ckpz

Abonament zakłada kompleksową opiekę inspektorów CKPZ nad placem lub salą zabaw - począwszy od odbioru nowego obiektu, bądź audytu istniejącego, poprzez Wdrożenie Systemu Kontroli, a skończywszy  na wykonywaniu przegladów. Bezpieczne place i sale zabaw oznaczamy Znakiem "B - Bezpieczny Plac Zabaw".
 

Abonament "Kompletny"

 

12 m-cy

24 m-ce

A. Opłata początkowa*

1 590,00 zł

990,00 zł

B. Od 2. m-ca / miesiąc*

195,00 zł

185,00 zł

Audyt

+

+

Dziennik

+

+

Szkolenie personelu

+

+

Inspektor 1°

3 osoby

5 osób**

Znak B

+

+

Certyfikat Dopuszczenia

+

+

Promocja na www.ckpz.org

+

+

Przeglądy

4 (audyt + 3 kwartalne)

8 (audyt + 1 roczny
+ 6 kwartalnych)

Telepomoc

-

+

Pomoc przez e-mail

-

+

Dojazdy na terenie Polski

+

+

Wizyta na żądanie

-

2 wizyty inspektora

suma A+B*

3 735,00 zł

5 245,00 zł

wpłata JEDNORAZOWA*

3 500,00 zł

5 000,00 zł

* ceny netto, należy dodać 23% VAT** np. 3 osoby przy okazji audytu + 2 osoby przy okazji przeglądu (w razie rotacji personelu

 

Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  Abonament*
  12 m-cy 24 m-ce
A. Opłata początkowa** 1 590,00 zł 990,00 zł
B. Od 2. m-ca / mies.** 195,00 zł 185,00 zł
Audyt + +
Dziennik + +
Szkolenie personelu + +
Inspektor 1° 3 osoby 5 osób***
Znak B + +
Certyfikat Dopuszczenia + +
Promocja na www.ckpz.org + +
Przeglądy 4 (audyt + 3 kwartalne) 8 (audyt + 1 roczny
+ 6 kwartalnych)
Telepomoc - +
Pomoc przez e-mail - +
Wizyta na żądanie  - 2 wizyty inspektora
suma A+B** 3 735,00 zł 5 245,00 zł
wpłata JEDNORAZOWA** 3 500,00 zł 5 000,00 zł
* dotyczy obiektów do 20 elementów, w przypadków większych obiektów ofertujemy indywidualnie
** ceny netto, należy dodać 23% VAT  
*** np. 3 osoby przy okazji audytu + 2 osoby przy okazji przeglądu (w razie rotacji personelu)