ckpz

Ogólne informacje o usługach Centrum Kontroli Placów Zabaw - czytaj więcej.
Odbiory placów zabaw i ich certyfikacja - czytaj więcej.
Badanie nawierzchni placów zabaw, sal zabaw i siłowni zewnętrznych - czytaj więcej.
Przeglądy placów zabaw: kwartalne, roczne i pięcioletnie - czytaj więcej.
Wdrożenia Systemów Kontroli dla placów zabaw i sal zabaw - czytaj więcej.
Szkolenia - czytaj więcej.
Certyfikacja inspektorów - czytaj więcej.
Certyfikacja produktów - czytaj więcej.
Ekspertyzy, opinie i doradztwo - czytaj więcej.
Akcesoria na place zabaw: regulaminy i próbniki do badania zakleszczeń - czytaj więcej.