Certyfikowany Inspektor 1° placów zabaw i siłowni plenerowych

 • Adresaci: Osoby odpowiedzialne za przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych, chcące przygotować się do egzaminu na Inspektora 1°.

 • Cel: Nabycie umiejętności przeprowadzania rutynowych kontroli wzrokowych / oględzin okresowych placów zabaw wg wymogów Normy PN-EN 1176-7 oraz siłowni plenerowych wg wymogów Normy PN-EN 16630, służących zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa kontrolowanych obiektów, obsługi Systemu Kontroli Placu Zabaw i Systemu Kontroli Siłowni, oraz prowadzenia prawidłowych zapisów z przeprowadzanych przeglądów.

 • Środki przekazu: Materiały szkoleniowe (w tym formularze do kontroli placów zabaw i siłowni plenerowych), szkolenie przeprowadzane jest na terenie placu zabaw oraz na terenie siłowni plenerowej. Część II przeprowadzana jest w formie wykładowej, a pozostałe w formie warsztatowej (praktycznej) – części I i III na terenie wybranego placu zabaw, a części IV na terenie wybranej siłowni plenerowej.

 • Czas trwania: ok. 3 h

 • Cenę sprawdź w CENNIKU.


Część I. Ćwiczenie z przeprowadzania kontroli placu zabaw.

 • Prowadzący rozdaje materiały szkoleniowe, w tym dodatkowe formularze do kontroli placu zabaw. Po krótkiej instrukcji prosi o wypełnienie formularza w celu uświadomienia sobie przez uczestników zakresu posiadanych umiejętności.
 • Uczestnicy wypełniają formularze i zatrzymują je w celu weryfikacji pod koniec szkolenia.

Część II. Zasady bezpiecznego placu zabaw i siłowni plenerowej – forma wykładowa.

 • Prowadzący przedstawia się i mówi kilka słów o sobie i celu warsztatu.
 • Odpowiedź na pytanie: Co to jest bezpieczny plac zabaw? Co to jest bezpieczna siłownia plenerowa? – 5 kroków do sukcesu: projekt, certyfikat, nawierzchnia, odbiór i nadzór.
 • Nadzór – Składowe Systemu Kontroli – z naciskiem na personel nadzorujący.
 • Omówienie podstawowej dokumentacji używanej przy placach zabaw i siłowniach plenerowych.
 • Omówienie przykładowych Dzienników Kontroli, w tym Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji i Napraw, formularzy przeglądowych oraz procedur BHP i rejestracji wypadków.

Część III – Ćwiczenie z przeprowadzania rutynowych kontroli wzrokowych placu zabaw.

Prowadzący przedstawia sposób kontroli i prowadzenia zapisów na protokołach do kontroli. Uczestnicy przeprowadzają kontrolę samodzielnie, a następnie omawiają wyniki z prowadzącym. Porównują też zapisy w formularzu wypełnionym na początku warsztatu.

Część IV – Ćwiczenie z przeprowadzania oględzin okresowych siłowni plenerowej.

 • Prowadzący przedstawia sposób kontroli i prowadzenia zapisów na protokołach do kontroli. Uczestnicy przeprowadzają kontrolę samodzielnie, a następnie omawiają wyniki z prowadzącym.
 • Pytania i dyskusja.

Po szkoleniu można od razu podejść do egzaminu na poziomie Inspektora 1° placów zabaw i siłowni plenerowych. Egzamin odbywa się na terenie innego placu zabaw oraz na terenie innej siłowni plenerowej, niż te, na których przeprowadzone było szkolenie. Egzamin trwa w sumie ok. 2h.