ckpz new2015

  • Adresaci: producenci, projektanci, sprzedawcy placów zabaw.
  • Zakres wiedzy: aktualne zmiany w przepisach budowlanych oraz zmiany w Normie PN-EN 1176 - dotyczy części 1, 2, 3, 4 , 6 i 11.
  • Czas trwania: 9:30 - 12:30.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. W trakcie szkolenia dostępne są ciepłe napoje, woda oraz ciasteczka.
  • Prowadzi: Dominik Berliński

 

PLAN SZKOLENIA:

1. Publiczne place zabaw - zmiany prawne w rozporządzeniu o warunkach, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, odnośnie projektowania placów zabaw w odniesieniu do istniejącej infrastruktury, wprowadzone od 1 stycznia 2018 - interpretacja i skutki.

2. Omówienie i interpretacja zmian wprowadzonych w normie PN-EN 1176 w grudniu 2017 r.

Dotyczy: PN-EN 1176-1:2017-1278 1352815933

PN-EN 1176-2:2017-12

PN-EN 1176-3:2017-12

PN-EN 1176-4:2017-12

PN-EN 1176-6:2017-12

3. Omówienie zmian w PN-EN 1176-11:2014-11.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / tel. 22 300 16 60.

 

  • Adresaci: producenci, projektanci, ekipy montażowe, dystrybutorzy placów zabaw.
  • Zakres wiedzy: szczegółowe informacje z zakresu aktualnych części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 Normy PN-EN 1176, wiele konkretnych przykładów podczas szkolenia teoretycznego oraz praktyka na placu zabaw w zakresie badania zgodności urządzeń z normą. Uwzględnienie zmian wprowadzonych po grudniu 2017 r. - dotyczy części 1, 2, 3, 4 i 6.
  • Czas trwania: 8-9 godzin z przerwami.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
  • Prowadzi: Dominik Berliński

 

PLAN SZKOLENIA - place zabaw:próbniki foto s

 

1. Publiczne place zabaw - aspekty prawne.

2. Zmiany w Normie od grudnia 2017 - wprowadzenie.

3. Atesty a Certyfikaty.

4. Szczegółowe zapisy Normy PN-EN 1176 w zakresie:

- oznaczania urządzeń

- wymagań dla materiałów

- wymogów dla urządzeń łatwodostępnych

- zabezpieczeń przed upadkiem

- niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem

- zakleszczeń (włącznie z metodami badań)

- wymogów dla miejsc dostępu

- wymogów dla kotwienia

- dokumentacji

- wybranych zagadnień z Normy dotyczących specyficznych dla placów zabaw typów wyposażenia - dot. aktualnych części 2, 3, 4, 5, 6 i 11 Normy PN-EN 1176.

5. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego: ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie itp.

6. Przykłady niezgodności z Normą na placach zabaw – dokumentacja fotograficzna.

7. Główne błędy spotykane podczas montażu urządzeń na place zabaw.

8. Część praktyczna na placu zabaw - badanie urządzeń (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. deszczu lub śniegu, przeprowadzimy pogłębioną analię dokumentacji fotograficznej).

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / tel. 22 300 16 60.

 

 

 • inpektorzyJeśli jesteś zainteresowany certyfikacją na Inspektora 3º - czytaj tutaj...
 • Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem dotyczącym profesjonalnych przeglądów placów zabaw - czytaj tutaj...
 • Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem dotyczącym profesjonalnych przeglądów sal zabaw - czytaj tutaj...

 

  • Adresaci: pracownicy działów montażowych odpowiedzialni za montaż urządzeń na placach zabaw, osoby wykonujące prace konserwacyjne na terenie placów zabaw.slide in early spring
  • Cel: Nabycie wiedzy o praktycznych aspektach przeprowadzania montażu i konserwacji urządzeń, związanej z dotrzymaniem wymogów Normy PN-EN 1176. Tematyka szkolenia jest przedstawiona tak, aby osoby nie mające dostępu do norm i innej literatury fachowej, mogły zorientować się w problematyce całego zagadnienia. Uwzględnienie zmian wprowadzonych po grudniu 2017 r. - dotyczy części 1, 2, 3, 4 i 6.
  • Czas trwania: 7-8 godzin z przerwami.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
  • Prowadzi: Dominik Berliński

 


 

PLAN SZKOLENIA - place zabaw:

 • Kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176 w następującym zakresie:
  • zmiany w Normie wprowadzone po grudniu 2017 r.
  • wymagania dla materiałów
  • wymagania dla urządzeń łatwo i trudno dostępnych
  • zabezpieczenia przed upadkiem
  • niebezpieczeństwa zranieniem i zmiażdżeniem
  • zakleszczenia (włącznie z metodami badań)
  • wymogi dla miejsc dostępu
  • wymogi dla kotwienia
  • wybrane zagadnienia z Normy PN-EN 1176 cz. od 2 do 6 oraz 11 dotyczące huśtawek, zjeżdżalni, kolejek linowych, karuzel, urządzeń kołyszących oraz linariów,
  • wymagania dla wyposażenia dodatkowego, ławek, ogrodzeń itp.
 • Przykłady niezgodności z Normą na placach zabaw – dokumentacja fotograficzna.
 • Główne błędy spotykane podczas montażu i konserwacji urządzeń na placach zabaw.
 • Część praktyczna na placu zabaw.
 • Czas na dyskusję i pytania uczestników.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / tel. 22 300 16 60.

  • Adresaci: osoby chcące przygotować się do egzaminu na Inspektora 3° Sal Zabaw lub nabyć wiedzę i umiejętności dot. wykonywania profesjonalnych przeglądów sal zabaw.
  • Cel: przekazanie wiedzy wymaganej na poziomie kompetencji Inspektora 3° Sal Zabaw; zakres opiera się na częściach 1, 3, 7 i 10 Normy PN-EN 1176. Uwzględniamy zmiany w Normie PN-EN 1176 wprowadzone w grudniu 2017.
  • Czas trwania: szkolenie 3-dniowe, 2 x po 8 godzin, 1 x 4 godziny
  • Prowadzi: Dominik Berliński
  • Koszty egzaminu na Inspektora 3° i potwierdzenia kompetencji znajdują się w cenniku.
Więcej o certyfikacji inspektorów placów i sal zabaw można przeczytać na naszej stronie www.inspekcja.com.pl

 PLAN SZKOLENIA

1. DZIEŃ (godz. 10:00-18:00)

  • Co to jest bezpieczna sala zabaw? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.
  • Zmiany w Normie od grudnia 2017 - wprowadzenie.
  • Kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176 w zakresie:
   • dokumentacjisala przejscie
   • oznaczania urządzeń
   • ogólnych wymagań dla materiałów
   • zabezpieczeń przed upadkiem
   • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem
   • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)
   • wymogów dla miejsc dostępu
   • wymogów dla kotwienia
   • wyjścia i drogi ucieczki, widoczności, możliwość wspinania się po obudowie ściany i sieciach ograniczających w połączeniu ze strefami bezpieczeństwa
   • odporności na zapalenie, specjalnym wyposażeniu (baseny z piłkami), powierzchniach amortyzujących upadki, oznakowaniu, oraz dodatkowych  wymogach kontroli i konserwacji.
   • wybranych zagadnień z Normy PN-EN 1176-3 dotyczących zjeżdżalni
  • Wymagania dla wyposażenia dodatkowego.
  • Przykłady niezgodności z Normą w salach zabaw – dokumentacja fotograficzna.

2. DZIEŃ (godz. 08:00 - 16:00)

  • Zasady przeprowadzania Analizy Ryzyka na podstawie Normy Zakładowej CKPZ-AR:2018-02 „Obiekty rekreacyjne i sportowe - analiza ryzyka".
  • Wymogi Normy w zakresie rodzajów przeglądów sal zabaw - omówienie list kontrolnych CKPZ.
  • Obsługa Dziennika Sali Zabaw w praktyce:
   • nadzór - składowe Systemu Kontroli - z naciskiem na personel nadzorujący.
   • omówienie podstawowej dokumentacji używanej dla sal zabaw.
   • omówienie formularza rejestracji, Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji oraz rejestracji wypadków.
   • omówienie formularzy służących do przeprowadzania przeglądów.
  • Część praktyczna:
   • Przeprowadzanie przeglądów sali zabaw w praktyce z użyciem list kontrolnych i protokołów przeglądowych.

3. DZIEŃ w godz. 8:00 - 12:00sal dzieci

Szkolenie praktyczne w sali zabaw:

  • Przeprowadzanie przeglądów sali zabaw w praktyce z użyciem list kontrolnych i protokołów przeglądowych CKPZ, cd.
  • Samodzielne przeprowadzenie corocznej kontroli głównej i omówienie wyników z prowadzącym.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / tel. 22 300 16 60.