ckpz

  • Adresaci: producenci wyposażenia do sal zabaw, projektanci sal zabaw, pracownicy wykonujący montaże
  • Cel: nabycie wiedzy o warunkach, jakie powinna spełniać bezpieczna sala zabaw z punktu widzenia Normy PN-EN 1176. Uwzględniamy zmiany wprowadzone w grudniu 2017 r. - dotyczy części 1 i 3.
  • Czas trwania: 6 godzin z przerwamisal dzieci
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
  • Szkolenie odbywa się w godz. 10:00 - 16:00
  • Prowadzi: Dominik Berliński


 

PLAN SZKOLENIA

sala przejscie

1. Sale zabaw - aspekty prawne.

2. Zmiany w Normie od grudnia 2017 - wprowadzenie.

3. Zapisy aktualnej Normy PN-EN 1176-1, 3, 7 i 10 w zakresie:

    • dokumentacji
    • oznaczania urządzeń
    • ogólnych wymagań dla materiałów
    • zabezpieczeń przed upadkiem
    • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem
    • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)
    • wymogów dla miejsc dostępu
    • wyjścia i drogi ucieczki, widoczności, możliwość wspinania się po obudowie ściany i sieciach ograniczających w połączeniu ze strefami bezpieczeństwa
    • odporności na zapalenie, specjalnym wyposażeniu (baseny z piłkami), powierzchniach amortyzujących upadki, oznakowaniu, oraz dodatkowych
    • wymogach kontroli i konserwacji,
    • wybranych zagadnień z Normy PN-EN 1176-3 dotyczących zjeżdżalni,
    • wymogi dot. przeglądów sal zabaw

4. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego - dmuchańce itp.
5. Przykłady niezgodności z Normą w salach zabaw – dokumentacja fotograficzna.
6. Główne błędy spotykane podczas montażu.

Pytania uczestników i dyskusja.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 22 300 16 60 lub przez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..