ckpz

  • Adresaci: osoby chcące nabyć wiedzę i umiejętności dot. wykonywania profesjonalnych przeglądów placów zabaw.
  • Cel: przekazanie wiedzy dotyczącej normy dla Placów Zabaw oraz specyfiki wykonywania przeglądów okresowych tych obiektów. Nauka metody przeprowadzania analizy ryzyka wykrytych podczas przeglądu nieprawidłowości.
  • Zakres szkolenia opiera się na aktualnych częściach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 Normy PN-EN 1176 (nie uwzględnia cz. 10 Normy, dotyczącej sal zabaw).
  • Czas trwania: szkolenie 3-dniowe - 2 x po 8 godzin, 1 x 6 godzin (w sumie 22h, w tym 9h praktyki w terenie).
  • Prowadzenie: Dominik Berliński
  • Koszt udziału w szkoleniu w grupie otwartej: 1800 zł netto / 1 os. 
  • Koszt udziału w szkoleniu w terminie indywidualnym: 3000 zł netto / 1 os.
  • Cena obejmuje udział, wyżywienie podczas szkolenia (przerwy kawowe oraz lunch), materiały szkoleniowe. NIE obejmuje kosztów noclegu.

 

PLAN SZKOLENIA

1. DZIEŃ w godz. 9:00 - 17:00 

  • Co to jest bezpieczny plac zabaw? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.
  • Publiczne place zabaw - aspekty prawne.
  • Zmiany w Normie po grudniu 2017 - wprowadzenie.
  • Kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176-1 w zakresie:
   • dokumentacjifoto ogтФЬтФВlny buglo
   • oznaczania urządzeń
   • ogólnych wymagań dla materiałów
   • wymogów dla urządzeń łatwodostępnych
   • zabezpieczeń przed upadkiem
   • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem
   • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)
   • wymogów dla miejsc dostępu
   • wymogów dla kotwienia
  • Wymagania dla wyposażenia dodatkowego: ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie itp.
  • Przykłady niezgodności z Normą na placach zabaw – dokumentacja fotograficzna.

2. DZIEŃ w godz. 8:00 - 16:00 

  • Zasady przeprowadzania Analizy Ryzyka wykrytych podczas przeglądów nieprawidłowości.
  • Wymogi Normy w zakresie rodzajów przeglądów placów zabaw.
  • Obsługa Dziennika Kontroli w praktyce:
   • nadzór - składowe Systemu Kontroli - z naciskiem na personel nadzorujący.
   • omówienie podstawowej dokumentacji używanej przy placach zabaw.
   • omówienie formularza rejestracji, Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji oraz rejestracji wypadków.
   • omówienie formularzy służących do przeprowadzania przeglądów.kids chain
  • Wybrane zagadnienia Normy PN-EN 1176 dotyczące specyficznych dla placów zabaw typów wyposażenia: huśtawek, zjeżdżalni, karuzel, urządzeń linowych, bujaków (wymogi części 2, 3, 4, 5, 6 i 11 Normy PN-EN 1176).
  • Praktyka stosowania normy na placu zabaw - część warsztatowa (ok. 3h).

3. DZIEŃ w godz. 8:00 - 14:00

Szkolenie praktyczne na placach zabaw:

  • Przeprowadzanie przeglądów placów zabaw w praktyce.
  • Samodzielne przeprowadzenie corocznej kontroli głównej i omówienie wyników z prowadzącym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 22 300 16 60.