CERTYFIKACJA INSPEKTORÓW

Zostań certyfikowanym Inspektorem!

CKPZ prowadzi certyfikację osób w celu poświadczania kompetencji osób, które wykonują następujące czynności w zakresie wybranych rodzajów obiektów rekreacyjnych:

Poziomy certyfikacji inspektorów

CKPZ prowadzi certyfikację osób w zakresie następujących rodzajów obiektów rekreacyjnych, a co za tym idzie z uwzględnieniem wymogów następujących norm:

 • place zabaw – wymagania normy PN-EN 1176, cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11,

 • sale zabaw – wymagania normy PN-EN 1176, cz. 1, 3, 7 i 10,

 • siłownie plenerowe – wymagania normy PN-EN 16630,

 • skateparki – wymagania normy PN-EN 14794.

Na wszystkie stopnie Inspektorów szkolimy i egzaminujemy z użyciem aplikacji SAFE TO PLAY, która służy do przeprowadzania kontroli obiektów rekreacyjnych oraz do zarządzania bezpieczeństwem na ich terenie.

CKPZ prowadzi szkolenia, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do certyfikacji osoby na wybranym poziomie kompetencji. Odbycie szkolenia, mimo iż powinno być pomocne, nie jest konieczne, aby przystąpić do procesu certyfikacji. Kandydat może zdobyć wiedzę i umiejętności w inny sposób niż uczestnictwo w szkoleniu CKPZ.

Usługa certyfikacji osób jest świadczona z zachowaniem wybranych zasad ustalonych w PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób” jednak CKPZ zastrzega, że nie gwarantuje pełnej zgodności z tą normą, co wynika głównie ze sposobu organizacji CKPZ.

CKPZ dokłada wszelkich starań, aby certyfikacja osób była dostępna dla wszystkich zainteresowanych oraz aby decyzje podejmowane w procesie certyfikacji były bezstronne, miarodajnie, niezależne i uczciwe.

Kto może zostać certyfikowanym inspektorem?

Jest to usługa skierowana zarówno do właścicieli i zarządców, jak i do producentów bądź firm zajmujących się obsługą i konserwacją placów zabaw, siłownie plenerowych, sal zabaw lub skateparków, by mogły przedstawić poświadczenie swoich kompetencji w wybranym zakresie.

Jedynym kryterium niezbędnym do certyfikacji jest zdanie egzaminu na odpowiednim poziomie. Nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych. 

Na jakiej podstawie prowadzimy Certyfikację Inspektorów?

 • Bazując na naszym wieloletnim  doświadczeniu, oferujemy możliwość przeszkolenia się oraz uzyskania potwierdzenia kompetencji w zakresie przeprowadzania przeglądów różnego rodzaju obiektów rekreacyjnych.

 • Usługa ta jest świadczona z zachowaniem wybranych zasad certyfikacji osób ustalonych w PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób”. Niezależnie od kategorii Inspektora, aby nim zostać, należy pomyślnie zdać egzamin z wiedzy koniecznej do wykonywania czynności Inspektora (nie ma obowiązku wcześniejszego udziału w szkoleniu).

 • Certyfikacja Inspektorów służy zapewnieniu wysokiej jakości usług w zakresie przeprowadzania profesjonalnych przeglądów okresowych: wzrokowych, funkcjonalnych oraz corocznych głównych. Powinny one być przeprowadzane przez osoby kompetentne.

 • Certyfikowani Inspektorzy zdają egzamin za pomocą aplikacji SAFE TO PLAY, do której otrzymują dostęp na czas szkolenia (jeśli dotyczy) i egzaminu. Istnieje możliwość wykupienia dostępu do aplikacji, jeśli inspektor będzie chciała wykonywać swoje przeglądy za jej pomocą.

Jak zostać certyfikowanym Inspektorem?

 • Aby zostać certyfikowanym Inspektorem  i otrzymać Certyfikat Kompetencji na wybranym poziomie, należy pomyślnie zdać egzamin z wiedzy koniecznej do wykonywania czynności Inspektora wybranego stopnia. Oprócz tego Kandydat na Inspektora powinien cechować się sprawnością fizyczną umożliwiającą prawidłowe przeprowadzanie przeglądów.

 • Egzamin jest przeprowadzany przez przedstawiciela CKPZ. Jest to egzamin praktyczny, podczas którego należy przeprowadzić samodzielnie kontrolę danego obiektu za pomocą aplikacji SAFE TO PLAY, oraz teoretyczny  – test wielokrotnego wyboru. Zakres egzaminu jest dostosowany do zakresu wiedzy wymaganej przy danym stopniu kompetencji. Terminy egzaminów są umawiane indywidualnie.

 • Szkolenia

  Osoby chcące uzyskać Certyfikat Kompetencji, które nie posiadają niezbędnej wiedzy, mogą wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu na odpowiednim poziomie. O programy szkoleń pytaj mailowo pod adresem biuro@ckpz.org. Szkolenia przeprowadzane są przez przedstawiciela CKPZ w formie wykładowo-warsztatowej. Forma i czas szkolenia są dostosowane do poziomu wiedzy, jaką ma uzyskać Kandydat na Inspektora.

 • Uwaga! Odbycie szkolenia nie jest konieczne do uzyskania Certyfikatu Kompetencji. Może być jedynie pomocą w zdobyciu wiedzy przydatnej na egzaminie. Istnieje także możliwość odbycia tylko uzupełniającego szkolenia, jeśli taka jest potrzeba Kandydata. Zakres szkolenia jest ustalany indywidualnie.

Kategorie inspektorów

Matryca - certyfikacja inspektorów