Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  >  Akty prawne zawierające wymagania odnośnie bezpieczeństwa produktów

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa produktów

Ustawa o bezpieczeństwie produktów, gdzie zapisana jest informacja, że Inspekcja Handlowa może badać produkty z punktu widzenia nieobligatoryjnych norm.
W praktyce oznacza to z reguły konieczność stosowania się do wymogów Polskich Norm.

Dyrektywa unijna o zabawkach, która informuje między innymi, że urządzenia placów zabaw zabawkami nie są. Z aktu prawnego wynika, że tylko wyposażenie przydomowych placów zabaw podlega oznakowaniu CE.

Ustawa o Normalizacji określa status Polskich Norm. Zapisano w niej zasadę, że stosowanie norm nie jest obligatoryjne. Z drugiej strony jest Ustawa o Bezpieczeństwie Produktów oraz Prawo Budowlane. Z tych dokumentów wynika, że właśnie nieobligatoryjne normy są podstawą do oceny bezpieczeństwa.

Rozporządzenie o zabawkach i obowiązku oznaczania ich znakiem CE. Dotyczy to zabawek ogrodowych do użytku domowego. Na publiczne place zabaw, także do przedszkoli, nie powinny być kupowane zabawki ogrodowe.