ckpz

Kontrola pomontażowa powinna być przeprowadzona przez specjalistę na każdym nowym placu zabaw przed oddaniem go do użytku. Dotyczy to także sal zabaw, które podlegają pod tę samą Normę PN-EN 1176. Nowy plac zabaw to także plac po modernizacji lub ponownym montażu w nowej lokalizacji.

Zgodnie z PN-EN 1176-7 kontrola pomontażowa powinna być przeprowadzana przez osobę niezależną, tj. osobę kompetentną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze lub wydatki (patrz kodeks postępowania w CEN/TR 17207:2018).

Mimo zakupu urządzeń i nawierzchni posiadających Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności plac zabaw lub sala zabaw nie będzie zgodna z normą, dopóki nie zostanie poddana profesjonalnej ocenie przez specjalistę w zakresie Normy.

ozg5

 

Kontrola pomontażowa jest przeprowadzana z użyciem specjalistycznych próbników i innych narzędzi, w tym przyrządu do badania właściwości amortyzujących nawierzchni zgodnie z PN-EN 1177, i polega na sprawdzeniu rzeczywistęj zgodności wszystkich elementów placu zabaw i nawierzchni, a także dokumentacji przekazanej przez wykonawcę.

 

Badanie nawierzchni amortyzującej jest zalecane zawsze, gdy na placu zabaw zastosowano nawierzchnię:

  • syntetyczną
  • mieszaną (np. maty przerostowe)
  • naturalną (poasek, żwir, kora itp.), o ile zastosowana frakcja jest inna, niż założono w PN-EN 1176-1 (patrz tabela w pkt. 8 w zakładce Lista nieprawidłowości)

 

Kontrola okazuje się zazwyczaj bardzo przydatna z punktu widzenia inwestora - często ujawnia nieprawidłowości wynikających z wadliwego lub pośpiesznie przeprowadzonego montażu, albo z błędów powstałych na etapie produkcji (często, np. z powodu oszczędności, w procesie produkcji wprowadzane są zmiany technologiczne lub konstrukcyjne w stosunku do założeń certyfikatu). Spotykamy się również z montażem innych pod względem rodzaju, bądź technologii urządzeń lub nawierzchni w stosunku do projektu (np. tańsza sklejka zamiast płyty HDPE, grubość nawierzchni syntetycznej jest zbyt mała w stosunków do wysokości swobodnego upadku i przedstawionych certyfikatów itp.).ozg9

Bardzo często spotykamy się także z błędami w dokumentacji, których inwestor nie jest w stanie sam zauważyć - np. certyfikaty dotyczą innych urzadzeń lub innych elementów, niż zamontowano na placu zabaw; zastosowano inną nawierzchnię, niż sugeruje dokumentacja; instrukcje nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, itp.

Kontrola pomontażowa pozwala wykryć nieprawidłowości i domagać się ich naprawienia jeszcze przed dokonaniem odbioru i zapłatą za wadliwy produkt. Często inwestor posiada zbyt małą wiedzę, by zauważyć nieprawidłowości, których naprawienia potem nie daje się już wyegzekwować. Warto zatem zaprosić do udziału w odbiorze placu zabaw specjalistę.

 

CKPZ wykonuje profesjonalne kontrole pomontażowe placów i sal zabaw na terenie całej Polski. W razie wykrycia nieprawidłowości przekazujemy szczegółową informację na ich temat i zalecenia dotyczące ich usunięcia. Dla obiektów, które pomyślnie przejdą odbiór, wystawiamy Certyfikaty z Inspekcji.

ozg3

ozg7