Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  > Ważne informacje i poradniki

Ważne informacje i poradniki
– materiały do pobrania –

Odpowiedź centrali Sanepidu na zapytanie CKPZ w sprawie piasku w piaskownicach. Jest tu także zalecenie ogradzania placów zabaw.

Poradnik dla administratorów i właścicieli placów zabaw wydany przed Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawiera opis zasad ważnych przy inwestycji i eksploatacji placu zabaw. W przystępny sposób wyjaśnia na czym polega bezpieczeństwo placów zabaw. Poradnik UOKiK-u napisany przez Davida Yearley’a i Dominika Berlińskiego to lektura dla każdego zainteresowanego tematyką, nie tylko administratora. Publikacja została zaktualizowana w 2022 roku.
Poradnik dla administratorów i właścicieli placów zabaw UOKIK

Przedszkole, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, gmina, restauracja, a nawet osoba fizyczna – każdy może założyć i prowadzić plac zabaw dla dzieci. W niniejszej  ulotce znajdziesz najważniejsze informacje, na co zwrócić uwagę, organizując najmłodszym miejsce do zabawy i rekreacji.

Ulotka dla rodziców małych użytkowników placów zabaw wydana w ramach międzynarodowego projektu prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. 'Bezpieczne place zabaw’, finansowanego przez Komisję Europejską.

Ustawa prozdrowotna, która zakazuje palenia na terenie placów zabaw. Z ustawy wynika także obowiązek oznaczania placu zabaw zakazem palenia w formie graficznej i słownej.

Korespondencja Rzecznika Praw Dziecka i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawie placów zabaw. W pismach wyrażono także stanowisko, że na regulaminach placów zabaw nie powinno być zapisu, że plac zabaw jest dla dzieci od 3 lat.

Statystyki wypadków na placach zabaw w Wielkiej Brytanii, gdzie dochodzi do 80 000 wypadków rocznie, które skutkują udzieleniem pomocy medycznej.

To pierwsza tak kompleksowa i przystępna broszura o tworzeniu naturalnych placów zabaw. Jej autor między innymi podpowiada, jakie rośliny mogą uatrakcyjnić plac zabaw, a jakie są na nim niepożądane.