ckpz

Typ usługi: inspekcja podstawowa - ocena zgodności z wymogami norm oraz analiza ryzyka w przypadku wykrycia nieprawidłowości

ozg2

     • placu zabaw
     • sali zabaw
     • sprzętu outdoor fitness (siłownie plenerowe)
     • skateparku
     • street workout

Dla kogo:

    • właściciele lub zarządcy placów lub sal zabaw
    • producenci placów lub sal zabaw
    • producenci / dystrybutorzy / zarządcy sprzętu outdoor fitness (siłownie plenerowe)
    • produceni / zarządcy skateparków
    • producenci / zarządcy przyrządów do street workout

Usługa wykonywania na podstawie:ozg sz

    • PN-EN 1176 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie)
    • PN-EN 14960 (Nadmuchiwany sprzęt do zabawy)
    • PN-EN 16630 (Outdoor fitness i street workout)
    • PN-EN 14974 (Skateparki)

Opis:

Inspekcja podstawowa może być wykonywana między innymi w celu:

   • wykonania odbioru - sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa całego placu lub sali zabaw po zakończonym montażu, także w przypadku, gdy urządzenia posiadają certyfikaty (tzw. kontrola pomontażowa zalecana w punkcie 5.3 normy PN-EN 1176-7), zamawiana przed oddaniem placu / sali do użytku
   • wykonania audytu - sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa całego już funkcjonującego obiektu w celu zbadania poziomu bezpieczeństwa
   • certyfikacji - otrzymania poświadczenia zgodności z normą przez wykonawcę lub właściciela obiektu nie dysponującego certyfikatami na zamontowane urządzenia (np. w przypadku produkcji jednorazowej, nietypowej lub sporadycznej). Certyfikacja może dotyczyć całego obiektu (np. urządzenia, nawierzchnia, ogrodzenie, wyposażenie dodatkowe) lub wybranych jego elementów (np. tylko urządzenia)

Po co ANALIZA RYZYKA?

Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy analizę ryzyka na placach zabaw. Obecnie stosujemy ją w odniesieniu do każdego obiektu, który kontrolujemy w ramach inspekcji podstawowej lub corocznej kontroli głównej. Pracujemy na Normie Zakładowej CKPZ-AR:2018-02 „Obiekty rekreacyjne i sportowe - analiza ryzyka”.

Podczas wykonywania inspekcji nasi inspektorzy przeprowadzają analizę ryzyka wykrytych nieprawidłowości, które są klasyfikowane w skali od „0” do „4”. Dzięki temu Zamawiający wie, które nieprawidłowości należy usunąć w pierwszej kolejności, ponieważ stwarzają największe zagrożenie.

Wyniki inspekcji zostają przedstawione w Sprawozdaniu z Inspekcji. Jest to dokument pokontrolny przedstawiający w formie opisowej zakres, metodę i wyniki inspekcji, włącznie z analizą ryzyka, jeżeli wykryto nieprawidłowości. Zawiera fotograficzną dokumentację z badania przedmiotu inspekcji oraz ocenę ryzyka, a także zalecenia mające na celu poprawę bądź ugruntowanie przestrzegania norm.


CERTYFIKATY

CKPZ wydaje Certyfikaty z Inspekcji. Wydanie Certyfikatu poprzedza ocena zgodności z normą (inspekcja podstawowa) oraz sporządzenie dokumentu pokontrolnego - Sprawozdania z Inspekcji. 

Certyfikaty zawsze dotyczą konkretnych obiektów, albo pojedynczych urządzeń zamontowanych w konkretnych miejscach.
 
CERTYFIKAT Z INSPEKCJI to dokument pokontrolny wystawiany, gdy po przeprowadzeniu oceny zgodności z wybranymi wymaganiami norm i przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzono, że produkt jest zgodny z tymi normami lub nie jest zgodny, ale nie stanowi poważnego zagrożenia (tzn. poziom ryzyka określono na poziomie "0" lub "1" w pięciostopniowej skali stosowanej w CKPZ).

Certyfikat z Inspekcji przedstawia w zwięzłej formie zakres, metodę i wyniki inspekcji. Dotyczy konkretnego przedmiotu inspekcji w konkretnym czasie i jest wydawany w oparciu o Sprawozdanie z Inspekcji.

Więcej informacji pod tel. 22 300 16 60 lub przez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Oceniony w całości plac lub sala zabaw, który otrzymał Certyfikat z Inspekcji, jest automatycznie oznaczany Znakiem B - Bezpieczny Plac Zabaw.

Na czym polega badanie placu zabaw? Szybka kontrola placu zabaw dla TVP2 - Pytanie na śniadanie.