ckpz

Uprzejmie zawiadamiam, że z dniem 1 października 2012 r. Centrum Kontroli Placów Zabaw Dominik Berliński zostało przekształcone w Centrum Kontroli Placów Zabaw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Piastowie przy Pl. Zgody 6A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000434181 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego: 52 000,00 zł

NIP: 534-248-80-36

REGON: 146312746

Dane teleadresowe nie ulegają zmianie.

                                                                                                                 

Z poważaniem,

Dominik Berliński

Prezes Zarządu