CERTYFIKACJA INSPEKTORÓW

Zostań certyfikowanym Inspektorem!

Prowadzimy certyfikację Inspektorów: placów zabaw, siłowni plenerowych i sal zabaw
w zakresie przeprowadzania profesjonalnych przeglądów tych obiektów z punktu widzenia wymogów Norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 16630.

Certyfikacja dotyczy wykonywania kontroli funkcjonalnych (wykonywanych co 1 – 3 m-ce) i rutynowych kontroli wzrokowych / oględzin okresowych (wykonywanych co 1 – 7 dni).
Nie prowadzimy certyfikacji w zakresie corocznych kontroli głównych.

Kto może zostać certyfikowanym inspektorem?

Jest to usługa skierowana zarówno do właścicieli i zarządców, jak i do producentów bądź firm zajmujących się obsługą i konserwacją placów zabaw, by mogły przedstawić poświadczenie swoich kompetencji w wybranym zakresie.

Na jakiej podstawie prowadzimy Certyfikację Inspektorów?

 • Bazując na naszym wieloletnim  doświadczeniu, oferujemy możliwość przeszkolenia się oraz uzyskania potwierdzenia kompetencji w zakresie przeprowadzania przeglądów placów zabaw i sal zabaw wg wymogów Normy PN-EN 1176-7 oraz siłowni plenerowych wg wymogów Normy PN-EN 16630.
 • Usługa ta jest świadczona z zachowaniem wybranych zasad certyfikacji osób ustalonych w PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób”. Niezależnie od kategorii Inspektora, aby nim zostać, należy pomyślnie zdać egzamin z wiedzy koniecznej do wykonywania czynności Inspektora (nie ma obowiązku wcześniejszego zamawiania szkolenia).
 • Certyfikacja Inspektorów służy zapewnieniu wysokiej jakości usług w zakresie przeprowadzania profesjonalnych przeglądów okresowych: funkcjonalnych oraz cotygodniowych/codziennych. Powinny one być przeprowadzane przez osoby kompetentne, jeśli chodzi o wymogi Normy PN-EN 1176-7.
 • Uwaga! Certyfikacja Inspektorów siłowni plenerowych może być przeprowadzona wyłącznie jako uzupełnienie certyfikacji Inspektorów zewnętrznych placów zabaw (nie ma możliwości certyfikacji tylko w zakresie siłowni plenerowych).
 • Certyfikowani Inspektorzy otrzymują od CKPZ edytowalne wzory protokołów oraz listy kontrolne służące do wykonywania kontroli. Odbywa się to na zasadzie udzielenia przez CKPZ licencji niewyłącznej, obowiązującej w okresie ważności certyfikatu Inspektora.

Jak zostać certyfikowanym Inspektorem?

 • Aby zostać certyfikowanym Inspektorem placów zabaw, sal zabaw lub siłowni plenerowych i otrzymać Certyfikat Kompetencji na wybranym poziomie, należy pomyślnie zdać egzamin z wiedzy koniecznej do wykonywania czynności Inspektora wybranego stopnia. Oprócz tego Kandydat na Inspektora powinien cechować się sprawnością fizyczną umożliwiającą prawidłowe przeprowadzanie przeglądów.
 • Egzamin jest przeprowadzany przez przedstawiciela CKPZ. Jest to egzamin praktyczny, podczas którego należy przeprowadzić samodzielnie kontrolę danego obiektu, oraz teoretyczny  – test wielokrotnego wyboru. Zakres egzaminu jest dostosowany do zakresu wiedzy wymaganej przy danym stopniu kompetencji. Terminy egzaminów są umawiane indywidualnie.
 • Szkolenia
  Osoby chcące uzyskać Certyfikat Kompetencji, które nie posiadają niezbędnej wiedzy, mogą wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu na odpowiednim poziomie. O programy szkoleń pytaj mailowo pod adresem biuro@ckpz.org. Szkolenia przeprowadzane są przez przedstawiciela CKPZ w formie warsztatowej. Forma i czas szkolenia są dostosowane do poziomu wiedzy, jaką ma uzyskać Kandydat na Inspektora.
 • Uwaga! Odbycie szkolenia nie jest konieczne do uzyskania Certyfikatu Kompetencji. Ma być jedynie pomocą w zdobyciu wiedzy przydatnej na egzaminie. Istnieje także możliwość odbycia tylko uzupełniającego szkolenia, jeśli taka jest potrzeba Kandydata. Zakres szkolenia jest ustalany indywidualnie.
 • CKPZ dokłada wszelkich starań, aby Certyfikacja Inspektorów była dostępna dla wszystkich zainteresowanych oraz aby decyzje podejmowane w procesie certyfikacji były bezstronne, miarodajnie, niezależne i uczciwe.

Kategorie inspektorów

 • Inspektor 1° placów zabaw – potwierdzenie kompetencji w zakresie rutynowych kontroli wzrokowych (wykonywanych z częstotliwością co 1-7 dni),
 • Inspektor 2° placów zabaw –  potwierdzenie kompetencji w zakresie rutynowych kontroli wzrokowych i kontroli funkcjonalnych (wykonywanych co 1-3 miesiące),
 • Inspektor 1° placów zabaw i siłowni plenerowych –  potwierdzenie kompetencji w zakresie rutynowych kontroli wzrokowych / oględzin okresowych (wykonywanych z częstotliwością co 1-7 dni),
 • Inspektor 2° placów zabaw i siłowni plenerowych –  potwierdzenie kompetencji w zakresie rutynowych kontroli wzrokowych / oględzin okresowych i kontroli funkcjonalnych (wykonywanych z częstotliwością co 1-3 miesiące),
 • Inspektor 1° sal zabaw –  potwierdzenie kompetencji w zakresie kontroli codziennych,
 • Inspektor 2° sal zabaw –  potwierdzenie kompetencji w zakresie kontroli codziennych i kontroli funkcjonalnych (wykonywanych z częstotliwością co 1-3 miesiące).