ckpz

Typ usługi: Ekspertyzy, opiniowanie i doradztwo

Dla kogo:

    • Inwestorzy publiczni i prywatni
    • Właściciele placów zabaw i sal zabaw
    • Sądy i Urzędy Nadzoru (Inspekcja Handlowa i Sanitarna, Nadzór Budowlany)
    • Producenci wyposażenia, dystrybutorzy i wykonawcy
    • Projektanci wyposażenia placów zabaw i architekci

Opis:

Opinie Centrum Kontroli Placów Zabaw są przygotowywane w oparciu o najnowszą wiedzę. Nasi eksperci nie tylko biegle znają zapisy normy, ale także biorą udział w ich tworzeniu na poziomie Polski i Europy. Zgodnie z dobrą praktyką posiłkujemy się analizą ryzyka, która pokazuje realny poziom zagrożenia. Pomagamy w sytuacjach spornych oraz w interpretacji normy i przepisów. Przyjeżdżamy na miejsce, by wykonać ekspertyzę, lub oceniamy materiały przesłane drogą elektroniczną.

W naszej pracy mamy takie podjeście: "place zabaw powinny być bezpieczne na tyle, na ile to konieczne, a nie na ile to możliwe", ponieważ ryzyko łatwe do przewidzenia jest potrzebne dzieciom do prawidłowego rozwoju.

Korzystamy z konsultacji i opinii udzielanych przez Centrum Kontroli Placów Zabaw w sytuacjach spornych lub budzących wątpliwości w zakresie interpretacji normy PN-EN 1176. Naszym zdaniem zespół CKPZ wykazuje się profesjonalizmem, dobrą organizacją i kompleksową wiedzą na temat placów zabaw.”

Anna Bielak, Wiceprezes Zarządu w Grupie Saternus

W sprawie usług doradczych i ekspertyz można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..