ckpz new2015

Typ usługi: certyfikacja Inspektorów placów zabaw i sal zabaw

inspektorzy placów zabaw

Dla kogo:

  • właściciele i zarządcy
  • producenci
  • firmy zajmujące się obsługą i konserwacją

Opis:

Certyfikacja Inspektorów służy zapewnieniu wysokiej jakości usług w zakresie przeprowadzania profesjonalnych przeglądów placów i sal zabaw. Powinny one być przeprowadzane przez osoby kompetentne, jeśli chodzi o wymogi Normy PN-EN 1176-7.

Usługa skierowana jest zarówno do właścicieli i zarządców, którzy dzięki temu mogą we własnym zakresie zapewnić sobie profesjonalny nadzór nad placem zabaw, jak i do producentów, bądź firm zajmujących się obsługą i konserwacją placów zabaw, by mogły przedstawić poświadczenie swoich kompetencji w wybranym zakresie.

Usługa jest świadczona z zachowaniem wybranych zasad certyfikacji osób ustalonych w PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób”.

Więcej informacji w naszym serwisie www.inspekcja.com.pl lub pod nr tel. 22 300 16 60.

Przed przystąpieniem do montażu placu lub sali zabaw warto sprawdzić, czy w projekcie właściwie określono strefy bezpieczeństwa, ustawienie urządzeń względem stron świata oraz czy urządzenia przedstawione na wizualizacjach nie mają wad konstrukcyjnych. Istotne znaczenie, także w przypadku sal zabaw, ma rodzaj nawierzchni bezpiecznej w miejscach, gdzie konieczna jest amortyzacja upadku.

Otrzymanie pisemnej opinii z zaleceniami od inspektora CKPZ pozwala na usunięcie błędów, zanim ekipa montażowa wejdzie na teren budowy placu lub sali zabaw.

Usługa realizowana jest bez wizyty - projekt i zwrotna opinia przesyłane są drogą elektroniczną. Na życzenie Zamawiającego, weryfikacji może podlegać także dokumentacja przetargowa lub złożona w konkursie ofert.

Typ usługi: badanie zgodności z normą urządzeń do produkcji seryjnej

Dla kogo: producenci wyposażenia na place zabaw, sal zabaw, siłowni plenerowych i skateparków

Opis:certyfikaty place zabaw

Centrum Kontroli Placów Zabaw od 2008 roku współpracuje z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi. Sprawozdanie z Inspekcji CKPZ jest podstawą do otrzymania Certyfikatu Zgodności z normą PN-EN 1176 lub PN-EN 16630. Wspomagamy producentów już na etapie przygotowania do produkcji, a także na etapie projektowania.

Możliwość przeprowadzenia badań produktów przez CKPZ ułatwiła mi decyzję o ich certyfikacji w TÜV. Na tym etapie dopracowaliśmy naszą nową linię zestawów zabawowych, które w połączeniu z prestiżowym Certyfikatem spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów, co przełożyło się na nasze wyniki finansowe.

Andrzej Chmieliński, Novum

W sprawie certyfikacji można kontaktować się:

Z CKPZ współpracujemy w trybie ciągłym przy certyfikacji naszych produktów w TÜV, co pozwala z powodzeniem konkurować BeePolska na Europejskim rynku. W Centrum pracują ludzie chętni do współpracy, jeżeli zachodzi potrzeba to korzystamy z konsultacji dotyczących Norm i bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw.

Przemysław Syryjski-Giro, dyrektor zarządzający BeePolska Sp. z o.o.

Typ usługi: Projektowanie placów zabaw

Dla kogo: Inwestorzy publiczni i prywatniProjektowanie placów zabaw

Opis:

Projekty placów zabaw przygotowywane we współpracy z Centrum Kontroli Placów Zabaw dają Inwestorowi pewność co do ich jakości. Jakość w tym przypadku oznacza radość dzieci korzystających z ciekawego wyposażenia dostosowanego do ich potrzeb i możliwości. Dla inwestorów oznacza to współpracę z najlepszymi specjalistami z tej dziedziny oraz możliwość dalszych konsultacji na etapie przetargu i wykonania placu zabaw, na dogodnych warunkach.

Na zlecenie CKPZ wykonania projektu placu zabaw zdecydowaliśmy się po problemach z poprzednim projektantem. Nie zawiedliśmy się a nawet zleciliśmy Centrum nadzór nad realizacją inwestycji. Kolejne projekty w programie Radosna Szkoła także planujemy realizować razem ze specjalistami z Centrum Kontroli Placów Zabaw.

Hanna Zagrodzka, Wydział Inwestycji - Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

W sprawie projektowania placów zabaw można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta: tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Typ usługi: Ekspertyzy, opiniowanie i doradztwo

Podejście CKPZPlace zabaw powinny być bezpieczne na tyle, na ile to konieczne, a nie na ile to możliwe.

Dla kogo:

  • Inwestorzy publiczni i prywatni
  • Właściciele placów zabaw i sal zabaw
  • Sądy i Urzędy Nadzoru (Inspekcja Handlowa i Sanitarna, Nadzór Budowlany)
  • Producenci wyposażenia, dystrybutorzy i wykonawcy
  • Projektanci wyposażenia placów zabaw i architekci

Opis:

Opinie Centrum Kontroli Placów Zabaw są przygotowywane w oparciu o najnowszą wiedzę. Nasi eksperci nie tylko biegle znają zapisy normy, ale także biorą udział w ich tworzeniu na poziomie Polski i Europy. Zgodnie z dobrą praktyką posiłkujemy się analizą ryzyka, która pokazuje realny poziom zagrożenia. Pomagamy w sytuacjach spornych oraz w interpretacji normy i przepisów. Przyjeżdżamy na miejsce, by wykonać ekspertyzę, lub oceniamy materiały przesłane drogą elektroniczną.

Korzystamy z konsultacji i opinii udzielanych przez Centrum Kontroli Placów Zabaw w sytuacjach spornych lub budzących wątpliwości w zakresie interpretacji normy PN-EN 1176. Naszym zdaniem zespół CKPZ wykazuje się profesjonalizmem, dobrą organizacją i kompleksową wiedzą na temat placów zabaw.”

Anna Bielak, Wiceprezes Zarządu w Grupie Saternus

W sprawie usług doradczych i ekspertyz można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..