ckpz new

Dla właścicieli

Dla właścicieli

Publiczne place zabaw to takie, których właścicielami są m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (dotyczy to także tzw. zamkniętych osiedli), hotele i pensjonaty.


Publiczny plac zabaw jest bezpieczny, gdy spełnia wymogi normy PN-EN 1176:2009.

Zgodnie z częścią 7. tej normy, która dotyczy instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji wyposażenia placu zabaw:

"Nowy plac zabaw powinien być poddany kontroli przez kompetentne osoby w celu oceny zgodności z przepisami odpowiedniej części PN-EN 1176"

Wynika z tego, że plac zabaw nie będzie zgodny z normą, dopóki nie zostanie poddany profesjonalnej ocenie przed oddaniem go do użytku. Oznacza to, że zakup urządzeń posiadających Certyfikat nie jest warunkiem wystarczającym zapewniającym bezpieczeństwo na placu zabaw. Co więcej, z naszego doświadczenia wynika, że w polskich warunkach bardzo często urządzenia posiadające Certyfikaty NIE są w rzeczywistości zgodne z Normą. Zalecana przez normę kontrola pozwala zweryfikować faktyczne bezpieczeństwo na placu zabaw.

Wynikiem wspomnianej w normie kontroli, zgodnie z systemem oceny zgodności, powinno być Sprawozdanie, Certyfikat lub Świadectwo Zgodności, które potwierdzą zgodność z normą i co za tym idzie - bezpieczeństwo placu zabaw. Pozwala to wykluczyć  konstrukcyjne niezgodności z normą oraz błędy popełniane przy montażu w zakresie konstrukcji urządzeń lub miejsca ich ustawienia na placu zabaw.
Szczegóły i definicje znajdują się w zakładce Cennik.

Dla bezpieczeństwa dzieci należy przeprowadzić ocenę zgodności nie tylko nowych, ale także starszych placów zabaw. Bez tego nie będziemy pewni, czy dany obiekt rzeczywiście spełnia wymogi normy.


Uwaga! Norma PN-EN 71-8 oraz certyfikaty potwierdzające zgodność z tą normą , a także oznaczenie znakiem CE nie mogą być odniesieniem dla publicznych placów zabaw. Dotyczą jedynie urządzeń przeznaczonych do przydomowych, prywatnych ogródków.


Inny zapis części 7. normy PN-EN 1176 mówi, że właściciel placu zabaw powinien zapewnić właściwy System Kontroli, zwany także systemem zarządzania, określającym zasady sprawdzania, utrzymania i konserwacji placu zabaw.

Centrum Kontroli Placów Zabaw stworzyło autorski System Kontroli Placu Zabaw, który cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli placów i sal zabaw.