Dominik Berliński

Dominik BerlińskiCentrum Kontroli Placów Zabaw zostało założone przez Dominika Berlińskiego w 2006 roku, obecnie głównego udziałowca Spółki oraz jej głównego eksperta w zakresie norm. Wcześniej przez prawie 4 lata zdobywał doświadczenie w branży placów zabaw, jako dyrektor zarządzający firmy produkującej wyposażenie zabawowe i skateparki.

Posiada Certyfikat Międzynarodowego Inspektora Placów Zabaw i Sal Zabaw RPII, będąc jednocześnie jedynym inspektorem RPII w Polsce na najwyższym możliwym poziomie kompetencji w zakresie inspekcji placów i sal zabaw.

Jako przedstawiciel Komitetu Technicznego nr 2 ds. Sportu i Rekreacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, został ekspertem w grupie roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), która zajmuje się normą dla placów zabaw i sal zabaw EN 1176 (CEN/TC 136/SC1 „Playground equipement for children”). Działał także w grupie roboczej pracującej nad przygotowaniem europejskich wymagań dla inspektorów placów zabaw (CEN TC136/SC1/TG2 „Framework for inspectors”) i regularnie brał udział w jej spotkaniach, które odbywały się cyklicznie w różnych krajach Europy.

Dzięki swemu bogatemu doświadczeniu 15-go grudnia 2014 r. został ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na okres 5 lat. Pełnił funkcję biegłego z dziedziny budownictwa. Specjalność: projektowanie, budowa, kontrola i konserwacja placów zabaw, sal zabaw, siłowni zewnętrznych i skateparków; ocena zgodności z normami wyposażenia placów zabaw, nadmuchiwanego sprzętu do zabaw, wyposażenia siłowni zewnętrznych, urządzeń dla użytkowników sprzętu rolkowego i innego sprzętu rekreacyjno-sportowego.

W Centrum Kontroli Placów Zabaw był odpowiedzialny za współpracę m. in. z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Najwyższą Izbą Kontroli, Inspekcją Handlową, Inspekcją Sanitarną, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, Miastem st. Warszawa. Przeprowadził szkolenia z zakresu bezpieczeństwa obiektów rekreacyjnych dla ponad tysiąca osób.

Autor dziesiątków artykułów w prasie specjalistycznej i Internecie. Jest zapraszany do programów telewizyjnych i radiowych, gdzie popularyzuje ideę atrakcyjnej i bezpiecznej zabawy na placach zabaw.

Po 15 latach pracy jako dyrektor Techniczny w Centrum Kontroli Placów Zabaw, w marcu 2021 roku przekazał swoje stanowisko Dariuszowi Napiórkowskiemu. Pozostał jednak w firmie jako Członek Zarządu, trener i główny ekspert . Przez cały czas merytorycznie wspiera swoją wiedzą inspektorów CKPZ.