Nasi Klienci

Wielką satysfakcją dla Centrum Kontroli Placów Zabaw jest to, że klienci do nas wracają.

Do grona naszych klientów należą min. producenci i dystrybutorzy placów zabaw, urzędy miast i gmin, szkoły, przedszkola, żłobki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz firmy szkoleniowe. Dla właścicieli sal zabaw przygotowujemy odbiory, szkolenia, wdrożenia Dzienników Sali Zabaw. Dużą grupę klientów stanowią także architekci i designerzy, korzystający ze szkoleń czy weryfikacji i opiniowania projektów.

Podana poniżej lista nie obrazuje w pełni pracy, jaką wykonaliśmy dla poprawy bezpieczeństwa na terenie ogólnodostępnych obiektów służących rekreacji. To informacja o wybranych zleceniodawcach. Usługi CKPZ są zamawiane na terenie całej Polski. Ważny jest dla nas każdy klient, któremu możemy pomóc w poprawie i utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie zarządzanych przez niego obiektów.

Najwyższa Izba Kontroli

kontrole zgodności z normami placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach kontroli prowadzonych przez kontrolerów NIK

Polski Komitet Normalizacyjny

prowadzenie szkolenia „Bezpieczeństwo placów zabaw” w siedzibie i na zlecenie PKN, członkostwo w Komitecie Technicznym ds. Sportu i   Rekreacji przy PKN i czynne uczestnictwo w pracach normalizacyjnych

Inspekcja Handlowa

szkolenia dla wojewódzkich inspektoratów, udział w postępowaniach „z urzędu”

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

szkolenia dla inspektorów nadzoru budowlanego w zakresie oceny bezpieczeństwa urządzeń na placach zabaw

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

kontrola pomontażowa nowego placu zabaw i przegląd roczny istniejącego placu zabaw, Wdrożenie Systemu Kontroli Placów Zabaw

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

kontrole placów zabaw przed i po modernizacji, dedykowane szkolenie dotyczące bezpieczeństwa placów zabaw i siłowni plenerowych

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

szkolenia Inżynierów Budownictwa z zakresu normy PN-EN 1176

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

kontrole placów zabaw i siłowni, kontrole pomontażowe

Muzeum Wsi Radomskiej

przeglądy placu zabaw

Warszawskie dzielnice

Bielany, Mokotów, Włochy, Ursus, Ursynów, Wesoła, Wawer, Wilanów, Rembertów, Żoliborz – przeglądy, kontrole pomontażowe, szkolenia, wdrożenia Dzienników Placu Zabaw

Urzędy miejskie i gminne

przeglądy, pomontażowe kontrole przed oddaniem placu do użytku, wdrożenia Dzienników Placu Zabaw

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

współpraca w ramach międzynarodowego projektu „Safe Play on the Playground” w roli eksperta; współpraca przy tworzeniu, a następnie aktualizacji 2 2022 r. Poradnika dla Administratorów i Właścicieli pt. „Bezpieczny plac zabaw”

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

przygotowanie opracowania nt. bezpieczeństwa siłowni plenerowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

kontrole placów zabaw tworzonych w ramach programu Radosna Szkoła w 2010 i 2011 roku – dla MEN skontrolowaliśmy ponad 500 placów zabaw

Urząd do Spraw Cudzoziemców

przeglądy placów zabaw przy Ośrodkach dla Cudzoziemców na terenie całej Polski

Miasto Stołeczne Warszawa

zajęcia warsztatowe dla około 500 osób z obsługi Systemu Kontroli Placu Zabaw, stała współpraca z Urzędami Dzielnic m.st W-wy na polu wykonywania przeglądów okresowych i kontroli pomontażowych

Zespół Żłobków m.st. W-wy

przeglądy roczne i pięcioletnie, szkolenia i wdrażanie Dzienników Placu Zabaw

Urząd Miasta Iławy

kontrole pomontażowe, kontrole coroczne główne, wdrożenie systemu kontroli placów zabaw

Restauracje McDonald's

coroczne kontrole główne konstrukcji zabawowych

Ceetrus Polska

odbiory i przeglądy okresowe placów zabaw przy oraz wewnątrz centrów handlowych,                                                             wdrożenia systemu kontroli placów i sal zabaw

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

szkolenia pracowników z zakresu Normy PN-EN 1176 i PN-EN 16630

Zarządcy nieruchomości

m.in. ARENDA, Acresta, Akacjowa, Admus, Atlanti, Altiplano, At Home, Best Home, D&D, Gestor, Lux Dom, Inma, Optima, Patio, PMG Partner, Provisor, Property, Spektra, Status, Sekan, Saldo, Stępniak – usługi kontroli pomontażowych i przeglądów placów zabaw na terenie zarządzanych wspólnot

Z naszych usług, takich jak szkolenia z wymogów Norm, odbiory i certyfikacje, konsultowanie projektów korzystali dotychczas m.in. następujący producenci PLACÓW ZABAW:

W branży SAL ZABAW współpracujemy z:

Ponadto:

Instytut Sportu w Warszawie

Instutyt Sportu - PIB

Od 2017 r. współpracujemy w zakresie bezpieczeństwa na publicznie dostępnych placach zabaw i siłowniach plenerowych: badania urządzeń i nawierzchni, publikacje na rzecz bezpieczeństwa tych obiektów.

Centrum Hevelianum

Badaliśmy i certyfikowaliśmy plac zabaw w Centrum Hewelianum w Gdańsku (2013)

Europejskie Centrum Solidarności

Badaliśmy i certyfikowaliśmy Wydział Zabaw w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (2015). Od tej pory przeprowadzamy kontrole coroczne tego obiektu.

MiniMini+

Byliśmy partnerem w ogólnopolskiej akcji społecznej „Bezpieczne Miejsca Rybki MiniMini+”

Oficyna MM

Byliśmy partnerem „Miesięcznika Dyrektora Przedszkola” wydawanego przez Oficynę MM

Opinie sądowe

Po raz pierwszy przygotowywaliśmy opinię biegłego w sprawie o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka na placu zabaw w Czerwionce-Leszczynach na Śląsku w czerwcu 2006 r. , potem w sprawie cywilnej o odszkodowanie za wypadek na placu zabaw w 2011 roku. Od tego czasu inspektorzy CKPZ regularnie występują w postępowaniach prokuratorskich i sądowych – albo w roli biegłego ad hoc albo jako świadkowie.

Abrys / Zieleń Miejska

Abrys Zieleń MiejskaSzeroko pojęta współpraca w zakresie propagowania bezpieczeństwa placów zabaw i innych obiektów małej architektury, liczne artykuły i wydarzenia, w tym m.in. webinary, szkolenia i prelekcje.

Centrum Nauki Kopernik

Braliśmy udział w przygotowaniu projektu placu zabaw w Centrum Nauki Kopernik – galerii Bzzz! (lipiec 2008).

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Badaliśmy i certyfikowaliśmy interaktywną wystawę „O obrotach” w Centrum Nowoczesności Wiedzy w Toruniu (2013)

Centrum Nauki i Techniki EC1

Badaliśmy i certyfikowaliśmy eksponaty w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

Plantexpo

Byliśmy patronem targów Plantexpo w Łodzi

Publikacje i prelekcje

Publikujemy nasze artykuły w prasie i internecie, występujemy w programach radiowych i telewizyjnych, wygłaszamy wykłady na konferencjach.