• Adresaci: osoby chcące nabyć wiedzę nt. wymagań wieloczęściowej normy PN-EN 1176 w zakresie sal zabaw oraz umiejętności dot. wykonywania profesjonalnie i kompetentnie przeglądów tych obiektów: kontroli codziennych i funkcjonalnych.

  • Cel: przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań normy PN-EN 1176 dla sal zabaw oraz specyfiki wykonywania przeglądów okresowych tych obiektów.

  • Zakres szkolenia opiera się na aktualnych częściach 1, 3, 7 i 10 Normy PN-EN 1176.

  • Czas trwania: szkolenie 2-dniowe, 2 x po 7 godzin (w sumie 14h, w tym 3h praktyki*)

  • Prowadzi: Dominik Berliński, założyciel CKPZ, międzynarodowy inspektor sal zabaw RPII.

  • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu (nie jest ono tożsame z potwierdzeniem kompetencji). Istnieje możliwość otrzymania potwierdzenia kompetencji w postaci Certyfikatu Kompetencji Inspektora 2 stopnia sal zabaw – szczegóły TUTAJ.

  • Cenę szkolenia sprawdź w CENNIKU.

*Uwaga! CKPZ nie zapewnia dostępu do sali zabaw w celu odbycie szkolenia praktycznego. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zapewnienie tego dostępu we własnym zakresie).


PLAN SZKOLENIA

1. DZIEŃ (godz. 9:00-16:00)

  • Co to jest bezpieczna sala zabaw? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.
  • Kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176 w zakresie:
   • dokumentacji
   • oznaczania urządzeń
   • ogólnych wymagań dla materiałów
   • zabezpieczeń przed upadkiem
   • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem
   • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)
   • wymogów dla miejsc dostępu
   • wymogów dla kotwienia
   • wyjścia i drogi ucieczki, widoczności, możliwość wspinania się po obudowie ściany i sieciach ograniczających w połączeniu ze strefami bezpieczeństwa
   • odporności na zapalenie, specjalnym wyposażeniu (baseny z piłkami), powierzchniach amortyzujących upadki, oznakowaniu, oraz dodatkowych  wymogach kontroli i konserwacji.
   • wybranych zagadnień z Normy PN-EN 1176-3 dotyczących zjeżdżalni
  • Wymagania dla wyposażenia dodatkowego.
  • Przykłady niezgodności z Normą w salach zabaw – dokumentacja fotograficzna.

2. DZIEŃ (godz. 08:00 – 15:00)

  • Wymogi Normy w zakresie rodzajów przeglądów sal zabaw.
  • Obsługa Systemu Zarządzania Sali Zabaw w praktyce:
   • nadzór – składowe Systemu Kontroli – z naciskiem na personel nadzorujący
   • omówienie podstawowej dokumentacji używanej dla sal zabaw
   • omówienie przykładowego formularza rejestracji, Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji oraz rejestracji wypadków
  • Szkolenie praktyczne:
   • Stosowanie normy w sali zabaw.
   • Przeprowadzanie przeglądów sali zabaw w praktyce.
   • Samodzielne przeprowadzenie kontroli funkcjonalnej i omówienie wyników z prowadzącym.

Po szkoleniu można podjeść do egzaminu na Inspektora 2 stopnia sali zabaw.