Przymiary łukowe – badamy kąty nachylania

Przymiary łukowePrzymiary łukowe to metalowe kształty, których krawędzie są wycinkami okręgów o promieniach 450 mm oraz 1000 mm. Te dwa elementy służą do badań zjeżdżalni pofalowanych, czyli takich, których część zjazdowa nie jest nachylona pod stałym kątem.

Jeżeli kąt nachylenia będzie zbyt duży, dziecko podczas zjazdu może bezwładnie wybijać się w powietrze. Wówczas upadek na twardą konstrukcję zjeżdżalni, przy dużej prędkości, może grozić mocnym poobijaniem, wybiciem z rynny zjeżdżalni, uszkodzeniem stawu lub nawet złamaniem kości.

Prędkość zjazdu wzrasta wraz z długością i mocniejszym nachyleniem części zjazdowej. To z kolei, w przypadku nieprawidłowego konta nachylenia, znacznie zwiększa niebezpieczeństwo urazów.

Po starcie na takiej zjeżdżalni dziecko nabiera prędkości, którą ze względów bezpieczeństwa należy ograniczyć za pomocą odpowiedniego profilowania powierzchni – im dłużej trwa zjazd, tym większa jest prędkość i tym łagodniejsze przejścia kątowe należy stosować (czyli od 450 mm, do 1000 mm). Dzięki właściwemu nachyleniu wklęśnięć” jak i „wybrzuszeń” dziecko przez cały czas zjazdu będzie poruszało się po powierzchni ślizgu.

 


PAMIĘTAJ! Kontrola placów zabaw, którą wykonują inspektorzy CKPZ, przeprowadzana jest zawsze z użyciem wyposażenia badawczo-pomiarowego m.in specjalistycznych próbników, zgodnie z Normą PN-EN 1176.

Sprawdź, jakie próbniki powinien posiadać inspektor wykonujący kontrole placów zabaw >>