ckpz

Typ usługi: inspekcja - przeglądy okresowe placów i sal zabaw, siłowni plenerowych, skateparków. Bajkowo 164

Dla kogo:

    • właściciele i zarządcy placów zabaw, siłowni plenerowych i skateparków
    • właściciele i zarządcy sal zabaw

Usługa wykonywana na podstawie: cz. 1, 7 i 10 Normy PN-EN 1176 (część 10. dotyczy tylko sal zabaw), PN-EN 16630, PN-EN 14974+A1.

 

Opis:

   • Place zabaw, sale zabaw oraz wyposażenie siłowni plenerowych i skateparków powinno przechodzić przeglądy w celu wykrycia usterek będących wynikiem zużycia, wandalizmu i działania warunków atmosferycznych.
   • Inspektorzy CKPZ wykonują:
     1. kontrole funkcjonalne
     2. coroczne kontrole główne
     3. przeglądy pięcioletnie - nie dotyczy sal zabaw!
   • W przypadku, gdy kontrola coroczna główna jest wykonywana na terenie obiektu, na którym nigdy nie przeprowadzono odbioru (kontroli pomontażowej), kontrolujący informuje w sprawozdaniu o podstawowych niezgodnościach z normami, jeśli takie wystąpią.
   • Coroczna kontrola główna i kontrola pięcioletnia wykonywane są na tych samych zasadach, z tą różnicą, że kontrola pięcioletnia uwzględnia przepisy Prawa Budowlanego i jest wykonywana przy udziale inspektora z uprawnieniami budowlanymi.
   • W obu przypadkach inspektor wykonuje analizę ryzyka i określa, które wady należy usunąć w pierwszej kolejności, ponieważ najbardziej zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.
   • Wyniki kontroli są zapisywane w Sprawozdaniu z Inspekcji.

Kontakt w sprawie oferty:

tel. 22 300 16 60

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Więcej o przeglądach tutaj.