ckpz

  • Adresaci: osoby chcące nabyć wiedzę i umiejętności dot. wykonywania profesjonalnych przeglądów sal zabaw.
  • Cel: przekazanie wiedzy dotyczącej normy dla Sal Zabaw oraz specyfiki wykonywania przeglądów okresowych tych obiektów. Nauka metody przeprowadzania analizy ryzyka wykrytych podczas przeglądu nieprawidłowości.
  • Zakres szkolenia opiera się na aktualnych częściach 1, 3, 7 i 10 Normy PN-EN 1176.
  • Czas trwania: szkolenie 3-dniowe, 2 x po 8 godzin, 1 x 4 godziny (w sumie 20h)
  • Koszt udziału w szkoleniu w terminie indywidualnym: 2600 zł netto / 1 os.
  • Cena obejmuje udział, wyżywienie podczas szkolenia (przerwy kawowe oraz lunch), materiały szkoleniowe. NIE obejmuje kosztów noclegu.
  • Prowadzi: Dominik Berliński

 PLAN SZKOLENIA

1. DZIEŃ (godz. 10:00-18:00)

  • Co to jest bezpieczna sala zabaw? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.
  • Zmiany w Normie od grudnia 2017 - wprowadzenie.
  • Kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176 w zakresie:
   • dokumentacjisala przejscie
   • oznaczania urządzeń
   • ogólnych wymagań dla materiałów
   • zabezpieczeń przed upadkiem
   • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem
   • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)
   • wymogów dla miejsc dostępu
   • wymogów dla kotwienia
   • wyjścia i drogi ucieczki, widoczności, możliwość wspinania się po obudowie ściany i sieciach ograniczających w połączeniu ze strefami bezpieczeństwa
   • odporności na zapalenie, specjalnym wyposażeniu (baseny z piłkami), powierzchniach amortyzujących upadki, oznakowaniu, oraz dodatkowych  wymogach kontroli i konserwacji.
   • wybranych zagadnień z Normy PN-EN 1176-3 dotyczących zjeżdżalni
  • Wymagania dla wyposażenia dodatkowego.
  • Przykłady niezgodności z Normą w salach zabaw – dokumentacja fotograficzna.

2. DZIEŃ (godz. 08:00 - 16:00)

  • Zasady przeprowadzania Analizy Ryzyka na podstawie Normy Zakładowej CKPZ-AR:2018-02 „Obiekty rekreacyjne i sportowe - analiza ryzyka".
  • Wymogi Normy w zakresie rodzajów przeglądów sal zabaw - omówienie list kontrolnych CKPZ.
  • Obsługa Dziennika Sali Zabaw w praktyce:
   • nadzór - składowe Systemu Kontroli - z naciskiem na personel nadzorujący.
   • omówienie podstawowej dokumentacji używanej dla sal zabaw.
   • omówienie formularza rejestracji, Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji oraz rejestracji wypadków.
   • omówienie formularzy służących do przeprowadzania przeglądów.
  • Część praktyczna:
   • Przeprowadzanie przeglądów sali zabaw w praktyce.

3. DZIEŃ w godz. 8:00 - 12:00sal dzieci

Szkolenie praktyczne w sali zabaw:

  • Przeprowadzanie przeglądów sali zabaw w praktyce, cd.
  • Samodzielne przeprowadzenie corocznej kontroli głównej i omówienie wyników z prowadzącym.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 22 300 16 60.