ckpz

Usługi - informacje ogólne

 place zabaw uslugi ckpzCentrum Kontroli Placów Zabaw oferuje szeroki wachlarz usług poprawiających bezpieczeństwo na różnych obiektach przeznaczonych do rekreacji dzieci i dorosłych.

Z kosztami i opisem usług można zapoznać się dzwonięc na numer 22 300 16 60 lub pisząc na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Usługi dla inwestorów publicznych i prywatnych planujących zakup urządzeń na plac zabaw lub siłownię plenerową:

 • doradztwo w tworzeniu materiałów przetargowych i pomoc przy odpowiedziach na zapytania ofertowe »
 • pomoc przy weryfikacji ofert złożonych w ramach przetargu na plac zabaw / siłownię plenerowąOdbiór
 • opiniowanie / konsultowanie gotowych projektów placów zabaw / siłowni plenerowych i/lub urządzeń pod kątem normy PN-EN 1176 i PN-EN 16630 »
 • szkolenie "Inwestycja w Bezpieczny Plac Zabaw i jego utrzymanie" »
 • szkolenie "Siłownie plenerowe. Wymogi normy PN-EN 16630:2015" »

 

Usługi dla właścicieli i administratorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie placów zabaw, siłowni plenerowych, skateparków:

kontrole placow zabaw

 • odbiory, czyli kontrole pomontażowe placów zabaw przed oddaniem ich do użytku »
 • badanie  nawierzchni amortyzujacej wg PN-EN 1177 »
 • ocena bezpieczeństwa istniejącego placu zabaw / siłowni plenerowej / skateparku, np. przed modernizacją »
 • inspekcja i wydawanie Certyfikatów dla nietypowych placów zabaw »
 • przeglądy okresowe placów zabaw, siłowni plenerowych i skateparków (kwartalne, roczne i pięcioletnie) »
 • szkolenie "5 kroków do bezpiecznego placu zabaw"
 • wdrożenie Systemu Kontroli Placu Zabaw / Siłowni / Skateparku (Dziennik Kontroli) »
Kontrolę pomontażową, czyli ocenę zgodności placu zabaw z PN-EN 1176 przez specjalistę, powinno się przeprowadzić przed przyjęciem faktury od producenta lub dostawcy sprzętu. Można zastrzec możliwość przeprowadzenia odbioru w umowie lub w SIWZ.

 

Usługi dla właścicieli sal zabaw i dmuchańców:

sala_zabaw

 •  konsultowanie projektów sal zabaw pod kątem normy PN-EN 1176 i PN-EN 14960 (dmuchańce) »
 • odbiory, czyli kontrole pomontażowe sal zabaw przed oddaniem ich do użytku (Certyfikat) »
 • badanie  nawierzchni amortyzujacej wg PN-EN 1177 »
 • audyt bezpieczeństwa istniejącej sali zabaw, np. przed modernizacją »
 • znak B - Bezpieczny Plac Zabaw - znak jakości dla sali zabaw »
 • przeglądy okresowe sal zabaw (kwartalne i roczne) »
 • wdrożenie Systemu Kontroli Sali Zabaw (Dziennik Sali Zabaw wraz ze szkoleniem i certyfikacją personelu) »
 • szkolenie "Wymagania normy i utrzymanie bezpieczeństwa sal zabaw" »

 

Usługi dla producentów, dystrybutorów, montażystów i firm serwisujących place zabaw i sale zabaw:

certyfikaty place zabaw

 • ocena zgodności i wydawanie Certyfikatów dla pojedynczych urządzeń, placów zabaw i sal zabaw (certyfikaty jednorazowe) »
 • badanie  nawierzchni amortyzujacej wgPN-EN 1177 »
 • szkolenia z zakresu wieloczęściowej normy PN-EN 1176 - pod kątem produkcji lub pod kątem montażu i konserwacji »
 • wykonywanie badań zgodności do celów certyfikacji (certyfikacja seryjna) - we współpracy z Instytutem Sportu »
 • opiniowanie projektów urządzeń i dokumentacji, doradztwo w zakresie norm, audyty produkcji »
 • certyfikacja i szkolenia osób na Inspektorów wykonujących przeglądy placów zabaw (Certyfikat Kompetencji) - więcej na www.inspekcja.com.pl.

 

Usługi dla architektów i projektantów:

projekt placu zabaw

 • szkolenia z zakresu Normy PN-EN 1176 i dobrych praktyk projektowych »
 • konsultacje i opiniowanie przy projektowaniu urządzeń i placów zabaw »

Usługi - place zabaw i sale zabaw

Ogólne informacje o usługach Centrum Kontroli Placów Zabaw - czytaj więcej.
Odbiory placów zabaw i ich certyfikacja - czytaj więcej.
Badanie nawierzchni placów zabaw, sal zabaw i siłowni zewnętrznych - czytaj więcej.
Przeglądy placów zabaw: kwartalne, roczne i pięcioletnie - czytaj więcej.
Wdrożenia Systemów Kontroli dla placów zabaw i sal zabaw - czytaj więcej.
Szkolenia - czytaj więcej.
Certyfikacja inspektorów - czytaj więcej.
Certyfikacja produktów - czytaj więcej.
Ekspertyzy, opinie i doradztwo - czytaj więcej.
Akcesoria na place zabaw: regulaminy i próbniki do badania zakleszczeń - czytaj więcej.

Weryfikacja dokumentacji projektowej placów i sal zabaw

Przed przystąpieniem do montażu placu lub sali zabaw warto sprawdzić, czy w projekcie właściwie określono strefy bezpieczeństwa, ustawienie urządzeń względem stron świata oraz czy urządzenia przedstawione na wizualizacjach nie mają wad konstrukcyjnych. Istotne znaczenie, także w przypadku sal zabaw, ma rodzaj nawierzchni bezpiecznej w miejscach, gdzie konieczna jest amortyzacja upadku.

Otrzymanie pisemnej opinii z zaleceniami od inspektora CKPZ pozwala na usunięcie błędów, zanim ekipa montażowa wejdzie na teren budowy placu lub sali zabaw.

Usługa realizowana jest bez wizyty - projekt i zwrotna opinia przesyłane są drogą elektroniczną. Na życzenie Zamawiającego, weryfikacji może podlegać także dokumentacja przetargowa lub złożona w konkursie ofert.

Certyfikacja inspektorów

Typ usługi: certyfikacja Inspektorów placów zabaw i sal zabaw

inspektorzy placów zabaw

Dla kogo:

 • właściciele i zarządcy
 • producenci
 • firmy zajmujące się obsługą i konserwacją

Opis:

Certyfikacja Inspektorów służy zapewnieniu wysokiej jakości usług w zakresie przeprowadzania profesjonalnych przeglądów placów i sal zabaw. Powinny one być przeprowadzane przez osoby kompetentne, jeśli chodzi o wymogi Normy PN-EN 1176-7.

Usługa skierowana jest zarówno do właścicieli i zarządców, którzy dzięki temu mogą we własnym zakresie zapewnić sobie profesjonalny nadzór nad placem zabaw, jak i do producentów, bądź firm zajmujących się obsługą i konserwacją placów zabaw, by mogły przedstawić poświadczenie swoich kompetencji w wybranym zakresie.

Usługa jest świadczona z zachowaniem wybranych zasad certyfikacji osób ustalonych w PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób”.

Więcej informacji w naszym serwisie www.inspekcja.com.pl lub pod nr tel. 22 300 16 60.

Znak B - Bezpieczny Plac Zabaw

znakb 200dpi700x700 s

Znak jakości placu lub sali zabaw nadawany przez CKPZ po pozytywnym zweryfikowaniu zgodności tego miejsca z Normą PN-EN 1176 i po wydaniu dla niego Certyfikatu z Inspekcji.

   • Wydanie Certyfikatu poprzedza ocena zgodności z normą przeprowadzona w formie inspekcji przez Inspektora CKPZ oraz sporządzenie dokumentu pokontrolnego: Sprawozdania z Inspekcji.
   • CKPZ wydaje Certyfikaty z Inspekcji, które są wystawiane, gdy po przeprowadzeniu oceny zgodności z wybranymi wymaganiami norm i przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzono, że produkt jest zgodny z tymi normami lub nie jest zgodny, ale nie stanowi poważnego zagrożenia (tzn. poziom ryzyka określono na poziomie "0" lub "1" w pięciostopniowej skali stosowanej w CKPZ).
   • Plac zabaw lub sala zabaw po otrzymaniu Certyfikatu uzyskuje prawo do oznaczenia Znakiem B - Bezpieczny Plac Zabaw.
   • Oznaczenie jest ważne przez jeden rok, a w celu jego przedłużenia konieczne jest przeprowadzenie kontroli corocznej głównej przez Inspektora CKPZ lub Inspektora 3° stopnia certyfikowanego przez CKPZ.
  Szczegółowe informacje o usługach przeglądowych i certyfikacji inspektorów można uzyskać na stronie www.placezabaw.org i www.inspekcja.com.pl. Inspektorzy certyfikowani przez CKPZ zobowiązani są do przeprowadzania przeglądów placów zabaw wg procedur CKPZ, jednak wykonują je na własną odpowiedzialność.
    • Oznaczenie Znakiem B – Bezpieczny Plac Zabaw polega na naklejeniu go na tablicy regulaminowej lub w innym widocznym miejscu. Na naklejce ze znakiem podana jest data kolejnej kontroli.Wzor ZnakB
    • Do utrzymania Znaku B – Bezpieczny Plac Zabaw konieczne jest wdrożenie Systemu Kontroli placu zabaw zgodnego z PN-EN 1176-7:2009, co jest przedmiotem kolejnej kontroli corocznej głównej.
    • CKPZ może cofnąć prawo do oznaczenia Znakiem B – Bezpieczny Plac Zabaw, gdy uzyska informację o obniżeniu się poziomu bezpieczeństwa na „2” w pięciostopniowej skali ryzyka, na okres dłuższy niż 30 dni.
    • CKPZ ma prawo do publikowania w dowolnej formie i miejscu informacji o nadaniu Znaku B – Bezpieczny plac zabaw.
    • Wyłączne prawa do Znaku B – Bezpieczny Plac Zabaw należą do CKPZ.

Dzienniki Kontroli

Typ usługi: Wdrożenie Systemu Kontroli kora playground fun 2

Dla kogo:

    • właściciele i zarządcy placów zabaw / siłowni plenerowych / skateparków,
    • właściciele i zarządcy sal zabaw.

Opis:

Centrum Kontroli Placów Zabaw opracowało autorski System Kontroli Placu Zabaw. Wdrożenie takiego Systemu jest wymagane przez Normę PN-EN 1176-7:2009, jednak norma nie daje konkretnego wzoru, jak należy to zrobić. Nasz system stworzyliśmy w 2006 roku, by ułatwić właścicielom spełnienie tego wymogu Normy. W 2008 roku został on umieszczony w Poradniku dla właścicieli i zarządców placów zabaw wydanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od tej pory został przez nas zmodyfikowany i lepiej dostosowany do Państwa potrzeb.
Dzięki Systemowi Kontroli Placu Zabaw można we własnym zakresie i w łatwy sposób przeprowadzać oględziny okresowe (kontrole co 1 - 7 dni) / kontrole codzienne i kontrole funkcjonalne (co 1-3 m-ce), a także prowadzić prawidłowe zapisy związane z funkcjonowaniem placu / sali zabaw. Czynności te są wymagane przez Normę.

Dodatkowo stowrzyliśmy Dziennik Kontroli Siłowni Plenerowej i Skateparku, uwzględniające odpowiednio wymogi norm PN-EN 16630 oraz PN-EN 14974.

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy współpracuje z CKPZ już od 2007 roku, kiedy to Centrum wdrożyło w naszych 37 placówkach System Kontroli Placów Zabaw. Dzięki wciąż działającemu systemowi wiemy, że bezpieczeństwo naszych malutkich podopiecznych jest stale doskonalone. Usterki wynikające z ciągłej eksploatacji są szybko wykrywane i podejmujemy działania naprawcze. W oparciu o dotychczasową współpracę mogę polecić Centrum Kontroli Placów Zabaw jako solidnego i rzeczowego partnera.

Anna Gołębiewska, Główny Specjalista ds Merytorycznych w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

Usługa obejmuje:

 • Rejestrację przez inspektora CKPZ placu/sali zabaw / siłowni plenerowej / skateparku, oraz urządzeń, które się na nim/niej znajdują (wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej urządzeń).
 • Szkolenie dla maks. 3 osób z obsługi Dziennika Kontroli.
  Czas trwania szkolenia: 2-3h.
  Podczas teoretyczno-praktycznego szkolenia pokazujemy, jak prowadzić prawidłowe zapisy w Dzienniku oraz jak przeprowadzać oględziny okresowe / kontrole codzienne oraz kontrole funkcjonalne.
 • Przekazanie Dziennika Kontroli w formie segregatora, służącego do samodzielnego zarządzania obiektem zabaw zgodnie z wymogami odpowiedniej Normy.
 • Przeprowadzenie egzaminu dla Kandydatów na Inspektora 1° lub 2° Placów Zabaw (opcjonalnie) - nie certyfikujemy inspektorów siłownie i skateparków.
 • Jeśli uczestnik szkolenia chce otrzymać potwierdzenie kompetencji w formie imiennego Certyfikatu Inspektora 1° lub 2° Placów / Sal Zabaw, podchodzi do egzaminu, który zweryfikuje te kompetencje. Egzamin polega na rozwiązaniu testu wyboru (egzamin teoretyczny) oraz wykonaniu kontroli (oględzin okresowych lub funkcjonalnych) placu / sali zabaw (egzamin praktyczny), w zakresie wymaganym dla Inspektora 1° lub 2°. Egzamin trwa od 30 min do 1h i jest przeprowadzany po szkoleniu.
  Wybrane aspekty certyfikacji opisano na naszej stronie www.inspekcja.com.pl.
 • Osoby, które podchodziły do egzaminu i jego wynik był pozytywny, otrzymują Certyfikaty Inspektora 1º lub 2° ważne 3 lata, potwierdzające kompetencje osób odpowiedzialnych za plac/salę zabaw w zakresie obsługi Dziennika Kontroli i wykonywania oględzin okresowych / kontroli codziennych (Inspektor 1°) lub oględzin okresowych / kontroli codziennych i kontroli funkcjonalnych (Inspektor 2°).

Wdrażamy również Dzienniki Kontroli Siłowni Plenerowych i Skateparków, wg wymogów stosownych norm. W tym zakresie nie prowadzimy certyfikacji inspektorów.

 

Więcej informacji pod tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Certyfikacja produktów

Typ usługi: badanie zgodności z normą urządzeń do produkcji seryjnej

Dla kogo: producenci wyposażenia na place zabaw, sal zabaw, siłowni plenerowych i skateparków

Opis:certyfikaty place zabaw

Centrum Kontroli Placów Zabaw od 2008 roku współpracuje z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi. Sprawozdanie z Inspekcji CKPZ jest podstawą do otrzymania Certyfikatu Zgodności z normą PN-EN 1176 lub PN-EN 16630. Wspomagamy producentów już na etapie przygotowania do produkcji, a także na etapie projektowania.

Możliwość przeprowadzenia badań produktów przez CKPZ ułatwiła mi decyzję o ich certyfikacji w TÜV. Na tym etapie dopracowaliśmy naszą nową linię zestawów zabawowych, które w połączeniu z prestiżowym Certyfikatem spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów, co przełożyło się na nasze wyniki finansowe.

Andrzej Chmieliński, Novum

W sprawie certyfikacji można kontaktować się:

Z CKPZ współpracujemy w trybie ciągłym przy certyfikacji naszych produktów w TÜV, co pozwala z powodzeniem konkurować BeePolska na Europejskim rynku. W Centrum pracują ludzie chętni do współpracy, jeżeli zachodzi potrzeba to korzystamy z konsultacji dotyczących Norm i bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw.

Przemysław Syryjski-Giro, dyrektor zarządzający BeePolska Sp. z o.o.

Ekspertyzy i doradztwo

Typ usługi: Ekspertyzy, opiniowanie i doradztwo

Podejście CKPZPlace zabaw powinny być bezpieczne na tyle, na ile to konieczne, a nie na ile to możliwe.

Dla kogo:

 • Inwestorzy publiczni i prywatni
 • Właściciele placów zabaw i sal zabaw
 • Sądy i Urzędy Nadzoru (Inspekcja Handlowa i Sanitarna, Nadzór Budowlany)
 • Producenci wyposażenia, dystrybutorzy i wykonawcy
 • Projektanci wyposażenia placów zabaw i architekci

Opis:

Opinie Centrum Kontroli Placów Zabaw są przygotowywane w oparciu o najnowszą wiedzę. Nasi eksperci nie tylko biegle znają zapisy normy, ale także biorą udział w ich tworzeniu na poziomie Polski i Europy. Zgodnie z dobrą praktyką posiłkujemy się analizą ryzyka, która pokazuje realny poziom zagrożenia. Pomagamy w sytuacjach spornych oraz w interpretacji normy i przepisów. Przyjeżdżamy na miejsce, by wykonać ekspertyzę, lub oceniamy materiały przesłane drogą elektroniczną.

Korzystamy z konsultacji i opinii udzielanych przez Centrum Kontroli Placów Zabaw w sytuacjach spornych lub budzących wątpliwości w zakresie interpretacji normy PN-EN 1176. Naszym zdaniem zespół CKPZ wykazuje się profesjonalizmem, dobrą organizacją i kompleksową wiedzą na temat placów zabaw.”

Anna Bielak, Wiceprezes Zarządu w Grupie Saternus

W sprawie usług doradczych i ekspertyz można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Definicja ELEMENTU

 

Element to urządzenie, lub jego część, które ma osobną funkcję.

 

Na placach zabaw:

  • w przypadku zestawu wielofunkcyjnego osobnymi elementami będą: schody, wieża z daszkiem i podestem oraz ześlizg
  • bujak na sprężynie lub huśtawka dwuosobowa są traktowane jako jeden element

W salach zabaw:

  • w przypadku skomplikowanych zestawów, zamontowanych na terenie sal zabaw, elementem będzie np. przejście przez rurę do najbliższego rozwidlenia
  • cały basen z piłkami to jeden element

Abonament na obsługę placu zabaw lub sali zabaw

Abonament zakłada kompleksową opiekę inspektorów CKPZ nad placem lub salą zabaw - począwszy od odbioru nowego obiektu, bądź audytu istniejącego, poprzez Wdrożenie Systemu Kontroli, a skończywszy  na wykonywaniu przegladów. Bezpieczne place i sale zabaw oznaczamy Znakiem "B - Bezpieczny Plac Zabaw".
 

Abonament "Kompletny"

 

12 m-cy

24 m-ce

A. Opłata początkowa*

1 590,00 zł

990,00 zł

B. Od 2. m-ca / miesiąc*

195,00 zł

185,00 zł

Audyt

+

+

Dziennik

+

+

Szkolenie personelu

+

+

Inspektor 1°

3 osoby

5 osób**

Znak B

+

+

Certyfikat Dopuszczenia

+

+

Promocja na www.ckpz.org

+

+

Przeglądy

4 (audyt + 3 kwartalne)

8 (audyt + 1 roczny
+ 6 kwartalnych)

Telepomoc

-

+

Pomoc przez e-mail

-

+

Dojazdy na terenie Polski

+

+

Wizyta na żądanie

-

2 wizyty inspektora

suma A+B*

3 735,00 zł

5 245,00 zł

wpłata JEDNORAZOWA*

3 500,00 zł

5 000,00 zł

* ceny netto, należy dodać 23% VAT** np. 3 osoby przy okazji audytu + 2 osoby przy okazji przeglądu (w razie rotacji personelu

 

Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  Abonament*
  12 m-cy 24 m-ce
A. Opłata początkowa** 1 590,00 zł 990,00 zł
B. Od 2. m-ca / mies.** 195,00 zł 185,00 zł
Audyt + +
Dziennik + +
Szkolenie personelu + +
Inspektor 1° 3 osoby 5 osób***
Znak B + +
Certyfikat Dopuszczenia + +
Promocja na www.ckpz.org + +
Przeglądy 4 (audyt + 3 kwartalne) 8 (audyt + 1 roczny
+ 6 kwartalnych)
Telepomoc - +
Pomoc przez e-mail - +
Wizyta na żądanie  - 2 wizyty inspektora
suma A+B** 3 735,00 zł 5 245,00 zł
wpłata JEDNORAZOWA** 3 500,00 zł 5 000,00 zł
* dotyczy obiektów do 20 elementów, w przypadków większych obiektów ofertujemy indywidualnie
** ceny netto, należy dodać 23% VAT  
*** np. 3 osoby przy okazji audytu + 2 osoby przy okazji przeglądu (w razie rotacji personelu)