Szkolenie „Profesjonalne przeglądy i konserwacja placów zabaw i siłowni plenerowych.”

  • Adresaci: osoby chcące nabyć wiedzę nt. wymagań norm PN-EN 1176 i PN-EN 16630 oraz umiejętności dot. wykonywania profesjonalnych przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowych (kontroli cotygodniowych i funkcjonalnych). Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się konserwacją i utrzymaniem tych obiektów.

  • Cel: przekazanie wiedzy dotyczącej norm dla placów zabaw (PN-EN 1176) i siłowni plenerowych (PN-EN 16630) oraz specyfiki wykonywania przeglądów okresowych tych obiektów.

  • Zakres szkolenia opiera się na aktualnych częściach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 Normy PN-EN 1176 (nie uwzględnia cz. 10 Normy, dotyczącej sal zabaw) oraz Normy PN-EN 16630:215-06.

  • Czas trwania: szkolenie 3-dniowe (1. dzień – 7h, 2. dzień – 8h, 3. dzień – 6h, w sumie 21h, w tym 6h praktyki w terenie).

  • Prowadzenie: Dominik Berliński, założyciel CKPZ, międzynarodowy inspektor RPII

  • Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu (nie jest ono tożsame z potwierdzeniem kompetencji). Istnieje możliwość otrzymania potwierdzenia kompetencji w postaci Certyfikatu Kompetencji Inspektora 2 stopnia placów zabaw i siłowni plenerowych – szczegóły TUTAJ.

  • Cenę szkolenia sprawdź w CENNIKU.


PLAN SZKOLENIA

1. DZIEŃ w godz. 9:00 – 16:00

 • Co to znaczy bezpieczny plac zabaw? – 5 kroków do sukcesu: projekt, produkt, nawierzchnia, odbiór i nadzór.
 • Publiczne place zabaw – aspekty prawne.
 • Kompendium wiedzy nt. zapisów Normy PN-EN 1176-1 w zakresie:
  • dokumentacji
  • oznaczania urządzeń
  • ogólnych wymagań dla materiałów
  • wymogów dla urządzeń łatwodostępnych
  • zabezpieczeń przed upadkiem
  • niebezpieczeństw zranieniem i zmiażdżeniem
  • zakleszczeń (włącznie z metodami badań)
  • wymogów dla miejsc dostępu
  • wymogów dla kotwienia
 • Wymagania dla wyposażenia dodatkowego: ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie itp.
 • Przykłady niezgodności z Normą na placach zabaw – dokumentacja fotograficzna.

2. DZIEŃ w godz. 8:00 – 16:00

 • Wybrane zagadnienia Normy PN-EN 1176 dotyczące specyficznych dla placów zabaw typów wyposażenia: huśtawek, zjeżdżalni, karuzel, urządzeń linowych, bujaków (wymogi części 2, 3, 4, 5, 6 i 11 Normy PN-EN 1176).
 • Omówienie kluczowych wymogów normy dla siłowni plenerowych PN-EN 16630:2015-06.
 • Wymogi Norm w zakresie rodzajów przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowych.
 • System Zarządzania placem zabaw i siłownią plenerową w praktyce:
   • nadzór – składowe Systemu Zarządzania – z naciskiem na personel nadzorujący
   • omówienie podstawowej dokumentacji używanej przy placach zabaw i siłowniach plenerowych
   • omówienie przykładowych formularzy rejestracji, Planu Kontroli, Harmonogramu Konserwacji oraz rejestracji wypadków
   • omówienie formularzy służących do przeprowadzania przeglądów

3. DZIEŃ w godz. 8:00 – 14:00

 • Szkolenie praktyczne na placach zabaw – część warsztatowa (ok. 4h).
   • Stosowanie normy na placach zabaw.
   • Przeprowadzanie przeglądów placów zabaw w praktyce.
   • Samodzielne przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych i omówienie wyników z prowadzącym
 • Szkolenie praktyczne na terenie siłowni plenerowych – część warsztatowa (ok. 2h).
  • Stosowanie normy na placach zabaw.
  • Przeprowadzanie przeglądów placów zabaw w praktyce.
  • Samodzielne przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych i omówienie wyników z prowadzącym.

Po szkoleniu można podjeść do egzaminu na Inspektora 2 stopnia placów zabaw i siłowni plenerowych.