło w naszych 37 placówkach System Kontroli Placów Zabaw. Dzięki wciąż działającemu systemowi wiemy, że bezpieczeństwo naszych malutkich podopiecznych jest stale doskonalone. Usterki wynikające z ciągłej eksploatacji są szybko wykrywane i podejmujemy działania naprawcze. W oparciu o dotychczasową współpracę mogę polecić Centrum Kontroli Placów Zabaw jako solidnego i rzeczowego partnera.

Anna Gołębiewska, Główny Specjalista ds Merytorycznych w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

Usługa obejmuje:

 • Rejestrację przez inspektora CKPZ placu/sali zabaw / siłowni plenerowej / skateparku, oraz urządzeń, które się na nim/niej znajdują (wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej urządzeń).
 • Szkolenie dla maks. 3 osób z obsługi Dziennika Kontroli.
  Czas trwania szkolenia: 2-3h.
  Podczas teoretyczno-praktycznego szkolenia pokazujemy, jak prowadzić prawidłowe zapisy w Dzienniku oraz jak przeprowadzać oględziny okresowe / kontrole codzienne oraz kontrole funkcjonalne.
 • Przekazanie Dziennika Kontroli w formie segregatora, służącego do samodzielnego zarządzania obiektem zabaw zgodnie z wymogami odpowiedniej Normy.
 • Przeprowadzenie egzaminu dla Kandydatów na Inspektora 1° lub 2° Placów Zabaw (opcjonalnie) - nie certyfikujemy inspektorów siłownie i skateparków.
 • Jeśli uczestnik szkolenia chce otrzymać potwierdzenie kompetencji w formie imiennego Certyfikatu Inspektora 1° lub 2° Placów / Sal Zabaw, podchodzi do egzaminu, który zweryfikuje te kompetencje. Egzamin polega na rozwiązaniu testu wyboru (egzamin teoretyczny) oraz wykonaniu kontroli (oględzin okresowych lub funkcjonalnych) placu / sali zabaw (egzamin praktyczny), w zakresie wymaganym dla Inspektora 1° lub 2°. Egzamin trwa od 30 min do 1h i jest przeprowadzany po szkoleniu.
  Wybrane aspekty certyfikacji opisano na naszej stronie www.inspekcja.com.pl.
 • Osoby, które podchodziły do egzaminu i jego wynik był pozytywny, otrzymują Certyfikaty Inspektora 1º lub 2° ważne 3 lata, potwierdzające kompetencje osób odpowiedzialnych za plac/salę zabaw w zakresie obsługi Dziennika Kontroli i wykonywania oględzin okresowych / kontroli codziennych (Inspektor 1°) lub oględzin okresowych / kontroli codziennych i kontroli funkcjonalnych (Inspektor 2°).

Wdrażamy również Dzienniki Kontroli Siłowni Plenerowych i Skateparków, wg wymogów stosownych norm. W tym zakresie nie prowadzimy certyfikacji inspektorów.

 

Więcej informacji pod tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Typ usługi: szkolenia w grupach otwartych i zamkniętych.

Dla kogo:szkolenia rys

   • dla producentów wyposażenia placów zabaw i sal zabaw w celu doskonalenia produkcji i właściwej modernizacji
   • dla osób i instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie placów zabaw
   • dla osób i instytucji nadzorujących place i sale zabaw: Inspekcji Handlowej, Urzędów Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Sanitarnej (Sanepid)
   • dla właścicieli i zarządców placów zabaw i terenów sportowych
   • dla firm kontrolujących i przeprowadzających modernizację
   • dla projektantów wyposażenia placów i sal zabaw
   • dla projektantów terenów rekreacyjnych: placów zabaw, skateparków, siłowni plenerowych itp.
   • dla osób wykonujących przeglądy placów/sal zabaw zainteresowanych Certyfikacją na Inspektora 1, 2 lub 3 st.

 

Opis:

Szkolenia prowadzone są w formule otwartej i zamkniętej. Często wykonujemy je bezpośrednio u klienta, niezależnie czy jest to Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, czy producent dopiero rozważający wejście w nową branżę. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a szkolenia zamknięte przeprowadzamy na indywidualne zamówienie.

Harmonogram szkoleń w grupach otwartych w 2019 r.

Temat szkolenia

Termin i miejsce

Cena netto / 1 os.

Program

Place Zabaw. Wymagania normy PN-EN 1176 i metody kontroli.

26.02.2019

Warszawa

610 zł netto

więcej

Inwestycja w bezpieczny plac zabaw i jego utrzymanie.

12.03.2019

  Warszawa

540,00 zł netto

więcej

Inspektor 3° Placów Zabaw – Profesjonalne przeglądy placów zabaw. Przygotowanie do egzaminu.

27 - 29.03.2019

Pruszków k. W-wy

1800,00 zł netto

(3 dni)

więcej

Siłownie plenerowe. Wymogi normy PN-EN 16630:2015.

19.03.2019

  Warszawa

420,00 zł netto

więcej

Sale zabaw. Wymagania normy PN-EN 1176-1, 3, 7 i 10.

11.04.2019

  Warszawa

440,00 zł netto

więcej

 Place Zabaw. Wymagania normy PN-EN 

 1176 i metody kontroli.

14.10.2019

Pruszków k. W-wy

610 zł netto więcej

Inspektor 3° Placów Zabaw – Profesjonalne przeglądy placów zabaw. Przygotowanie do egzaminu.

14 - 16.10.2019

Pruszków k. W-wy

Możliwość podejścia do egzaminu: 17.10.2019.

1800,00 zł netto

(3 dni)

+ opłata wg cennika za egzamin i certyfikację na Inspektora 3°

więcej

Place Zabaw. Wymagania normy PN-EN 1176 i metody kontroli.

12.11.2019

Pruszków k. W-wy

610 zł netto

więcej

Inwestycja w bezpieczny plac zabaw i jego utrzymanie.

21.11.2019

  Warszawa

540,00 zł netto

więcej

Siłownie plenerowe. Wymogi normy PN-EN 16630:2015.

26.11.2019

  Warszawa

420,00 zł netto

więcej

 

Przy udziale więcej niż 1 osoby z jednej firmy / instytucji możliwość negocjacji ceny!

Chęć uczestnictwa w wybranym szkoleniu można zgłaszać najpóźniej na 10 dni przed terminem szkolenia drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

„Wejście w branżę placów zabaw poprzedziliśmy dokładnym badaniem rynku i szkoleniem przeprowadzonym w naszej siedzibie przez inspektora CKPZ. Dzięki temu od początku świadomie wdrażaliśmy do produkcji kolejne urządzenia na place zabaw unikając przy tym wielu problemów pojawiających się na tym coraz bardziej wymagającym rynku.”

Paweł Bożek, Ringpol Sp. z o.o.

Dzięki zaangażowaniu w prace normalizacyjne Polskiego i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego wykładowcy Centrum Kontroli Placów Zabaw mają zawsze aktualną wiedzę odnośnie najnowszych wymogów i trendów w obowiązujących normach. Prezentacje multimedialne, praktyczne szkolenia i warsztaty są najlepszą formą przybliżenia tej wiedzy wszystkim zainteresowanym.

Przez cały rok prowadzimy szkolenia na indywidualne zamówienia:

   • szczegółowe z wymogów Normy PN-EN 1176 dla producentów placów i sal zabaw (8-9h) - czytaj więcej...
   • bardziej ogólne - kompendium wiedzy z Normy PN-EN 1176 dla montażystów i konserwatorów placów zabaw (7-8h) - czytaj więcej...
   • z wymogów Normy PN-EN 16630 - siłownie plenerowe / outdoor fitness (6h) - czytaj więcej...
   • dla osób zajmujących się utrzymaniem placów zabaw z wymogów PN-EN 1176 (6h) - czytaj więcej...
   • dla kandydatów na Inspektora 3 stopnia placów / sal zabaw lub osób zainteresowanych tematyką wykonywania profesjonalnych przeglądów (2 lub 3 dni) - czytaj więcej...

Termin oraz miejsce ustalane są indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 300 16 60 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

„Urząd m. st. Warszawy bardzo ceni sobie współpracę z Centrum, które przygotowało i przeprowadziło warsztaty w zakresie eksploatacji miejskich placów zabaw. W dwóch edycjach warsztatów prowadzonych przez CKPZ wzięło udział około 500 miejskich zarządców. Usługa obejmowała także przygotowanie Dziennika Placu Zabaw, dzięki czemu warszawskie place zabaw mogą być bezpieczniejsze.”

Marta Widz, Koordynatorka projektu „Warszawskie place zabaw,” Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

znakb 200dpi700x700 s

Znak jakości placu lub sali zabaw nadawany przez CKPZ po pozytywnym zweryfikowaniu zgodności tego miejsca z Normą PN-EN 1176 i po wydaniu dla niego Certyfikatu z Inspekcji.

   • Wydanie Certyfikatu poprzedza ocena zgodności z normą przeprowadzona w formie inspekcji przez Inspektora CKPZ oraz sporządzenie dokumentu pokontrolnego: Sprawozdania z Inspekcji.
   • CKPZ wydaje Certyfikaty z Inspekcji, które są wystawiane, gdy po przeprowadzeniu oceny zgodności z wybranymi wymaganiami norm i przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzono, że produkt jest zgodny z tymi normami lub nie jest zgodny, ale nie stanowi poważnego zagrożenia (tzn. poziom ryzyka określono na poziomie "0" lub "1" w pięciostopniowej skali stosowanej w CKPZ).
   • Plac zabaw lub sala zabaw po otrzymaniu Certyfikatu uzyskuje prawo do oznaczenia Znakiem B - Bezpieczny Plac Zabaw.
   • Oznaczenie jest ważne przez jeden rok, a w celu jego przedłużenia konieczne jest przeprowadzenie kontroli corocznej głównej przez Inspektora CKPZ lub Inspektora 3° stopnia certyfikowanego przez CKPZ.
  Szczegółowe informacje o usługach przeglądowych i certyfikacji inspektorów można uzyskać na stronie www.placezabaw.org i www.inspekcja.com.pl. Inspektorzy certyfikowani przez CKPZ zobowiązani są do przeprowadzania przeglądów placów zabaw wg procedur CKPZ, jednak wykonują je na własną odpowiedzialność.
    • Oznaczenie Znakiem B – Bezpieczny Plac Zabaw polega na naklejeniu go na tablicy regulaminowej lub w innym widocznym miejscu. Na naklejce ze znakiem podana jest data kolejnej kontroli.Wzor ZnakB
    • Do utrzymania Znaku B – Bezpieczny Plac Zabaw konieczne jest wdrożenie Systemu Kontroli placu zabaw zgodnego z PN-EN 1176-7:2009, co jest przedmiotem kolejnej kontroli corocznej głównej.
    • CKPZ może cofnąć prawo do oznaczenia Znakiem B – Bezpieczny Plac Zabaw, gdy uzyska informację o obniżeniu się poziomu bezpieczeństwa na „2” w pięciostopniowej skali ryzyka, na okres dłuższy niż 30 dni.
    • CKPZ ma prawo do publikowania w dowolnej formie i miejscu informacji o nadaniu Znaku B – Bezpieczny plac zabaw.
    • Wyłączne prawa do Znaku B – Bezpieczny Plac Zabaw należą do CKPZ.