• Adresaci: osoby chcące nabyć wiedzę nt. wymagań wieloczęściowej normy PN-EN 1176 oraz umiejętności dot. wykonywania profesjonalnie i kompetentnie przeglądów placów zabaw. Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się konserwacją i utrzymaniem placów zabaw.

 • Cel: przekazanie wiedzy dotyczącej wymagań normy PN-EN 1176 dla zewnętrznych placów zabaw oraz specyfiki wykonywania przeglądów okresowych tych obiektów.

 • Zakres szkolenia opiera się na aktualnych częściach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 Normy PN-EN 1176 (nie uwzględnia cz. 10 Normy, dotyczącej sal zabaw).

 • Czas trwania: szkolenie 2-dniowe – 1. dzień – 7h, 2. dzień – 8h (w sumie 15h, w tym 4h praktyki w terenie).

 • Prowadzenie: Dominik Berliński, założyciel CKPZ, międzynarodowy inspektor RPII

 • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu (nie jest ono tożsame z potwierdzeniem kompetencji). Istnieje możliwość otrzymania potwierdzenia kompetencji w postaci Certyfikatu Kompetencji Inspektora 3 stopnia placów zabaw – szczegóły TUTAJ.

 • Cenę szkolenia sprawdź w CENNIKU.


PLAN SZKOLENIA

1. DZIEŃ w godz. 9:00 – 16:00

 • Co to znaczy bezpieczny plac zabaw? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.
 • Publiczne place zabaw – aspekty prawne.
 • Kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176-1 w zakresie:
  • dokumentacji
  • oznaczania urządzeń
  • ogólnych wymagań dla materiałów
  • wymogów dla urządzeń łatwodostępnych
  • zabezpieczeń przed upadkiem
  • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem
  • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)
  • wymogów dla miejsc dostępu
  • wymogów dla kotwienia
 • Wymagania dla wyposażenia dodatkowego: ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie itp.
 • Przykłady niezgodności z Normą na placach zabaw – dokumentacja fotograficzna.

DZIEŃ w godz. 8:00 – 16:00

 • Wybrane zagadnienia Normy PN-EN 1176 dotyczące specyficznych dla placów zabaw typów wyposażenia: huśtawek, zjeżdżalni, karuzel, urządzeń linowych, bujaków (wymogi części 2, 3, 4, 5, 6 i 11 Normy PN-EN 1176).
 • Wymogi Normy w zakresie rodzajów przeglądów placów zabaw.
 • System Zarządzania placem zabaw w praktyce:
   • nadzór – składowe Systemu Zarządzania – z naciskiem na personel nadzorujący
   • omówienie podstawowej dokumentacji używanej przy placach zabaw
   • omówienie przykładowych formularzy rejestracji, Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji oraz rejestracji wypadków
   • omówienie formularzy służących do przeprowadzania przeglądów: rutynowych kontroli wzrokowych i funkcjonalnych
 • Szkolenie praktyczne na placach zabaw – część warsztatowa (ok. 4h).
  • Stosowanie normy na placach zabaw.
  • Przeprowadzanie przeglądów placów zabaw w praktyce.
  • Samodzielne przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych i omówienie wyników z prowadzącym.

Po szkoleniu można podjeść do egzaminu na Inspektora 3 stopnia placów zabaw.