Project Description

Wymagania dla nawierzchni amortyzującej wg PN-EN 1176-1.

  • Zgodnie z normą PN-EN 1176 właściciel placu zabaw powinien zapewnić właściwą nawierzchnię, zgodną z wysokością swobodnego upadku / wysokością upadku z urządzenia (WSU).

  • Jeżeli wysokość swobodnego upadku (WSU) < 60 cm, nie trzeba stosować żadnej nawierzchni amortyzującej – czyli nawierzchnią może być nawet beton.

  • Jeżeli WSU < 1m, to wystarcza nam trawa, darń lub zwykła miękka gleba. W praktyce trawa szybko się wyciera i nie jest praktyczna w zastosowaniu jako nawierzchnia amortyzująca – szybko zamienia się w klepisko, które nie ma wystarczających właściwości amortyzujących.

  • Jeśli WSU ≥ 1m, musimy zastosować odpowiednią nawierzchnię amortyzującą. Wymogi normy w tym zakresie można przedstawić za pomocą uproszczonej tabelki. Uwzględnia ona zmiany wprowadzone w normie PN-EN 1176-1 w grudniu 2017 r.

Reasumując można stwierdzić, że o ile nie zastosowano naturalnych materiałów o podanych w powyższej tabelce frakcjach i wielkościach, to w ramach kontroli pomontażowej należy przeprowadzić badanie nawierzchni zgodnie z PN-EN 1177:2019-04.