ckpz

Przeprowadzamy badania zgodności z Normą PN-EN 16630:2015-06. Dotyczy ona wyposażenia siłowni plenerowych (outdoor fitness).  

outdoor fitness2

Norma PN-EN 16630:2015 została opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w dn. 10.06.2015Od momentu publikacji inwestorzy publiczni powinni wymagać zgodności z nową normą. Wymaganie Certyfikatów jest dobrowolne, tak jak certyfikacja, może to być jednak warunek udziału w przetargu.

Więcej o siłowniach plenerowych tutaj.

CKPZ prowadzi szkolenia z wymogów normy dla siłowni plenerowych.

Zapraszmy do współpracy w zakresie szkoleń i certyfikacji siłowni plenerowych.