ckpz

Przed przystąpieniem do montażu placu lub sali zabaw warto sprawdzić, czy w projekcie właściwie określono strefy bezpieczeństwa, ustawienie urządzeń względem stron świata oraz czy urządzenia przedstawione na wizualizacjach nie mają wad konstrukcyjnych. Istotne znaczenie, także w przypadku sal zabaw, ma rodzaj nawierzchni bezpiecznej w miejscach, gdzie konieczna jest amortyzacja upadku.

Otrzymanie pisemnej opinii z zaleceniami od inspektora CKPZ pozwala na usunięcie błędów, zanim ekipa montażowa wejdzie na teren budowy placu lub sali zabaw.

Usługa realizowana jest bez wizyty - projekt i zwrotna opinia przesyłane są drogą elektroniczną. Na życzenie Zamawiającego, weryfikacji może podlegać także dokumentacja przetargowa lub złożona w konkursie ofert.