KONSULTACJE

Komu oferujemy usługę konsultacji?

Z naszych konsultacji tak naprawdę mogą skorzystać wszyscy, którzy potrzebują omówić jakikolwiek problematyczny dla nich temat związany z Normami i przepisami, w których się specjalizujemy. Mamy ogromne doświadczenie w zakresie doradztwa, a nasi klienci bardzo cenią sobie tę formę współpracy.

W praktyce jest to usługa, z której najczęściej korzystają architekci i projektanci, ponieważ to oni są na pierwszej linii, jeśli chodzi o zastosowanie norm w praktyce. Co często okazuje się dość trudne szczególnie w kontekście nietypowych projektów placów zabaw, sal zabaw czy wystaw interaktywnych w centrach nauki. Drugą grupą klientów, która chętnie korzysta z naszych konsultacji, są wykonawcy nietypowych projektów oraz właściciele placów zabaw i sal zabaw. To oni muszą podejmować ostateczne decyzje co do przyjętych rozwiązań.

Aby zagwarantować bezstronność prowadzonych inspekcji odbiorowych konsultowanych wcześniej obiektów, dbamy o to, by nigdy jeden inspektor nie realizował obu usług.

Konsultacje prowadzimy w różnych formach, dostosowując je do potrzeb naszych klientów

  • W terenie, np. na placu zabaw, właściciel nie jest pewien, czy wymarzony plac zabaw „zmieści się” w wyznaczonym miejscu. W wyniku konsultacji w terenie możemy też sporządzić notatkę podsumowującą

  • W siedzibie zamawiającego, np. podczas spotkania z architektem, by omówić nietypowe rozwiązania projektowe.

  • W biurze CKPZ.

  • On-line (Google Meet).

  • Przez telefon.