ckpz new2015

Szkolenie "Kompendium wiedzy z wymogów Normy PN-EN 1176" pod kątem montażu i konserwacji placów zabaw

 

  • Adresaci: producenci wyposażenia placów zabaw, pracownicy działów montażowych odpowiedzialni za montaż urządzeń na placach zabaw, osoby wykonujące prace konserwacyjne na terenie placów zabaw.slide in early spring
  • Cel: Nabycie wiedzy o praktycznych aspektach produkcji, przeprowadzania montażu i konserwacji urządzeń, związanej z dotrzymaniem wymogów Normy PN-EN 1176. Tematyka szkolenia jest przedstawiona tak, aby osoby nie mające dostępu do norm i innej literatury fachowej, mogły zorientować się w problematyce całego zagadnienia. Uwzględnienie zmian wprowadzonych w grudniu 2017 r. - dotyczy części 1, 2, 3, 4 i 6.
  • Czas trwania: 7-8 godzin z przerwami.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
  • Prowadzi: Dominik Berliński

 


 

PLAN SZKOLENIA - place zabaw:


  • Prezentacja multimedialna - kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176 w zakresie:
   • zmiany w Normie wprowadzone w grudniu 2017 r. - wprowadzenie   
  • wymagań dla materiałów
   •    wymogów dla urządzeń łatwo i trudno dostępnych
   •    zabezpieczeń przed upadkiem
   •    niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem
   •    zakleszczeń (włącznie z metodami badań)
   •    wymogów dla miejsc dostępu
   •    wymogów dla kotwienia
   •    wybranych zagadnień z Normy PN-EN 1176 cz. od 2 do 6 oraz 11 dotyczących huśtawek, zjeżdżalni, kolejek linowych, karuzel, urządzeń kołyszących oraz linariów,
   •    wymagania dla wyposażenia dodatkowego, ławek, ogrodzeń itp.
  • Przykłady niezgodności z Normą na placach zabaw – dokumentacja fotograficzna.
  • Główne błędy spotykane podczas montażu i konserwacji urządzeń na placach zabaw.
  • Część praktyczna na placu zabaw.
  • Czas na dyskusję i pytania uczestników.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 22 300 16 60.