ckpz

niebezpieczne place zabaw medium"Niebezpieczne place zabaw" - rozmowa z Dominikiem Berlińskim w Radiu dla Ciebie z  14-go marca 2011. W audycji mowa jest także o wątpliwościach związanych z realizacją rządowego programu Radosna Szkoła, zakładającego inwestycję w place zabaw przy szkołach podstawowych.

Na co czwartym placu zabaw, budowanym w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", można stwierdzić poważne wady. 

Dominik Berliński z Centrum Kontroli Placów Zabaw mówi, że urządzenia na terenie placów zabaw powinny być dokładnie sprawdzane. - Niestety polskie urządzenia z reguły mają wady - szacujemy, że jest ich około 80 proc. Mniej więcej 25 proc. ma poważne niezgodności z normą - mowa tu o niewyznaczeniu dobrej strefy bezpieczeństwa, możliwościach zakleszczenia różnych części ciała dziecka. Zastrzeżenia dotyczą niestety nowych placów zabaw. Prawie wszyscy deklarują, że wykonują urządzenia zgodnie z normami - firmy posiadają certyfikaty.   

Gość Pawła Homy (RDC) podkreśla, że mogą być dwie tego przyczyny. Być może inne produkty podawane są do badania a inne produkowane. Może być też tak, że badanie jest wadliwie przeprowadzone.  

O tym, czy rodzic ma możliwość weryfikacji urządzeń na placu zabaw, w dalszej części rozmowy, do wysłuchania której zapraszamy.