POZNAJ CENTRUM KONTROLI PLACÓW ZABAW

Kim jesteśmy

Centrum Kontroli Placów Zabaw powstało w 2006 r. jako pierwsza w Polsce jednostka inspekcyjna kompleksowo zajmująca się problematyką bezpiecznej zabawy na ogólnodostępnych obiektach.

Celem naszej działalności jest bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscach służących rekreacji.

Jesteśmy grupą ludzi, którzy podzielają wspólne wartości. Łączy nas zaangażowanie w bezpieczeństwo badanych przez nas obiektów. Pracujemy razem od lat, dobrze się znamy i lubimy. Dobrą atmosferę panującą w naszej firmie można wyczuć od razu – nie współzawodniczymy, tylko pomagamy sobie, bo gramy do jednej bramki.

Kreujemy nowe, jakościowe podejście do bezpieczeństwa

Wierzymy w myślenie inaczej! Chcemy, żeby rynek polskich placów i sal zabaw był rynkiem urządzeń trwałych, ciekawych i inspirujących, a przede wszystkim, rozsądnie bezpiecznych. Wierzymy, że to podejście już niedługo będzie bliskie każdemu, kto ma udział w tym rynku – począwszy od producentów i dystrybutorów, a skończywszy na odpowiedzialnych zarządcach placów zabaw.

Dbamy o dobre praktyki

Poszerzamy ofertę i wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów. Terminowość, jakość, rzetelność i profesjonalizm to wartości,
o które dbamy w szczególności.

Inspektorzy CKPZ działają na terenie całej Polski. Świadczą usługi profesjonalne i bezstronne, a ich działania opierają się na Zasadach Etyki Zawodowej wdrożonych w naszej organizacji.

Norma PN-EN 1176, a także inne, na których opieramy się w swojej pracy, określają sposoby, jak zadbać o obiekt służący rekreacji i zabawie od początku jego istnienia, a nawet wtedy, gdy dopiero go planujemy.

Świadczymy szeroki wachlarz profesjonalnych usług, wzorując się na zachodnich, sprawdzonych, dobrych praktykach i osadzamy je
w polskiej rzeczywistości.

Regularnie występujemy jako eksperci w stacjach radiowych i telewizyjnych

Zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych, w których występujemy jako eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa na placach zabaw.
Obejrzyj filmy z udziałem Pracowników CKPZ >>

Zmiany kadrowe

Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić powołanie z dniem 1 marca 2021 r. Dariusza Napiórkowskiego na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego.

Dominik Berliński z radością i satysfakcją pełnił tę funkcję od początku istnienia firmy. Po 15 latach postanowił bardziej skupić się na nowych wyzwaniach zawodowych. Pozostał w Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o. jako Członek Zarządu, trener i główny konsultant. Nadal wspiera merytorycznie inspektorów CKPZ.
Dariusz Napiórkowski jest związany z Centrum Kontroli Placów Zabaw od 2011 roku, kiedy to rozpoczął pracę na stanowisku inspektora. Od 2014 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Technicznego. Jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie inspekcji ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych.

Dominik Berliński: „Po ponad 15 latach pracy na stanowisku Dyrektora Technicznego i przekształcaniu Centrum Kontroli Placów Zabaw w niezależnego, zaufanego i szanowanego dostawcę usług, czuję, że nadszedł czas, aby skupić się na czym innym. Jestem przekonany, że zapał i energia, a także fantastyczny poziom merytoryczny, które prezentuje Dariusz, będą nadal miały pozytywny wpływ na naszą firmę i że pozostawiam ją w dobrych rękach. Jako Członek Zarządu, a także trener i konsultant, nadal będę w pewnym stopniu zaangażowany w życie firmy i świadczenie usług szkoleniowych i konsultacji, a także będę miał wpływ na strategiczną stronę jej działania. Dziękuję wszystkim naszym klientom za zaufanie, którym mnie obdarzyliście.”

Dariusz Napiórkowski: „Nominacja na nowe stanowisko była dużym i jednocześnie miłym zaskoczeniem. Stanowi również w moim odczuciu formę docenienia starań i zaangażowania w sprawy firmy na wielu płaszczyznach. Nowe zadania wiążące się ze stanowiskiem Dyrektora Technicznego traktuję jako wyzwanie oraz częściową odmianę dotychczasowych obowiązków. Jestem wdzięczny Zarządowi spółki za okazane zaufanie w formie zaproszenia do udziału w procesach kierowniczych. Jest to zupełnie nowa aktywność w mojej karierze zawodowej, przez co jestem pełen entuzjazmu i zapału do pracy nad rozwojem obecnych i kreowaniu przyszłych celów naszego zespołu.”

Zawiadomienie o przekształceniu

Z dniem 1 października 2012 r. Centrum Kontroli Placów Zabaw Dominik Berliński zostało przekształcone w Centrum Kontroli Placów Zabaw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Piastowie przy Pl. Zgody 6A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000434181 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Chcemy, żeby place i sale zabaw były bezpieczne naprawdę, a nie tylko na papierze.

Naszym celem jest to, by nie wydarzały się na nich niepotrzebne wypadki i by były miejscem, gdzie dzieci i ich rodzice mogą czuć się naprawdę bezpiecznie. Chcemy, by ludzie odpowiedzialni za te obiekty, wiedzieli na czym to polega. Wierzymy, że propagując wiedzę na ten temat, zmienimy podejście do bezpieczeństwa. Nie mamy podejścia zero-jedynkowego – jako pierwsi w Polsce wykonywaliśmy analizę ryzyka. Staramy się podchodzić do bezpieczeństwa rozsądnie, pamiętając o tym, że norma PN-EN 1176 dopuszcza przewidywalne ryzyko.

Działamy według najlepszych standardów

CKPZ jest jednostką inspekcyjną działającą na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”. To oznacza, że badamy obiekty, które są zamontowane w miejscach docelowych, a nasze dokumenty odnoszą się do ich stanu z momentu badania.

CKPZ jest także wpisane do REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH pod numerem 2.14/00110/2017. Dzięki temu nasi klienci mogą starać się o stosowne dofinansowania dla udziału w naszych szkoleniach.

Centrum Kontroli Placów Zabaw jest członkiem Komitetu Technicznego nr 2 ds. Sportu i Rekreacji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Przedstawicielem CKPZ jest Dominik Berliński.

Dominik Berliński, założyciel CKPZ i Członek Zarządu, jako jedyny Polak należy grona certyfikowanych międzynarodowych inspektorów RPII (Outdoor Annual Inspector i Indoor Annual Inspector). Więcej na ten temat tutaj: O RPII, Wykaz Inspektorów „Outdoor Annual” oraz Wykaz Inspektorów „Indoor Annual”.

Nieustannie się dokształcamy i dzielimy swoją wiedzą

Inspektorzy CKPZ regularnie przechodzą wewnętrzne szkolenia, ich wiedza jest na bieżącą uzupełniana i regularnie weryfikowana podczas wewnętrznych egzaminów i audytów.

Wiedzą tą dzielimy się chętnie, przekazujemy ją na szkoleniach, podczas wizyt na badanych obiektach i rozmów z naszymi klientami.

Pracujemy pod przewodnictwem Dominika Berlińskiego

Założycielem Centrum Kontroli Placów Zabaw jest Dominik Berliński. Jako jedyny Polak posiada Certyfikat Międzynarodowego Inspektora RPII (Register of Play Inspectors International) na najwyższym możliwym poziomie w zakresie inspekcji różnych obiektów służących rekreacji, w tym sal zabaw, placów zabaw i siłowni plenerowych.

Jako przedstawiciel Komitetu Technicznego nr 2 ds. Sportu i Rekreacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, został ekspertem w grupie roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), która zajmuje się normą dla placów zabaw i sal zabaw EN 1176 (CEN/TC 136/SC1 „Playground equipement for children”).

Działał także w grupie roboczej pracującej nad przygotowaniem europejskich wymagań dla inspektorów placów zabaw (CEN TC136/SC1/TG2 „Framework for inspectors”) i regularnie brał udział w jej spotkaniach, które odbywały się cyklicznie na terenie różnych europejskich stolic.

Dzięki swemu bogatemu doświadczeniu, 15-go grudnia 2014 r. został ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na okres 5 lat. Pełnił funkcję biegłego z dziedziny budownictwa. Aktualnie jest regularnie powoływany do funkcji biegłego ad hoc zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

Po 15 latach pracy jako dyrektor Techniczny Centrum Kontroli Placów Zabaw, w marcu 2021 r. przekazał swoje stanowisko Dariuszowi Napiórkowskiemu. Pozostał jednak w firmie jako Członek Zarządu, trener i główny ekspert. Przez cały czas merytorycznie wspiera swoją wiedzą inspektorów CKPZ.

Czytaj więcej >>

Jesteśmy członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Centrum Kontroli Placów Zabaw jest członkiem Komitetu Technicznego nr 2 ds. Sportu i Rekreacji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

W naszej pracy skupiamy się na wieloczęściowej normie dla wyposażenia i nawierzchni dla placów i sal zabaw – PN-EN 1176, a także normie dla siłownie plenerowych PN-EN 16630 i skateparków PN-EN 14974.

Z okazji 10 urodzin firmy zorganizowaliśmy konkurs „Plac zabaw za 10.000”, w ramach którego powstał plac zabaw w Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie. Zapraszamy do obejrzenia przebiegu konkursu i relacji z wręczenia nagród.
Czytaj więcej >>

Poznaj nasz zespół

Dominik Berliński

DOMINIK BERLIŃSKI
TWÓRCA I WŁAŚCICIEL

Magdalena Berlińska

MAGDALENA BERLIŃSKA
DYREKTORKA ZARZĄDZAJĄCA

Dariusz Napiórkowski

DARIUSZ NAPIÓRKOWSKI
DYREKTOR TECHNICZNY

Katarzyna Ponichter

KATARZYNA PONICHTER
KOORDYNATORKA DS. OBSŁUGI KLIENTA

Rafał Maszkowski

RAFAŁ MASZKOWSKI
Z-CA DYREKTORA TECHNICZNEGO

Iwona Borek-Idźkowska

IWONA BOREK-IDŹKOWSKA
INSPEKTORKA

Katarzyna Marcinkowska

KATARZYNA MARCINKOWSKA
INSPEKTORKA

Michał Serafin

MICHAŁ SERAFIN
INSPEKTOR

Jarosław Tymbarski

JAROSŁAW TYMBARSKI
INSPEKTOR

Centrum Kontroli Placów Zabaw

DANE SPÓŁKI:
Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o.
Plac Zgody 6A; 05-820 Piastów
NIP: 534-248-80-36; REGON: 146312746; KRS: 0000434181
Wysokość kapitału zakładowego: 52 000,00 zł