ckpz

Badanie nawierzchni

Nawierzchnia placu zabaw na powierzchni zderzenia wokół urządzeń zabawowych powinna spełniać restryjkcyjne wymagania w zakresie amortyzacji upadku.

W przypadku nawierzchni syntetycznych lub nawierzchni naturalnych o innych parametrach, niż przewiduje norma PN-EN 1176-1:2017-12, weryfikacja właściwości amortyzujących jest przeprowadzana na podstawie Polskiej Normy PN-EN 1177:2019-04.

Typ usługi: inspekcja podstawowa - ocena zgodności z wymogami norm oraz analiza ryzyka w przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu nawierzchni na terenie:

  • placu zabaw
  • sali zabaw
  • siłowni plenerowej

badanie1

 

Dla kogo:

  • właściciele lub zarządcy placów i sal zabaw oraz siłowni plenerowych
  • producenci i dostawcy nawierzchni na tereny rekreacyjne

Opis:

Badanie polega na upuszczaniu na nawierzchnię modelu głowy. Urządzenie przekazuje dane do komputera przenośnego i na bieżąco podawany jest wynik pomiaru. Wysokość, z jakiej wykonywane jest badanie, jest stopniowo zwiększana, aż do uzyskania wartości HIC 1000 (kryterium urazu głowy, ang. Head Injury Criterion). Dla wartości nieprzekraczającej HIC 1000 uraz nie powinien powodować wstrząsu mózgu lub pęknięcia czaszki.

W aktualnej normie PN-EN 1177 sprawdzany jest także nowy parametr gmax, który powinien osiagać wartość maksymalnie 200.

 

Badanie nawierzchni placu zabaw może być wykonywane między innymi w celu:

   • sprawdzenia faktycznych właściwości amortyzujących nawierzchni syntetycznej, w celu weryfikacji jakości jej montażu, mimo posiadanych dla nawierzchni certyfikatów - potrzebna szczególnie w przypadku nawierzchni wylewanych na miejscu
   • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni naturalnych typu piasek, żwir, zrębki, o ile ich frakcja jest inna, niż założono w PN-EN 1176-1 (patrz tabela w pkt. 8 w zakładce Lista nieprawidłowości)
   • sprawdzenia właściwości amortyzujących nawierzchni z mat przerostowych - zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177 tego typu nawierzchnia może być badana jedynie po jej zamontowaniu w miejscu docelowym (w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie stosuje się badań próbek w warunkach laboratoryjnych)
   • wykonania audytu - sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa nawierzchni na terenie już funkcjonującego obiektu

Kontakt w sprawie oferty:

tel. 22 300 16 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odbiory i Certyfikaty

Typ usługi: inspekcja podstawowa - ocena zgodności z wymogami norm oraz analiza ryzyka w przypadku wykrycia nieprawidłowości

ozg2


     • placu zabaw
     • sali zabaw
     • sprzętu outdoor fitness (siłownie plenerowe)
     • skateparku
     • street workout

Dla kogo:

    • właściciele lub zarządcy placów lub sal zabaw
    • producenci placów lub sal zabaw
    • producenci / dystrybutorzy / zarządcy sprzętu outdoor fitness (siłownie plenerowe)
    • produceni / zarządcy skateparków
    • producenci / zarządcy przyrządów do street workout

Usługa wykonywania na podstawie:ozg sz

    • PN-EN 1176 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie)
    • PN-EN 14960 (Nadmuchiwany sprzęt do zabawy)
    • PN-EN 16630 (Outdoor fitness i street workout)
    • PN-EN 14974+A1 (Skateparki)

Opis:

Inspekcja podstawowa może być wykonywana między innymi w celu:

   • wykonania odbioru - sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa całego placu lub sali zabaw po zakończonym montażu, także w przypadku, gdy urządzenia posiadają certyfikaty (tzw. kontrola pomontażowa zalecana w punkcie 5.3 normy PN-EN 1176-7), zamawiana przed oddaniem placu / sali do użytku
   • wykonania audytu - sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa całego placu lub sali zabaw w celu zbadania poziomu bezpieczeństwa już funkcjonującego obiektu
   • certyfikacji - otrzymania poświadczenia zgodności z normą przez wykonawcę lub właściciela obiektu nie dysponującego certyfikatami na zamontowane urządzenia (np. w przypadku produkcji jednorazowej, nietypowej lub sporadycznej). Certyfikacja może dotyczyć całego obiektu (np. urządzenia, nawierzchnia, ogrodzenie, wyposażenie dodatkowe) lub wybranych jego elementów (np. tylko urządzenia)

Po co ANALIZA RYZYKA?

Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy analizę ryzyka na placach zabaw. Pracujemy na Normie Zakładowej CKPZ-AR:2018-02 „Obiekty rekreacyjne i sportowe - analiza ryzyka”.

Podczas wykonywania inspekcji nasi inspektorzy przeprowadzają analizę ryzyka wykrytych nieprawidłowości, które są klasyfikowane w skali od „0” do „4”. Dzięki temu Zamawiający wie, które nieprawidłowości należy usunąć w pierwszej kolejności, ponieważ stwarzają największe zagrożenie.

Wyniki inspekcji zostają przedstawione w Sprawozdaniu z Inspekcji. Jest to dokument pokontrolny przedstawiający w formie opisowej zakres, metodę i wyniki inspekcji, włącznie z analizą ryzyka, jeżeli wykryto nieprawidłowości. Zawiera fotograficzną dokumentację z badania przedmiotu inspekcji oraz ocenę ryzyka, a także zalecenia mające na celu poprawę bądź ugruntowanie przestrzegania norm.


CERTYFIKATY

CKPZ wydaje Certyfikaty z Inspekcji. Wydanie Certyfikatu poprzedza ocena zgodności z normą (inspekcja podstawowa) oraz sporządzenie dokumentu pokontrolnego - Sprawozdania z Inspekcji. 

Certyfikaty zawsze dotyczą konkretnych obiektów, albo pojedynczych urządzeń zamontowanych w konkretnych miejscach.

CERTYFIKAT Z INSPEKCJI to dokument pokontrolny wystawiany, gdy po przeprowadzeniu oceny zgodności z wybranymi wymaganiami norm i przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzono, że produkt jest zgodny z tymi normami lub nie jest zgodny, ale nie stanowi poważnego zagrożenia (tzn. poziom ryzyka określono na poziomie "0" lub "1" w pięciostopniowej skali stosowanej w CKPZ).

Certyfikat z Inspekcji przedstawia w zwięzłej formie zakres, metodę i wyniki inspekcji. Dotyczy konkretnego przedmiotu inspekcji w konkretnym czasie i jest wydawany w oparciu o Sprawozdanie z Inspekcji.

Więcej informacji pod tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Oceniony w całości plac lub sala zabaw, który otrzymał Certyfikat z Inspekcji, jest automatycznie oznaczany Znakiem B - Bezpieczny Plac Zabaw.

Na czym polega badanie placu zabaw? Szybka kontrola placu zabaw dla TVP2 - Pytanie na śniadanie.

Szkolenia

Typ usługi: szkolenia w grupach otwartych i zamkniętych.

Dla kogo:szkolenia rys

   • dla producentów wyposażenia placów zabaw i sal zabaw w celu doskonalenia produkcji i właściwej modernizacji
   • dla osób i instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie placów zabaw
   • dla osób i instytucji nadzorujących place i sale zabaw: Inspekcji Handlowej, Urzędów Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Sanitarnej (Sanepid)
   • dla właścicieli i zarządców placów zabaw i terenów sportowych
   • dla firm kontrolujących i przeprowadzających modernizację
   • dla projektantów wyposażenia placów i sal zabaw
   • dla projektantów terenów rekreacyjnych: placów zabaw, skateparków, siłowni plenerowych itp.
   • dla osób wykonujących przeglądy placów/sal zabaw zainteresowanych Certyfikacją na Inspektora 1, 2 lub 3 st.

Opis:

Szkolenia prowadzone są w formule otwartej i zamkniętej. Często wykonujemy je bezpośrednio u klienta, niezależnie od tego, czy jest to Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, czy producent dopiero rozważający wejście w nową branżę. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a szkolenia zamknięte przeprowadzamy na indywidualne zamówienie.

Harmonogram szkoleń otwartych na pozostałe miesiące 2020 roku zaprezentujemy Państwu w tym miejscu, jak tylko uruchomimy tę usługę ponownie - wiosenne szkolenia otwarte zostały odwołane ze względu na pandemię koronawirusa. Terminy szkoleń jesiennych nie zostały jeszcze ustalone (stan na 01.06.2020).   

„Wejście w branżę placów zabaw poprzedziliśmy dokładnym badaniem rynku i szkoleniem przeprowadzonym w naszej siedzibie przez inspektora CKPZ. Dzięki temu od początku świadomie wdrażaliśmy do produkcji kolejne urządzenia na place zabaw unikając przy tym wielu problemów pojawiających się na tym coraz bardziej wymagającym rynku.”

Paweł Bożek, Ringpol Sp. z o.o.

Dzięki zaangażowaniu w prace normalizacyjne Polskiego i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego wykładowcy Centrum Kontroli Placów Zabaw mają zawsze aktualną wiedzę odnośnie najnowszych wymogów i trendów w obowiązujących normach. Prezentacje multimedialne, praktyczne szkolenia i warsztaty są najlepszą formą przybliżenia tej wiedzy wszystkim zainteresowanym.

Przez cały rok prowadzimy szkolenia na indywidualne zamówienia:

   • szczegółowe z wymogów Normy PN-EN 1176 dla producentów placów i sal zabaw (8-9h) - czytaj więcej...
   • bardziej ogólne - kompendium wiedzy z Normy PN-EN 1176 dla montażystów i konserwatorów placów zabaw (7-8h) - czytaj więcej...
   • z wymogów Normy PN-EN 16630 - siłownie plenerowe / outdoor fitness (6h) - czytaj więcej...
   • dla osób zajmujących się utrzymaniem placów zabaw z wymogów PN-EN 1176 (6h) - czytaj więcej...
   • dla kandydatów na Inspektora 3 stopnia placów / sal zabaw lub osób zainteresowanych tematyką wykonywania profesjonalnych przeglądów (2 lub 3 dni) - czytaj więcej...

Termin oraz miejsce ustalane są indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 300 16 60 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

„Urząd m. st. Warszawy bardzo ceni sobie współpracę z Centrum, które przygotowało i przeprowadziło warsztaty w zakresie eksploatacji miejskich placów zabaw. W dwóch edycjach warsztatów prowadzonych przez CKPZ wzięło udział około 500 miejskich zarządców. Usługa obejmowała także przygotowanie Dziennika Placu Zabaw, dzięki czemu warszawskie place zabaw mogą być bezpieczniejsze.”

Marta Widz, Koordynatorka projektu „Warszawskie place zabaw,” Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

 

 

 

Przeglądy okresowe

Typ usługi: inspekcja - przeglądy okresowe placów i sal zabaw, siłowni plenerowych, skateparków. Bajkowo 164

Dla kogo:

    • właściciele i zarządcy placów zabaw, siłowni plenerowych i skateparków
    • właściciele i zarządcy sal zabaw

Usługa wykonywana na podstawie: cz. 1, 7 i 10 Normy PN-EN 1176 (część 10. dotyczy tylko sal zabaw), PN-EN 16630, PN-EN 14974+A1.

 

Opis:

   • Place zabaw, sale zabaw oraz wyposażenie siłowni plenerowych i skateparków powinno przechodzić przeglądy w celu wykrycia usterek będących wynikiem zużycia, wandalizmu i działania warunków atmosferycznych.
   • Inspektorzy CKPZ wykonują:
     1. kontrole funkcjonalne
     2. kontrole coroczne główne
     3. przeglądy pięcioletnie - nie dotyczy sal zabaw!
   • W przypadku, gdy kontrola coroczna główna jest wykonywana na terenie obiektu, na którym nigdy nie przeprowadzono odbioru (kontroli pomontażowej), kontrolujący informuje w sprawozdaniu o podstawowych niezgodnościach z normami, jeśli takie wystąpią.
   • Kontrola coroczna główna i kontrola pięcioletnia wykonywane są na tych samych zasadach, z tą różnicą, że kontrola pięcioletnia uwzględnia przepisy Prawa Budowlanego i jest wykonywana przy udziale inspektora z uprawnieniami budowlanymi.
   • W obu przypadkach inspektor wykonuje analizę ryzyka i określa, które wady należy usunąć w pierwszej kolejności, ponieważ najbardziej zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.
   • Wyniki kontroli są zapisywane w Sprawozdaniu z Inspekcji.

Kontakt w sprawie oferty:

tel. 22 300 16 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej o przeglądach tutaj.