CYFROWA KSIĄŻKA OBIEKTU REKREACYJNEGO

Cyfrowa Książka Obiektu Rekreacyjnego SAFE TO PLAY

SAFE TO PLAY logo

Jesteśmy ogólnopolskim liderem w zakresie inspekcji i certyfikacji placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych. Stworzyliśmy pierwszy w Polsce Dziennik Placu Zabaw, który w 2008 roku został umieszczony w Poradniku dla właścicieli i zarządców placów zabaw wydanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stał się on wzorem dla wszystkich późniejszych wersji podobnych dokumentów.

Postanowiliśmy skorzystać z naszego doświadczenia i wprowadzić na polski rynek spójny system, dzięki któremu profesjonalne zarządzanie on-line różnego rodzaju obiektami rekreacyjnymi stanie się dużo bardziej efektywne, a prowadzenie kontroli i konserwacji bardziej profesjonalne.

Cyfrowa Książka to krok w przyszłość. Jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę sprawnego, nowoczesnego zarządzania różnego rodzaju obiektami rekreacyjnymi, których jest coraz więcej na terenach zarządzanych przez samorządy i gminy. Cyfrowa Książka to swego rodzaju elektroniczny dziennik placu zabaw, ale dostosowany do wielu rodzajów obiektów rekreacyjnych.

Cyfrowa Książka składa się z trzech modułów, które rozwijamy, aby spełnić wymagania naszych klientów:

 • Moduł Zarządzanie – przygotowany dla zarządcy pełny panel dostępu do wszystkich obiektów
 • Moduł Inspektor – dedykowany dla inspektorów przeprowadzających kontrole
 • Moduł Encyklopedia – kompendium wiedzy z zakresu norm i raportów technicznych dotyczących kontroli różnego rodzaju obiektów rekreacyjnych.

SAFE TO PLAY logotypy wszystkich modułów

Nasza cyfrowa platforma gwarantuje pracę zgodnie z wymaganiami następujących norm i raportów technicznych:

 • PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
 • PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
 • PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe szczegółowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.
 • PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe szczegółowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.
 • PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
 • PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
 • PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabawy (konstrukcje w salach zabaw).
 • PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej (tzw. linaria).
 • PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.
 • PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (siłownie plenerowe i street workout).
 • PN-EN 14974:2019 Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 12572-2 Sztuczne ścianki wspinaczkowe – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań form typu bouldering.
 • PN-EN 12572-3 Sztuczne ścianki wspinaczkowe – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań uchwytów wspinaczkowych.
 • PN-EN 15312 Ogólnie dostępny sprzęt do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań. W szczególności chodzi o takie dyscypliny uprawiane rekreacyjnie jak: badminton, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, hokej, tenis stołowy, tenis, siatkówka.
 • PN-EN 16579 Sprzęt boiskowy – Bramki boiskowe przenośne i zamocowane na stałe – Wymagania dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 16899 Sprzęt sportowy i rekreacyjny – Sprzęt do parkour – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • TR 16467 (Raport Techniczny) Wyposażenie placów zabaw dostępne dla wszystkich dzieci.
 • TR 16396 (Raport Techniczny) Wyposażenie placów zabaw dla dzieci. Odpowiedzi na prośby o interpretację normy EN 1176 i jej części.
 • TR 16879 (Raport Techniczny) Lokalizacja placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych. Doradztwo w zakresie rozmieszczenia i oddzielania różnego rodzaju obiektów rekreacyjnych.
 • TR 17207 / ISO 24665 (Raport Techniczny) Place zabaw i tereny rekreacyjne. Wymagania w zakresie kompetencji inspektorów.

Raporty generowane przez oprogramowanie spełniają wymagania Normy PN-EN ISO/IEC 17020 Ocena zgodności. Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.

Oprogramowanie Cyfrowej Książki Obiektów Rekreacyjnych SAFE TO PLAY znajduje się na serwerach na terenie Unii Europejskiej spełniając tym samym normy dotyczące bezpieczeństwa.

Plac zabaw ze zjeżdżalniami w słoneczny dzień

Dzięki silnej pozycji i otwarciu na współpracę międzynarodową oparliśmy się o rozwiązanie stworzone przez Fina Esę Junttila, specjalistę ds. norm i członka / przewodniczącego wielu grup roboczych w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym. Przez wiele lat pracował w fińskiej firmie Lappset na stanowisku głównego specjalisty ds. norm. W ramach swoich obowiązków prowadził korespondencję z inspektorami z całego świata, dzięki czemu zna nie tylko literę norm, ale także ich praktyczne zastosowanie.

Dzięki temu, a także dzięki znajomości przez inspektorów CKPZ polskiego rynku, aplikacja uwzględnia polskie realia w kontekście międzynarodowych doświadczeń!

Samo oprogramowanie powstało w Finlandii jako odpowiedź na potrzebę systematyzacji kontroli, uporządkowania dokumentacji i, co najważniejsze, utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez sprawne wykrywanie wad i niezgodności na terenach obiektów rekreacyjnych. Jesteśmy spokojni o jego funkcje, ponieważ oprogramowanie zostało zbudowane dzięki doświadczeniu wielu lat pracy fińskich specjalistów, których celem było utrzymania placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych w nienagannym stanie.

Jego najważniejsze funkcje to:

Obsługuje wiele rodzajów różnych obiektów rekreacyjnych Dzięki uwzględnieniu wymogów ponad 20 norm i raportów technicznych obsługuje nie tylko najpopularniejsze – place zabaw i siłownie plenerowe – ale też inne, jak skateparki, parkour, boiska i inne
Oszczędność miejsca Zamiast stert papierowych raportów z kontroli dobrze chronione dane elektroniczne, które w razie potrzeby łatwo wyeksportować do plików .pdf i wydrukować (dane, które pozostaną do przechowania w wersji papierowej, to dokumentacja powykonawcza otrzymana od wykonawcy obiektu)
Szybki dostęp do informacji na temat każdego obiektu Zawsze i wszędzie można sprawnie wprowadzać i wyszukiwać informacje, stosując filtry np. według lokalizacji, rodzaju wyposażenia i typu obiektu
Możliwość pracy w terenie Jedną z ważniejszych cech SAFE TO PLAY jest możliwość wprowadzania danych oraz zdjęć, na bieżąco podczas przeglądu. Nie ma potrzeby zabierania w teren dokumentacji papierowej – w Cyfrowej Książce Obiektu Rekreacyjnego mamy od razu dostęp do zamieszczonych wcześniej informacji i na bieżąco wprowadzamy dane z wykonywanego przeglądu, naprawy czy innego zadania
Praca w aplikacji, nie w przeglądarce Jest to gwarancja szybkości działania całego systemu
Wymagania 20 norm, raportów technicznych i przepisów w jednym miejscu m.in. PN-EN 1176 (place zabaw), PN-EN 16630 (siłownie i street workout), PN-EN 14974 (skateparki) i in. Moduł Encyklopedia jest na bieżąco aktualizowany
Intuicyjna instalacja i obsługa Nasza Cyfrowa Książka Obiektu Rekreacyjnego SAFE TO PLAY zawiera pomocne wskazówki, które przeprowadzają m. in. przez cały proces wykonania inspekcji – od wizyty na miejscu, po wygenerowanie czytelnego raportu i bezpieczne przechowywanie danych
Wszystkie informacje w jednym miejscu Szybki dostęp do wykazu wyposażenia, a także do szczegółowych informacji, takich jak elementy do naprawy/wymiany, rodzaj przeglądu, jaki jest zaplanowany w najbliższym czasie itp. Pozwala w szybki sposób wprowadzać bieżące zmiany, a także aktualizować zainstalowane wyposażenie
Łatwy nadzór nad wykonawcami przeglądów i konserwacji SAFE TO PLAY pomaga utrzymać wysoką jakoś – działania zatrudnianych firm muszą być zgodne z normami, przepisami i aktualnym stanem obiektów
Różne poziomy dostępu Do poszczególnych informacji ustalane indywidualnie w zależności od roli osoby w systemie kontroli
Jednolita dokumentacja Każdy podwykonawca, który posługuje się aplikacją, dostarcza raporty w ustandaryzowanej formie. Raporty SAFE TO PLAY obejmują wszystkie potrzebne elementy, w tym zdjęcia i zalecenia. Dodatkowo opisy nieprawidłowości i zalecenia połączone z modułem Encyklopedia, dzięki czemu łatwo o zrozumienie, z czego wynikają i czego dotyczą
Wykazy elementów wymagających naprawy lub wymiany Informacje są dostępne od ręki po wyszukaniu danego obiektu
Przypomnienia Przypomnienia o nadchodzących przeglądach i terminach wykonania wskazanych prac konserwacyjnych

 

Dlaczego warto zdecydować się na Cyfrową Książkę Obiektu Rekreacyjnego?

Warto tutaj sięgnąć do genezy systemu zarządzania bezpieczeństwem. Najdokładniej do tej kwestii odnosi się norma PN-EN 1176 dotycząca wyposażenia placów zabaw (oraz sal zabaw) i nawierzchni. Składa się ona z kilku części, między innymi z części 7. zatytułowanej „Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji”. Jest ona skierowana do zarządów i właścicieli placów i sal zabaw. Porusza aspekty związane z montowaniem i utrzymywaniem tych obiektów w taki sposób, mimo upływu czasu, wpływu warunków atmosferycznych oraz eksploatacji, były one cały czas sprawne i bezpieczne. To właśnie z Normy PN-EN 1176-7:2020 wynika wprost wymóg posiadania przez właściciela placu zabaw (i sali zabaw) systemu zarządzania, który ma pomóc utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa zarządzanego obiektu. To podejście zostało przeniesione też na inne obiekty służące rekreacji.

Dlatego Cyfrowa Książka Obiektu Rekreacyjnego jako jedyne dostępne na polskim rynku narzędzie pozwala objąć systemem różnego rodzaju obiekty rekreacyjne, a nie tylko najbardziej popularne – place zabaw i siłownie plenerowe!

Skąd konkretnie wynika wymóg wdrożenia i utrzymywania Systemu Zarządzania?

W przypadku placów zabaw i sal zabaw wymóg wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania wynika wprost z zapisów Normy PN-EN 1176-7:2020-09, a w odniesieniu do sal zabaw dodatkowo także z zapisów Normy PN-EN 1176-10:2009.

O systemie zarządzania jest mowa w następujących punktach Normy PN-EN 1176-7:2020-09 (dotyczy zarówno placów, jak i sal zabaw):

 • Pkt. 8.1.2.: „Zarządca powinien zapewnić system zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw. (…) „zarządzanie bezpieczeństwem” oznacza ustanowiony przez zarządcę placu zabaw system mający na celu ocenę, utrzymanie i, w razie potrzeby, poprawę bezpieczeństwa całego obiektu, w tym jego wyposażenia i nawierzchni.”
 • Pkt. 8.2.1:Zarządca placu zabaw powinien okresowo, co najmniej raz w roku, systematycznie oceniać skuteczność wszystkich stosowanych środków bezpieczeństwa (…) i udoskonalać je, jeżeli okaże się to konieczne na podstawie doświadczeń, zmiany warunków, znanych i odnotowanych wypadków lub oceny ryzyka.”
 • Pkt. 8.2.2: Należy prowadzić zapisy wszystkich działań podejmowanych w ramach zarządzania bezpieczeństwem. Dokumenty odnoszące się do placu zabaw powinny zawierać: (…) zapisy zarządcy obejmujące wszystkie czynności kontrolne i konserwacyjne, np. dziennik obiektu (…).”
 • Pkt. 8.2.4: „Zaleca się zapewnienie pisemnych procedur zarządzania obejmujących środki, które należy podjąć w razie wypadku, pożaru i podobnych zdarzeń. (…) Zaleca się zapisywanie informacji o wypadkach znanych zarządcy na formularzu zawierającym (…) szczegółowe dane (…). Informacje te powinny być wykorzystywane w celu poprawy bezpieczeństwa placu zabaw i przechowywane w celach porównawczych.”

W Normie PN-EN 1176-10:2009 dotyczącej obudowanych konstrukcji w salach zabaw, w pkt. 5.5 g) mowa jest, że: „Wszelkie wykonywane procedury kontroli i konserwacji należy dokumentować, zapisać szczegółowe informacje o podjętych działaniach i potwierdzenie wszystkich wykonanych działań zaradczych. (…) staranne i systematyczne utrzymywanie zapisanej informacji i trwałe jej przechowywanie w taki sposób, aby wyniki były dostępne do sprawdzenia przez kierownictwo, dostawcę i zainteresowane władze.”

W przypadku siłowni plenerowych i skateparków wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jest kwestią dobrej praktyki. Zarówno norma PN-EN 16630 (siłownie), jak i PN-EN 14974 (skateparki) daje wskazówki co do rodzajów, jak i częstotliwości przeglądów okresowych, a także zawartości instrukcji kontroli i konserwacji, które powinien przekazać producent. Wdrożenie systemu zarządzania ułatwia utrzymanie takiego obiektu na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa i stanowi dowód zadbania o bezpieczeństwo w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku.

Zarządcy obiektów rekreacyjnych starający się spełnić powyższe wymagania, często zadają sobie pytania odnośnie stosowanego przez siebie systemu zarządzania:

 • czy zawiera on wszystkie niezbędne elementy i spełnia wymagania normy?
 • czy jest skuteczny – tzn. czy stosowane środki bezpieczeństwa są prawidłowe?
 • czy częstotliwość kontroli jest odpowiednia?
 • czy personel dokonujący przeglądów oględzinowych i funkcjonalnych wykonuje je w sposób kompetentny, a dokonywane zapisy są prawidłowe (czyli odzwierciedlają faktyczny stan obiektu)? – jest to szczególnie wskazane, gdy wykonywanie w/w kontroli jest zlecane firmie zewnętrznej.

Co powinien zawierać skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem obiektu rekreacyjnego?

Najłatwiej odpowiedzieć sobie na to pytania, biorąc pod uwagę wymagania opisane w Normie od placów zabaw, czyli PN-EN 1176-7, bo daje ona najbardziej konkretne informacje na ten temat. Skuteczny system kontroli powinien zawierać następujące elementy:

 • plan kontroli
 • harmonogram konserwacji
 • sprawozdanie z kontroli pomontażowej obiektu
 • protokoły z przeprowadzonych kontroli okresowych
 • zapisy z przeprowadzonych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych
 • procedurę postępowania w razie wypadku, awarii lub pożaru
 • protokoły dotyczące wypadków, awarii lub pożaru, jeśli do nich doszło

Te elementy pozwalają uzyskać kluczowy efekt – zarządzanie obiektem rekreacyjnym odbywa się w ustrukturalizowany i intencjonalny sposób. Wiadomo przecież, że posiadanie procedur dla powtarzalnych czynności pozwala zaoszczędzić czas i nie pominąć któregoś z ważnych kroków. Wiadomo też, jakie wymagania stawiać podwykonawcom różnych usług, chociażby odnośnie kontroli okresowych. Dodatkowo cała dokumentacja dotycząca danego obiektu jest uporządkowana i znajduje się w jednym miejscu. Te wszystkie cechy posiada Cyfrowa Książka Obiektu Rekreacyjnego!

 

Wszystkie moduły składające się na Cyfrową książkę zarządzania placami zabaw i obiektami rekreacyjnymi

Dla kogo przygotowaliśmy Cyfrową Książkę Obiektu Rekreacyjnego SAFE TO PLAY?

Jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomysły. Nie boimy się nowych wyzwań, a gdy przed nimi stajemy, zawsze szukamy nowych rozwiązań. Nowa platforma SAFE TO PLAY jest dedykowana właścicielom, zarządcom i inspektorom:

 • placów zabaw
 • sal zabaw
 • siłowni plenerowych i obiektów typu street workout
 • skateparków
 • obiektów ze sztucznymi konstrukcjami do wspinaczki, w tym ściankami boulderingowymi
 • ogólnodostępnych obiektów rekreacyjno-sportowych wyposażonych w wielofunkcyjny sprzęt zainstalowany na stałe do uprawiania sportów takich, jak badminton, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, hokej, tenis stołowy, tenis, siatkówka (bez siatkówki plażowej)
 • obiektów parkour

Jeśli nie wiesz, czy nasz system będzie w stanie obsłużyć Twoje obiekty, skontaktuj się z nami – wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Chłopiec w sali zabaw, w basenie z piłeczkami

Wszystkie moduły składające się na Cyfrową książkę zarządzania placami zabaw i obiektami rekreacyjnymi

Z czego się składa Cyfrowa Książka Obiektu Rekreacyjnego SAFE TO PLAY?

Cyfrowa Książka Obiektu Rekreacyjnego składa się z trzech połączonych modułów. Dzięki takiemu zintegrowanemu rozwiązaniu możliwa jest kontrola, dokumentacja, raportowanie, a także dostęp do wiedzy specjalistycznej w czasie rzeczywistym.

Safe To Play Zarządzanie logo

Moduł Zarządzanie

Zarządzenie obiektami rekreacyjnymi nigdy nie było takie proste! Od tej pory masz wszystkie obiekty pod Twoją kontrolą i wszystkie dane w jednym miejscu! Panel do zarządzania jest intuicyjny w obsłudze i oferuje szybki dostęp do całego portfolio obsługiwanych obiektów wraz z ich pełną inwentaryzacją. Wśród najważniejszych udogodnień możemy wymienić:

 • mapa wszystkich obiektów podlegających inspekcji,
 • pełna charakterystyka obiektu wraz ze wszystkimi jej elementami,
 • informacje o stanie technicznym obiektu wraz z listą usterek,
 • możliwość tworzenia raportów o wybranym stopniu uszczegółowienia,
 • łatwy nadzór nad przeprowadzanymi pracami konserwacyjnymi – wszystkie nowe dane, które pojawiają się w panelu gromadzone są za pomocą aplikacji dla inspektorów – efekt ich pracy pojawia się od razu w panelu.

Safe To Play Inspektor logo

Moduł Inspektor

Moduł Inspektor, jest to łatwa w obsłudze aplikacja, która pozwala zbierać wszystkie niezbędne dane podczas pracy w terenie, w trakcie kontroli obiektów.

Moduł posiada trzy podstawowe funkcje:

 • pełną listę obiektów, które wymagają inspekcji wraz ze szczegółowymi informacjami,
 • narzędzie do sprawdzania obiektu wraz z możliwością podpięcia do raportu zdjęć usterek,
 • dostęp do listy zadań, które zostały przydzielone inspektorowi,
 • możliwość wygenerowania raportów do plików .pdf i wysłania ich do zarządcy bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Safe To Play Encyklopedia logo

Moduł Encyklopedia

Nasza Encyklopedia, to kompendium wiedzy przydatnej w zarządzaniu obiektami rekreacyjnymi. Zawiera wytyczne 20 norm europejskich i raportów technicznych.
Pełny dostęp do tej wiedzy zapewniamy z poziomu aplikacji. Zadbaliśmy, aby Encyklopedia opisywała w przystępny sposób zawiłości norm wymaganych przy zarządzaniu obiektami rekreacyjnymi zarówno w prawie Europejskim jak i Polskim.

Wszystkie moduły składające się na Cyfrową książkę zarządzania placami zabaw i obiektami rekreacyjnymi

Nasze wsparcie dla klientów Cyfrowej Książki Obiektu Rekreacyjnego

Jako lider na rynku wiemy bardzo dobrze, że przejście z rozwiązań analogowych na platformę cyfrową może budzić wiele wątpliwości. Zapewniamy, że nie ma się czego obawiać – zawsze chętnie pomożemy naszym klientom niezależnie od etapu wdrożenia.

Posiadamy dedykowany zespół, który zapewni wsparcie na każdym poziomie. Zawsze chętnie pomożemy zarówno w podstawowym zakresie użytkowania, takim jak nawigacja czy generowanie raportów, jak i bardziej zaawansowanej obsłudze, zgłaszaniu błędów oraz usterek technicznych.

Zachęcamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30:

Tel. 504 444 110
E-mail: wsparcie@ckpz.org

Jesteśmy przekonani, że korzystanie z Cyfrowej Książki Obiektu Rekreacyjnego przyniesie zdecydowanie więcej korzyści naszym klientom niż praca z papierowymi dokumentami. SAFE TO PLAY to wszystkie ważne informacje i raporty w jednym miejscu.

Uśmiechnięta dziewczynka na placu zabaw

Wszystkie moduły składające się na Cyfrową książkę zarządzania placami zabaw i obiektami rekreacyjnymi

Opłaty związane z użytkowaniem Cyfrowej Książki Obiektu Rekreacyjnego SAFE TO PLAY

Moduł Zarządzanie SAFE TO PLAY

Opłaty za Moduł Zarządzanie dzielą się na opłatę jednorazową, która związana jest z całościowym wdrożeniem systemu, oraz opłaty coroczne, które wynikają z utrzymaniem działania systemu i dostępów poszczególnych osób.

Wyceny wdrożenia Cyfrowej Książki Obiektu Rekreacyjnego dokonujemy zawsze w odpowiedzi na indywidualne zapytanie klienta. Jakich informacji potrzebujemy? Wystarczy nam lokalizacja zarządcy oraz wykaz obiektów i ich wyposażenia (ilość urządzeń na poszczególnych obiektach).

CZĘŚĆ A – opłaty jednorazowe, na które  składają się następujące czynności:

 • instalacja oprogramowania u klienta, w tym przygotowanie środowiska operacyjnego oraz bazy danych nowego klienta / opłata ryczałtowa
 • wprowadzenie informacji o każdym obiekcie i jego wyposażeniu / cena w zależności od ilości obiektów
 • szkolenie z obsługi systemu on-line lub u klienta / w cenie
 • dojazd do klienta

Część B – opłaty coroczne, na który składają się:

 • dostęp dla zarządcy (w zależności od ilości osób posiadających dostęp)
 • dostęp dla inspektora (jw.)
 • dostęp dla konserwatora (jw.)
 • dostęp „do wglądu” (jw.)
 • miejsce w chmurze (w zależności od ilości obiektów)

Jest możliwość zawarcia umowy na 2 lub 3 lata z góry. W takim przypadku wartość całej umowy wynosi w sumie (wartość Części A x 1) + (wartość Części B x ilość lat, na jaki zawarto umowę).

oferta specjalna

Moduł Inspektor SAFE TO PLAY

Chcemy zaoferować naszym klientom w pełni zintegrowany i spójny system. Dlatego też, dostęp do modułu Inspektor jest przewidziany jako część oferty dla modułu Zarządzanie.

Moduł Encyklopedia SAFE TO PLAY

Zapewniamy dostęp do modułu Encyklopedia zarówno na tabletach i telefonach, jak i na komputerach.

 • 1 licencja na 3 lata: 930,00 zł brutto

 

Wszystkie moduły składające się na Cyfrową książkę zarządzania placami zabaw i obiektami rekreacyjnymi

Podsumowanie

Safe To Play Zarządzanie logo Safe To Play Inspektor logo Safe To Play Encyklopedia logo

Cieszy nas, że możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że korzystanie z Cyfrowej Książki Obiektu Rekreacyjnego to same korzyści!

 • Oszczędność miejsca – zamiast stert papierowych raportów z kontroli masz dobrze chronione dane elektroniczne, które w razie potrzeby łatwo wyeksportować do plików .pdf i wydrukować (dane, które pozostaną do przechowania w wersji papierowej, to dokumentacja powykonawcza otrzymana od wykonawcy obiektu).
 • Szybki dostęp do bieżących informacji na temat każdego obiektu – zawsze i wszędzie możesz sprawnie wprowadzać i wyszukiwać informacje. Możesz stosować filtry np. według lokalizacji, rodzaju wyposażenia, typu obiektu.
 • Możliwość pracy w terenie i wprowadzania danych oraz zdjęć, na bieżąco podczas przeglądu. Nie ma potrzeby zabierania w teren dokumentacji papierowej – w SAFE TO PLAY masz od razu dostęp do zamieszczonych wcześniej informacji i na bieżąco wprowadzasz dane z wykonywanego przeglądu, naprawy czy innego zadania.
 • Praca w aplikacji, nie w przeglądarce gwarantująca szybkość działania całego systemu.
 • Wymagania 20 norm, raportów technicznych i przepisów w jednym miejscu, m.in. PN-EN 1176 (place zabaw), PN-EN 16630 (siłownie i street workout), PN-EN 14974 (skateparki) i in. Jest na bieżąco aktualizowana.
 • Intuicyjna instalacja i obsługa – zawiera pomocne wskazówki, które przeprowadzają np. przez cały proces wykonania inspekcji – od wizyty na miejscu, po wygenerowanie czytelnego raportu i bezpieczne przechowywanie danych.
 • Wszystkie bieżące informacje w jednym miejscu – dostęp do wykazu wyposażenia, a także do szczegółowych informacji, takich jak elementy do naprawy/wymiany, rodzaj przeglądu, jaki jest zaplanowany w najbliższym czasie itp. Pozwala w szybki sposób wprowadzać bieżące zmiany, a także aktualizować zainstalowane wyposażenie.
 • Łatwy nadzór nad wykonawcami przeglądów i konserwacji – SAFE TO PLAY wskazuje, jakie wymagania stawiać zatrudnianym firmom, aby były zgodne z normami, przepisami i aktualnym stanem obiektów.
 • Różne poziomy dostępu do poszczególnych informacji ustalane indywidualnie w zależności od roli osoby w systemie kontroli.
 • Jednolita dokumentacja – każdy podwykonawca, który posługuje się aplikacją, dostarcza raporty w ustandaryzowanej formie. Raporty SAFE TO PLAY obejmują wszystkie potrzebne elementy, w tym zdjęcia i zalecenia. Dodatkowo opisy nieprawidłowości i zalecenia połączone z modułem Encyklopedia SAFE TO PLAY, dzięki czemu łatwo o zrozumienie, z czego wynikają i czego dotyczą.
 • Wykazy elementów wymagających naprawy lub wymiany są dostępne od ręki po wyszukaniu danego obiektu.
 • Przypomnienia o nadchodzących przeglądach i terminach wykonania wskazanych prac konserwacyjnych.

telefon, tablet oraz laptop wyświetlające panel SAFE TO PLAY

Usługa Papier /
tradycyjne rozwiązania
SAFE TO PLAY
Wszystkie aktualne przepisy i normy dot. bezpieczeństwa w jednym miejscu

Dostęp do aktualnych informacji o obiekcie w jednym miejscu

Bieżąca inwentaryzacja wyposażenia = zawsze aktualne dane

Brak konieczności drukowania raportów – oszczędność miejsca i papieru

Stałe kryteria dla przeglądów, których muszą trzymać się zatrudniane firmy

Instrukcje do wykonywania przeglądów, rozwijane są z listy możliwych nieprawidłowości przy każdym rodzaju wyposażenia

Dostęp do bazy wiedzy (S2P Encyklopedia)

Przypomnienia o nadchodzących terminach kontroli i konserwacji

Analiza ryzyka wskazuje najpilniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa działania Nie zawsze

Automatyczne i natychmiastowe generowanie raportów

Raporty są czytelne, zawierają tylko istotne informacje Nie zawsze

Wykazy napraw i elementów do wymiany dostępne od ręki

Zdjęcia z kontroli na bieżąco skalowane i zapisywane, a następnie wstawiane do raportu w odpowiednim miejscu

Różne poziomy dostępu w zależności od nadanych uprawnień

Wszystkie moduły składające się na Cyfrową książkę zarządzania placami zabaw i obiektami rekreacyjnymi