ckpz

W dniu czerwcu 2020 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał coroczny komunikat, w którym przypomina właścicielom i zarządcom placów zabaw o obowiązku zapewnienia małym użytkownikom bezpieczeństwa na placach zabaw.

W komunikacie znajduje się odwołanie do ustawy Prawo Budowlane, z którego wynika obowiązek wykonywania przeglądów placów zabaw co 5 lat, a także do Normy PN-EN 1176, która w części 7. nakazuje wykonywanie 3 rodzajów przeglądów: regularnych (nie rzadziej niż co 7 dni), funkcjonalnych (co 1 - 3 miesiące) oraz corocznych głównych (raz na rok). Wszystkie rodzaje przeglądów powinny być wykonywane przez osoby kompetentne w tym zakresie, czyli mające odpowiedni poziom znajomości wymogów Normy PN-EN 1176, a przegląd 5-letni powinien być wykonywany przez lub w obecności osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Na uwagę zasługuje fakt, że w komunikacie przywołano część 2. Normy PN-EN 1176 dotyczącą huśtawek. Dlatego przypominamy, że zgodnie z tą normą na placach zabaw nie mogą znajdować się huśtawki z twardym siedziskiem zawieszone na sztywnym cięgnie. Są to jedne z najbardziej niebezpiecznych urządzeń, niestety do tej pory spotykane na placach zabaw. Prawidłowe, bezpieczne i zgodnie z normą huśtawki posiadają gumowane siedziska i są zwieszone na łańcuchach.