ckpz

Właścicieli i producentów sal zabaw i dmuchańców obowiązują w szczególności normy:
  • PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
  • PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
  • PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
  • PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.
  • PN-EN 14960-1:2019-07 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Część 1 - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
  • PN-EN 14960-2:2019-07 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Część 2 - Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla nadmuchiwanych odbijających poduch przeznaczonych do instalacji na stałe.

Wyżej wymienione normy są także podstawą do kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Handlową.

Właścicielom i producentom sal zabaw oferujemy:
  • ocenę zgodności z Normą i certyfikację sal zabaw w celu dopuszczenia do użytkowania (odbiory nowych i audyty istniejących sal zabaw),
  • przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych i corocznych,
  • wdrożenia Systemu Kontroli Sali Zabaw - tzw. Dziennika Sali Zabaw; system pozwala w pełni spełnić wymogi Normy dotyczące zarządców sal zabaw odnośnie ich utrzymania i konserwacji,
  • szkolenia personelu w ramach Wdrożenia Systemu w zakresie przeprowadzania kontroli codziennych i funkcjonalnych oraz obsługi Dziennika Sali Zabaw - wydajemy "Certyfikaty Kompetencji Inspektora 1 i 2 stopnia". Norma wymaga, by przeglądy przeprowadzał wykwalifikowany personel.
  • szkolenia dotyczące wymogów Normy i innych praktycznych kwestii związanych z funkcjonowaniem sali zabaw.

 Jeśli chcesz zamówić odbiór lub przegląd sali zabaw, zadzwoń lub napisz: 22 300 16 60 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

O bezpieczeństwie w salach zabaw mówią: Dominik Berliński z Centrum Kontroli Placów Zabaw, Agnieszka Świątek - fizjoterapeuta i pedagog oraz Magdalena Gołdanowska - modelka i mama.