ckpz

Dnia 4 lipca 2008 roku został opublikowany Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw. Wydanie komunikatu było związane ze zorganizowanym przez CKPZ w siedzibie GINB spotkaniem, na którym zwrócono się do Nadzoru o wpływ na poprawę stanu placów zabaw w Polsce. Głównym tematem spotkania były zagrożenia związane ze starymi huśtawkami na sztywnych zawiesiach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumenta.

  • Gospodarza reprezentowali:

Andrzej Urban -  Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Iwona Świderska - Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej

  • Ze strony UOKiK w spotkaniu uczestniczyli:

Dariusz Łomowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Aleksandra Kurzyna-Warczakoska - Radca Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

  • Inicjatorem spotkania był:

Dominik Berliński - Specjalista ds. Norm Centrum Kontroli Placów Zabaw


W dziale Do pobrania można także znaleźć zalecenia Sanepidu dotyczące piaskownic i ogrodzeń. Udostępniamy także Brytyjskie statystyki dotyczące wypadków na placach zabaw.