ckpz

 

  • Adresaci: pracownicy działów montażowych odpowiedzialni za montaż urządzeń na placach zabaw, osoby wykonujące prace konserwacyjne na terenie placów zabaw.slide in early spring
  • Cel: Nabycie wiedzy o praktycznych aspektach przeprowadzania montażu i konserwacji urządzeń, związanej z dotrzymaniem wymogów Normy PN-EN 1176. Tematyka szkolenia jest przedstawiona tak, aby osoby nie mające dostępu do norm i innej literatury fachowej, mogły zorientować się w problematyce całego zagadnienia. Uwzględnienie zmian wprowadzonych po grudniu 2017 r. - dotyczy części 1, 2, 3, 4 i 6.
  • Czas trwania: 7-8 godzin z przerwami.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
  • Prowadzi: Dominik Berliński

 


 

PLAN SZKOLENIA - place zabaw:

 • Kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176 w następującym zakresie:
  • zmiany w Normie wprowadzone po grudniu 2017 r.
  • wymagania dla materiałów
  • wymagania dla urządzeń łatwo i trudno dostępnych
  • zabezpieczenia przed upadkiem
  • niebezpieczeństwa zranieniem i zmiażdżeniem
  • zakleszczenia (włącznie z metodami badań)
  • wymogi dla miejsc dostępu
  • wymogi dla kotwienia
  • wybrane zagadnienia z Normy PN-EN 1176 cz. od 2 do 6 oraz 11 dotyczące huśtawek, zjeżdżalni, kolejek linowych, karuzel, urządzeń kołyszących oraz linariów,
  • wymagania dla wyposażenia dodatkowego, ławek, ogrodzeń itp.
 • Przykłady niezgodności z Normą na placach zabaw – dokumentacja fotograficzna.
 • Główne błędy spotykane podczas montażu i konserwacji urządzeń na placach zabaw.
 • Część praktyczna na placu zabaw.
 • Czas na dyskusję i pytania uczestników.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 22 300 16 60.