Project Description

Strona Główna > BAZA WIEDZY > Co to jest Analiza Ryzyka i w jakim celu ją wykonujemy

Co to jest Analiza Ryzyka i w jakim celu ją STOSUJEMY
Masz pytania? Zadzwoń DO NAS tel. +48 22 300 16 60

Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy analizę ryzyka na placach zabaw. Obecnie stosujemy ją w odniesieniu do każdego obiektu, który kontrolujemy w ramach inspekcji podstawowej lub corocznej kontroli głównej. Pracujemy na stworzonej przez nas Normie Zakładowej CKPZ-AR:2020-11 „Obiekty rekreacyjne i sportowe – analiza ryzyka”.

Jeśli na terenie badanego obiektu nie ma żadnych nieprawidłowości, nie ma potrzeby przeprowadzania analizy ryzyka. Co innego, gdy inspektor wykryje niezgodność z normą lub nieprawidłowość wynikającą ze zużycia lub niezastosowania dobrej praktyki. Wtedy właśnie stosujemy analizę ryzyka.

Proces ten polega na określenie wagi potencjalnego urazu, który może zostać spowodowany wykrytą nieprawidłowością, i szacunkowego prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Następnie przeprowadzane jest działanie, w celu obliczenia poziomu ryzyka i określenia poziomu bezpieczeństwa, co jest pomocne przy określaniu priorytetu dla działań naprawczych lub zapobiegawczych. Jednym zdaniem – dzięki temu Zamawiający wie, które nieprawidłowości należy usunąć w pierwszej kolejności, ponieważ stwarzają największe zagrożenie, a które generują mniejsze ryzyko urazu i można jeszcze z nimi poczekać.