ckpz

Raport NIK nt. placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych

W 2019 roku na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli wykonywaliśmy kontrole placów zabaw i siłowni plenerowych. Dodatkowo opracowaliśmy ekspertyzę porównującą regulacje prawne dotyczące tych obiektów funkcjonujące w Polsce i wybranych krajach UE.

Dziś, 1.06.2020 r., światło dzienne ujrzał raport NIK w tej sprawie, który m.in. bazuje na wynikach współpracy z CKPZ. Raport nie jest optymistyczny, my jednak mamy nadzieję, że jest kolejnym krokiem zbliżającym nas do poprawy sytuacji na placach zabaw i innych obiektach rekreacyjnych. Zapraszamy do lektury artykułu i analizy całego raportu.

nik

 

Aktualizacja norm PN-EN 1176 i PN-EN 1177

Podajemy aktualnie obowiązujące wydania Norm:inpektorzy
- PN-EN 1176-1:2017-12
- PN-EN 1176-2+AC:2020-01
- PN-EN 1176-3:2017-12
- PN-EN 1176-4+AC:2019-03
- PN-EN 1176-5:2020-03
- PN-EN 1176-6+AC:2019-03
- PN-EN 1176-7:2009 (bez zmian)
- PN-EN 1176-10:2009 (bez zmian)
- PN-EN 1176-11:2014-11 (bez zmian)
- PN-EN 1177+AC:2019-04

Zaktualizowane normy są dostępne tylko w wersji angielsko-języcznej. Do nabycia w Sklepie PKN (http://sklep.pkn.pl/).

10 lat Centrum Kontroli Placów Zabaw

W 2016 roku świętowaliśmy nasze 10-te urodziny.

Naszym obecnym i przyszłym klientom pragniemy przybliżyć Centrum Kontroli Placów Zabaw. Przy okazji jesiennego spotkania inspektorów CKPZ w Warszawie w 2015 r. nakręciliśmy krótki film. Zapraszamy do jego obejrzenia!

 

Usługi dla inwestorów

Jeśli jesteś inwestorem i chcesz, żeby twój plac zabaw był bezpieczny, skonsultuj z nami jego projekt i zamów profesjonalną kontrolę pomontażową, wykonaną przez specjalistę, który posługuje się próbnikami i biegle zna normę PN-EN 1176.

Pomagamy także przy weryfikacji ofert składanych w przetargach - pracownikom działów inwestycji często trudno jest ocenić, czy oferty są równoważne lub czy proponowane materiały są wystarczającej jakości. Nasi inspektorzy wspierają merytorycznie komisje przetargowe. foto www dom

Weryfikujemy projekty placów zabaw , zanim zacznie się ich budowa. Wiele projektów zawiera błędy, które skutkują powstaniem niebezpiecznych placów zabaw. Warto wyeliminować je wcześniej wg wskazówek CKPZ.

Wreszcie wykonujemy kontrole pomontażowe nowych placów zabaw, co zaleca norma PN-EN 1176, niezależnie od posiadanych przez urządzenia certyfikatów. Taką kontrolę najlepiej zamówić przed ostatecznym odbiorem.

Bierzemy też udział w Państwa odbiorach wewnętrznych, jako wsparcie merytoryczne.

Zapraszamy do współpracy! Świadczymy szeroki wachlarz profesjonalnych usług, wzorując się na zachodnich, sprawdzonych, dobrych praktykach i osadzamy je w polskiej rzeczywistości. Dbamy o to, by place zabaw były bezpieczne naprawdę, a nie tylko na papierze.

Jeśli jesteś osobą, która ceni rzeczywiste bezpieczeństwo, nie zadowala się dokumentem bez pokrycia, ceni rzetelną informację i nie boi się wyzwań i działania, powinieneś zostać naszym klientem!