Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  > Różnice w wyposażeniu placów publicznych i prywatnych

Różnice w wyposażeniu placów zabaw publicznych i prywatnych

Różnica w wyposażeniu placów zabaw publicznych i prywatnych

Właściciele publicznych placów zabaw, czyli m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, a także sale zabaw, restauracje, pensjonaty, hotele, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (dotyczy to także tzw. zamkniętych osiedli), powinni nabywać wyłącznie urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176, a ich zgodność powinna być potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności.

WAŻNE! Certyfikat może być wydany przed zamontowaniem urządzenia na placu zabaw (tzw. Certyfikat Zgodności, wydawany na podstawie badania prototypu, tzw. „certyfikat do produkcji seryjnej”) lub po zamontowaniu (tzw. Certyfikat z Inspekcji). Deklaracja Zgodności, dokument wydawany przez wykonawcę, powinien zawsze być wydawany dopiero po zmontowaniu urządzenia w miejscu docelowym – dotyczy on konkretnej sztuki wyrobu, o konkretnym numerze seryjnym. Więcej na ten temat w artykule „Poświadczania zgodności produktów z Normą”.

Jakich zabawek nie wolno montować na publicznych placach zabaw?

Zabawki, które mają Deklarację Zgodności lub Certyfikat na normę PN-EN 71-8 lub oznaczone są znakiem CE nadają się wyłącznie do użytku prywatnego, domowego, czyli do przydomowych, prywatnych ogródków, i nie powinny być montowane na publicznych placach zabaw, ani w salach zabaw.

Chodzi o zabawki aktywizujące, które przenoszą ciężar dziecka (np. huśtawki, zjeżdżalnie). Tego typu zabawki można najczęściej kupić w supermarketach, sklepach internetowych lub na allegro. Jeśli wypadek na placu zabaw wydarzy się na tego typu zabawce, zarządca/właściciel placu zabaw może być pociągnięty do odpowiedzialności z powodu wyposażenia obiektu w sprzęt nienadający się do publicznego użytku.

Poniżej przykłady zabawek, których nie należy montować w miejscach publicznych:

Plastikowe domki

Te zabawki, również oznaczone znakiem CE, mogą znajdować się na terenie publicznego placu zabaw, ponieważ nie przenoszą ciężaru dziecka. Powinny jednak zawsze być na stałe przymocowane do podłoża, aby nie było możliwe przestawianie ich w przestrzenie upadku innych urządzeń. W ich przypadku należy zawsze się upewnić, czy instrukcje jednoznacznie nie zakazują ich stosowania na publicznym placu zabaw / w sali zabaw.

Czym zastąpić trampoliny ogrodowe?

Dodatkową grupą zabawek, których nie należy stosować na publicznych placach zabaw (lub w salach zabaw), są tzw. trampoliny ogrodowe, które są zgodne z normą PN-EN 71-14 i są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Alternatywą dla trampolin, która jest przeznaczona do publicznego użytku, są urządzenia do podskakiwania (tzw. trampoliny ziemne), zgodne z PN-EN 1176-1.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu wyposażenia?

Przed decyzją o zakupie urządzeń zachęcamy do analizy otrzymywanych od dostawców certyfikatów i innej dokumentacji.

Nabywcy często otrzymują wiele nic nie znaczących dokumentów lub takich, które nie potwierdzają zgodności z właściwą normą.

Szczególną uwagę należy zwracać na to, czy:

  • certyfikaty dotyczą dokładnie tych urządzeń, które są przedmiotem zamówienia
  • certyfikaty są aktualne (data ważności)
  • certyfikaty powołują się na aktualną wersję normy PN-EN 1176