CENNIK

Jak wyceniamy inspekcje?

Wycena inspekcji sporządzana jest indywidualnie i zależy od:

 • rodzaju inspekcji

 • ilości i rodzaju wyposażenia

 • lokalizacji obiektu

Preferujemy zapytania przesyłane pocztą elektroniczną na adres biuro@ckpz.org.

Przygotuj następujące informacje i wyślij do nas zapytanie o cenę:

 • Jaki rodzaj kontroli Cię interesuje: inspekcja odbiorowa / certyfikacja obiektu/ przegląd okresowy – kontrola coroczna/ kontrola funkcjonalna

 • Podaj rodzaj obiektu

 • Jakie urządzenia znajdują się na terenie obiektu – wymień je, opisując je dość dokładnie lub po prostu prześlij 2-3 ogólne zdjęcia obiektu, na którym będę widoczne wszystkie urządzenia.

 • Jeśli urządzenia jeszcze nie zostały zamontowane, prześlij projekt lub karty techniczne urządzeń. Przy zapytaniu o inspekcję odbiorową, zawsze poinformuj nas, jaka nawierzchnia amortyzująca została zastosowana.

 • Podaj lokalizację obiektu

 • Podaj przybliżony termin, w jakim chciałbyś umówić termin inspekcji.

Informacja dla klientów stałych

Jeśli jesteś już naszym klientem i chcesz kontynuować z nami współpracę – poinformuj nas tylko, o jaki obiekt chodzi i co się zmieniło od ostatniej inspekcji.

Płatności

Klienci prywatni dokonują płatności z góry na podstawie faktury proforma, natomiast klienci instytucjonalni –  na podstawie faktury z 14- lub 21-dmniowym terminem płatności. Klienci prywatni przechodzą na płatności „z dołu” po nawiązaniu stałej współpracy.

Opiniowanie

Cena opinii ustalana jest z góry, wg indywidualnej wyceny. Na jej potrzeby prosimy o przysłanie do nas materiałów, które mają być przedmiotem opiniowania, abyśmy mogli oszacować wartość usługi.

Jesteśmy zobowiązani do poufności i tajemnicy wobec naszych przyszłych i aktualnych klientów, zatem wszystkie otrzymane materiały i informacje pozostaną wyłącznie do wiadomości Centrum Kontroli Placów Zabaw. 

Konsultacje

Cena wynosi 340 zł netto / 1h. Pierwsza godzina jest rozliczana w całości, pozostałe – adekwatnie do wykorzystanego czasu z dokładnością do 15 minut.

Zazwyczaj nie określamy z góry, ile będą trwały konsultacje, ponieważ zależy to od indywidualnych potrzeb naszych klientów. Niemniej jednak, po zapoznaniu się z tematyką, jesteśmy zazwyczaj w stanie określić mniej więcej czas ich trwania..

Opłata za konsultacje wnoszona jest po wykonaniu usługi, chyba że są to konsultacje wyjazdowe – wtedy pobieramy opłatę z góry za dojazd i co najmniej za pierwszą godzinę pracy inspektora.

Szkolenia

„Place Zabaw. Wymagania normy PN-EN 1176 i metody kontroli.”

 • Koszt udziału w szkoleniu w grupie otwartej: 1280 zł netto / 1 os. (+ 650 zł netto / każda kolejna osoba z tej samej firmy / instytucji).

 • Koszt udziału w szkoleniu w terminie indywidualnym, w grupie zamkniętej: 4350 zł netto / cena ryczałtowa za udział 1-3 os. (każda kolejna osoba + 500 zł netto). Do ceny należy dodać koszt dojazdu prowadzącego, jeśli szkolenie nie odbywa się w Piastowie.

„Siłownie plenerowe. Wymogi normy PN-EN 16630:2015.”

 • Koszt udziału w szkoleniu w grupie otwartej: 690 zł netto / 1 os. (+ 350 zł netto / każda kolejna osoba z tej samej firmy / instytucji).

 • Koszt udziału w szkoleniu w terminie indywidualnym, w grupie zamkniętej: 2450 zł netto / cena ryczałtowa za udział 1-3 os. (każda kolejna osoba + 300 zł netto). Do ceny należy dodać koszt dojazdu prowadzącego, jeśli szkolenie nie odbywa się w Piastowie.

„Inwestycja w bezpieczny plac zabaw i jego utrzymanie”

 • Koszt udziału w szkoleniu w grupie otwartej: 790 zł netto / 1 os. (+ 395 zł netto / każda kolejna osoba z tej samej firmy / instytucji).

 • Koszt udziału w szkoleniu w terminie indywidualnym, w grupie zamkniętej: 2800 zł netto / cena ryczałtowa za udział 1-3 os. (każda kolejna osoba + 300 zł netto). Do ceny należy dodać koszt dojazdu prowadzącego, jeśli szkolenie nie odbywa się w Piastowie.

„Sale zabaw. Wymagania normy PN-EN 1176-1, 3, 7 i 10.”

 • Koszt udziału w szkoleniu w grupie otwartej: 590 zł netto / 1 os. (+ 295 zł netto / każda kolejna osoba z tej samej firmy / instytucji).

 • Koszt udziału w szkoleniu w terminie indywidualnym, w grupie zamkniętej: 2150 zł netto / cena ryczałtowa za udział 1-3 os. (każda kolejna osoba + 300 zł netto). Do ceny należy dodać koszt dojazdu prowadzącego, jeśli szkolenie nie odbywa się w Piastowie.

„Profesjonalne przeglądy i konserwacja placów zabaw”

 • Nie prowadzimy szkoleń otwartych z tej tematyki.

 • Koszt udziału w szkoleniu w terminie indywidualnym: 4850 zł netto / cena ryczałtowa za udział 1-3 os. (każda kolejna osoba + 650 zł netto). Do ceny należy dodać koszt dojazdu prowadzącego, jeśli szkolenie nie odbywa się w Piastowie.

„Profesjonalne przeglądy i konserwacja placów zabaw i siłowni plenerowych.”

 • Nie prowadzimy szkoleń otwartych z tej tematyki.

 • Koszt udziału w szkoleniu w terminie indywidualnym: 6480 zł netto / cena ryczałtowa za udział 1-3 os. (każda kolejna osoba + 750 zł netto). Do ceny należy dodać koszt dojazdu prowadzącego, jeśli szkolenie nie odbywa się w Piastowie.

„Profesjonalne przeglądy i konserwacja sal zabaw.”

 • Nie prowadzimy szkoleń otwartych z tej tematyki.

 • Koszt udziału w szkoleniu w terminie indywidualnym: 4680 zł netto / cena ryczałtowa za udział 1-3 os. (każda kolejna osoba + 620 zł netto). Do ceny należy dodać koszt dojazdu prowadzącego, jeśli szkolenie nie odbywa się w Piastowie.

Szkolenie praktyczne w formie warsztatowej – Obsługa Systemu Kontroli Placu Zabaw

 • Wycena indywidualna. Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: biuro@ckpz.org  lub tel. 22 300 16 60.

Szkolenia na Certyfikowanych Inspektorów

Szkolenia „szyte na miarę”, czyli dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta w ramach norm, z którymi pracujemy na co dzień.

 • Wycena indywidualna. Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: biuro@ckpz.org lub tel. 22 300 16 60.

 • Cena zależna jest od:

  • tematyki

  • ilości uczestników

  • miejsca szkolenia

 • Zapytaj nas o cenę, podając w/w informacje.

Certyfikacja inspektorów

Do podanych niżej cen netto należy dodać 23% VAT. Jedynie w  przypadku jednostek budżetowych szkolenia mogą być zwolnione z podatku VAT.


INSPEKTOR 1°
placów LUB sal zabaw

 • szkolenie przygotowujące do egzaminu (1,5 – 2 h) – 350,00 zł netto / dla 1 – 3 os.

 • egzamin certyfikacyjny dla Kandydata – 200,00 zł netto / 1 os.

 • potwierdzenie kompetencji (Certyfikat) na okres 3 lat – 150,00 zł netto / 1 os.

 • weryfikacja kompetencji aktualnego Inspektora (w cyklu co 3 lata, licząc od daty egzaminu) – 150 zł netto / 1 os.

 • wydanie Certyfikatu na kolejne 3 lata – 150,00 zł netto / 1 os.

 • w przypadku dojazdu przedstawiciela CKPZ zostanie doliczony koszt dojazdu w wys. 1,50 zł netto / 1 km (liczone w obie strony)


INSPEKTOR 1°
placów zabaw i siłowni plenerowych

 • szkolenie przygotowujące do egzaminu (2 – 2,5 h) – 500,00 zł netto / dla 1 – 3 os.

 • egzamin certyfikacyjny dla Kandydata – 400,00 zł netto / 1 os.

 • potwierdzenie kompetencji (Certyfikat) na okres 3 lat – 250,00 zł netto / 1 os.

 • weryfikacja kompetencji aktualnego Inspektora (w cyklu co 3 lata, licząc od daty egzaminu) – 300 zł netto / 1 os.

 • wydanie Certyfikatu na kolejne 3 lata – 250,00 zł netto / 1 os.

 • w przypadku dojazdu przedstawiciela CKPZ zostanie doliczony koszt dojazdu w wys. 1,50 zł netto / 1 km (liczone w obie strony)


INSPEKTOR 2°
placów LUB sal zabaw

 • szkolenie przygotowujące do egzaminu (2,5 – 3 h) – 650,00 zł netto / dla 1 – 3 os.

 • egzamin certyfikacyjny dla Kandydata – 950,00 zł netto / 1 os.

 • potwierdzenie kompetencji (Certyfikat) na okres 3 lat – 700,00 zł netto / 1 os.

 • weryfikacja kompetencji aktualnego Inspektora (w cyklu co 3 lata, licząc od daty egzaminu) – 800 zł netto / 1 os.

 • wydanie Certyfikatu na kolejne 3 lata – 700,00 zł netto / 1 os.

 • w przypadku dojazdu przedstawiciela CKPZ zostanie doliczony koszt dojazdu w wys. 1,50 zł netto / 1 km (liczone w obie strony)


INSPEKTOR 2°
placów zabaw i siłowni plenerowych

 • szkolenie przygotowujące do egzaminu (4 – 4,5 h) – 850,00 zł netto / dla 1 – 3 os.

 • egzamin certyfikacyjny dla Kandydata – 1250,00 zł netto / 1 os.

 • potwierdzenie kompetencji (Certyfikat) na okres 3 lat – 850,00 zł netto / 1 os.

 • weryfikacja kompetencji aktualnego Inspektora (w cyklu co 3 lata, licząc od daty egzaminu) – 950 zł netto / 1 os.

 • wydanie Certyfikatu na kolejne 3 lata – 850,00 zł netto / 1 os.

 • w przypadku dojazdu przedstawiciela CKPZ zostanie doliczony koszt dojazdu w wys. 1,50 zł netto / 1 km (liczone w obie strony)

Regulaminy placu zabaw lub siłowni plenerowej

Wszystkie produkty są dostępne od ręki. Przesyłkę nadajemy po otrzymaniu płatności za całość zamówienia, dokonanej na podstawie faktury proforma.

 1. Cena za pierwszą sztukę: 249,00 zł netto / 306,27 zł brutto.

 2. Za każdą następną sztukę zapłacisz tylko 219,00 zł netto / 269,37 zł brutto.

 3. Przy zamówieniu 10 regulaminów jedenasty otrzymacie Państwo gratis!

SPECYFIKACJA PRODUKTU

 • rozmiar 400×600 mm

 • podkład: płyta dibond grubości 3 mm

 • Deklaracja Zgodności z normą PN-EN 1176-7:2020-09 lub PN-EN 16630:2016-06

 • spełnia wymagania polskiego prawa

 • uwzględnia zasady dobrych praktyk

 • czas dostawy: do 7 dni roboczych.

Na tablicy należy uzupełnić informację o numerze telefonu do powiadomienia o usterkach oraz podać adres placu zabaw lub siłowni plenerowej.
Tablicę należy przytwierdzić na stałe do płaskiej powierzchni.

Kontakt w sprawie oferty: tel. 22 300 16 60, e-mail: biuro@ckpz.org

Zestaw próbników do badania zgodności z PN-EN 1176 i PN-EN 16630

 1. Zestaw próbników : 1480,00 zł netto 

 2. Walizka: 685,00 zł netto

 3. Przesyłka: 80,00 zł netto (w przypadku zakupu kompletu: zestaw próbników + walizka, koszty przesyłki liczone są tylko raz)

Wszystkie produkty są dostępne od ręki. Przesyłkę nadajemy po otrzymaniu płatności za całość zamówienia, dokonanej na podstawie faktury proforma.

SPECYFIKACJA

Zestaw próbników służących do badania zgodności z normą PN-EN 1176 urządzeń na place zabaw lub z normą PN-EN 16630 urządzeń siłowni plenerowych.

W skład zestawu wchodzą:

 • próbnik do badania zakleszczeń odzieży – do „testu guzika”

 • 4 próbniki do badania zakleszczeń palców, połączone parami 8mm + 25mm i 12mm + 8,6mm (do łańcuchów)

 • pierścień do badania ryzyka urazu oka – w rączkach i podnóżkach bujaków

 • 4 próbniki do badania zakleszczeń głowy: „duża głowa” (D), „mała głowa” (E), „tors” (C) i „próbnik V” – drukowane w technologii 3D, najwyższa jakość, w 100% trzymają normatywne wymiary.

Wystawiamy Deklarację Zgodności z PN-EN 1176 / PN-EN 16630. Możliwość uzyskania świadectwa wzorcowania akredytowanym w PCA laboratorium (za dodatkową opłatą – osobna wycena).

Walizka

Dodatkowo oferujemy profesjonalną walizkę do przechowywania i transportu próbników.

Wymiary: 60 x 45 x 17,5 cm. Waga: ok. 6 kg.

W przypadku zakupu kompletu: zestaw próbników + walizka, koszty przesyłki liczone są tylko raz.

walizka na próbniki

walizka na próbniki 2

Kontakt w przypadku dodatkowych pytań: tel. 22 300 16 60, e-mail: biuro@ckpz.org