ckpz

Przeglądy

 
Place zabaw, sale zabaw, siłownie plenerowe oraz skateparki powinny przechodzić okresowe przeglądy w celu wykrycia usterek będących wynikiem zużycia, wandalizmu i działania warunków atmosferycznych.
Dla każdego rodzaju wyposażenia dedykowana jest inna norma, wymogami której należy kierować się podczas wykonywania przeglądów okresowych.

 

Co to jest przegląd placu zabaw? To czynności, których celem jest sprawdzenie placu zabaw pod kątem zużycia i dalszej przydatności.

Norma PN-EN 1176-1 i 7 mówi o trzech rodzajach przeglądów, którym powinien być poddawany każdy plac zabaw:
•    oględziny okresowe (co 1 - 7 dni),
•    kontrola funkcjonalna (co 1 - 3 miesiące),
•    kontrola coroczna główna.

Norma PN-EN 1176-7:2009 w punkcie 6.2 i 8.2.2 wskazuje, by czynności kontrolne były udokumentowane i wykonywane przez kompetentny personel. Poziom kompetencji personelu powinien być różny w zależności od rodzaju przeglądu.
Zaleca się, aby w celu zapobiegania wypadkom właściciel placu zabaw zapewnił odpowiedni plan kontroli i jego przestrzeganie.

zdjecie chlopaki w kamizelkach.cr s

 
Do obowiązków właściela placu zabaw należy zadbanie o przeprowadzanie przeglądów przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw. Obowiązek przeprowadzania 3 rodzajów przeglądów opisanych w Normie PN-EN 1176 wynika z obowiązku właściciela stosowania się do instrukcji przekazanych przez wykonawcę placu zabaw.

Jeśli chcesz zamówić przegląd placu zabaw, zadzwoń lub napisz: 22 300 16 60 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Centrum Kontroli Placów Zabaw świadczy usługi wdrażania Systemu Kontroli Placu Zabaw oraz przeprowadzania przeglądów funkcjonalnych i corocznych. Prowadzimy także szkolenia oraz certyfikację Inspektorów placów i sal zabaw (wydajemy Certyfikaty Kompetencji) - szczegóły na www.inspekcja.com.pl.

 

Informacje szczegółowe nt. rodzajów przeglądów:

    • Oględziny okresowe umożliwiają ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. Takie zagrożenie mogą przykładowo stwarzać połamane części lub potłuczone butelki. Przedmiotem kontroli przez oględziny jest kontrola poziomu i czystości nawierzchni, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie, kompletność i zwartość konstrukcji.
    • Kontrola funkcjonalna jest przeglądem bardziej szczegółowym. Jego celem jest sprawdzenie funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia.
    • Kontrola coroczna główna ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni. Należy dokonać oceny wpływu warunków atmosferycznych, wychwycić ślady rozkładu lub korozji, a także ocenić zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw - z tego powodu osoby wykonujące kontrole podstawowe powinny posiadać podstawową wiedzę z zakresu wymogów Normy PN-EN 1176. Coroczna kontrola może wymagać odkopywania lub wymontowania różnych części.

Uwaga! W przypadku, gdy kontrola podstawowa jest wykonywana na placu zabaw, na którym nigdy nie przeprowadzono kontroli pomontażowej, kontrolujący powinien potrafić wykryć podstawowe niezgodności z Normą PN-EN 1176 i poinformować o nich właściciela placu zabaw.

    • Obowiązkowa kontrola urządzeń na placach zabaw wynika z przepisów Prawa Budowlanego i powinna być przeprowadzana raz na pięć lat przez osoby posiadające uprawnienia budowlane. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaleca przeprowadzanie przeglądów placów zabaw podczas rocznych przeglądów budynków.
Instrukcje producenta, mówiące o 3 rodzajach przeglądów, stanowią prawnie obowiązującą dokumentację obiektu budowlanego. Z tych powodów prawnie konieczne jest wykonywanie przeglądów na placach zabaw zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1176.