ckpz new2015

 

place zabaw uslugi ckpzCentrum Kontroli Placów Zabaw oferuje szeroki wachlarz usług poprawiających bezpieczeństwo na placach zabaw.

Z kosztami i opisem usług można zapoznać się dzwonięc na numer 22 300 16 60 lub pisząc na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Usługi dla inwestorów publicznych i prywatnych planujących zakup urządzeń na plac zabaw:

 • projektowanie placów zabaw »
 • doradztwo w tworzeniu materiałów przetargowych i pomoc przy odpowiedziach na zapytania ofertowe »
 • pomoc przy weryfikacji ofert złożonych w ramach przetargu na plac zabawOdbiór
 • opiniowanie gotowych projektów placów zabaw i/lub urządzeń pod kątem normy PN-EN 1176:2009 »
 • szkolenie "Inwestycja w Bezpieczny Plac Zabaw" »
 • usługi pomocnicze w programie Radosna Szkoła - szczegóły w zakładce Radosna Szkoła.

 

Usługi dla właścicieli i administratorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na placach zabaw:

kontrole placow zabaw

 • odbiory, czyli kontrole pomontażowe placów zabaw przed oddaniem ich do użytku »
 • badnaie  nawierzchni amortyzujacej na placu zabaw »
 • ocena bezpieczeństwa istniejącego placu zabaw, np. przed modernizacją »
 • inspekcja i wydawanie Certyfikatów dla nietypowych placów zabaw »
 • przeglądy placów zabaw (kwartalne, roczne i pięcioletnie) »
 • szkolenie "5 kroków do bezpiecznego placu zabaw" »
 • wdrożenie Systemu Kontroli Placu Zabaw (Dziennik Placu Zabaw) »
Kontrolę pomontażową, czyli ocenę zgodności placu zabaw z PN-EN 1176 przez specjalistę, powinno się przeprowadzić przed przyjęciem faktury od producenta lub dostawcy sprzętu. Można zastrzec możliwość przeprowadzenia odbioru w umowie lub w SIWZ.

 

Usługi dla właścicieli sal zabaw i dmuchańców:

sala_zabaw

 •  konsultowanie projektów sal zabaw pod kątem normy PN-EN 1176:2009 i PN-EN 14960 (dmuchańce) »
 • odbiory, czyli kontrole pomontażowe sal zabaw przed oddaniem ich do użytku (Certyfikat Dopuszczenia) »
 • badnaie  nawierzchni amortyzujacej »
 • audyt bezpieczeństwa istniejącej sali zabaw, np. przed modernizacją »
 • znak B - Bezpieczny Plac Zabaw - znak jakości dla sali zabaw »
 • przeglądy sal zabaw (kwartalne i roczne) »
 • wdrożenie Systemu Kontroli Sali Zabaw (Dziennik Sali Zabaw wraz ze szkoleniem i certyfikacją personelu) »
 • szkolenie "Wymagania normy i utrzymanie bezpieczeństwa sal zabaw" »

 

Usługi dla producentów, dystrybutorów, montażystów i firm serwisujących place zabaw i sale zabaw:

certyfikaty place zabaw

 • ocena zgodności i wydawanie Certyfikatów dla pojedynczych urządzeń, placów zabaw i sal zabaw (certyfikaty jednorazowe) »
 • badnaie  nawierzchni amortyzujacej »
 • szkolenia z zakresu normy PN-EN 1176:2009 - pod kątem produkcji lub pod kątem montażu i konserwacji »
 • wykonywanie badań zgodności do celów certyfikacji (certyfikacja seryjna) - nasze wyniki akceptują akredytowane jednostki certyfikujące »
 • opiniowanie projektów urządzeń i dokumentacji, doradztwo w zakresie norm, audyty produkcji »
 • certyfikacja i szkolenia osób na Inspektorów wykonujących przeglądy placów zabaw (Certyfikat Kompetencji) - więcej na www.inspekcja.com.pl.

 

Usługi dla architektów i projektantów:

projekt placu zabaw

 • szkolenia z zakresu Normy PN-EN 1176 i dobrych praktyk projektowych »
 • konsultacje i opiniowanie przy projektowaniu urządzeń i placów zabaw »