Zakleszczenie odzieży, czyli test guzika

Sprawdzian zakleszczeń elementów odzieży składa się z dwóch części: słupka na podstawie oraz ruchomego kołnierza z łańcuszkiem zakończonym guzikiem. Przeważnie próbnik ten używany jest w całości, ale zdarzają się też sytuacje, w których wystarczy guzik na łańcuszku. Za pomocą tego przyrządu można wykryć, a następnie wyeliminować zagrożenie uduszeniem, poprzez zaciągnięcie kołnierza kurtki lub bluzy na szyi dziecka.

Gdzie znajdziemy takie zagrożenie? Najczęściej występuje w zjeżdżalniach, między częścią startową, a zjazdową ślizgu. Prościej ujmując – jest to miejsce, gdzie tor ślizgawki styka się z podestem, z jakiego startują dzieci.  Jeżeli pomiędzy tymi dwoma elementami znajduje się uskok, w którym mógłby zakleszczyć się na przykład guzik od kurtki, oznacza to, że sprzęt został nieprawidłowo zamontowany.

To właśnie początek zjazdu jest tym newralgicznym miejscem, wymagającym szczególnej uwagi inspektora. Dalsze części ślizgów są bowiem przywożone w całości, co oczywiście nie zwalnia ich z badania.  Dziecko zazwyczaj rozpoczyna zjazd dość energicznie, podlegając tzw. ruchowi wymuszonemu. Na starcie zatem nie ma możliwości by szybko wyhamować. Ryzyko poważnego urazu w takiej chwili rośnie, gdy zjeżdżalnia ma mocne nachylenie lub jej powierzchnia jest mocno „wyślizgana”. To zmniejsza tarcie i przyspiesza ruch dziecka.

Celem badania sprawdzianem zakleszczeń jest odtworzenie naturalnego ruchu guzika odzieżowego. Próbnik symulujący dziecko ubrane np. w bluzę z kapturem, z którego wystają troczki na guziki, prowadzony jest wzdłuż całej długości zjeżdżalni. Inspektor sprawdza każde położenie guzika z łańcuszkiem. Jeśli guzik utknie pomiędzy elementami zjeżdżalni i nie zostanie uwolniony pod wpływem określonej siły, świadczy to o zagrożeniu. Wówczas mamy pewność, że sprzęt zamontowano lub został wyprodukowany niezgodnie  z wymogami normy.

Inne sprzęty lub części urządzeń, które wymagają badania zakleszczenia odzieży (gdyż powodują ruch wymuszony) to np. karuzele tworzące siłę odśrodkową lub rury zjazdów strażackich. „Test guzika” należy wykonywać także na daszkach różnego rodzaju wież. To sprzęty, na które dzieci uwielbiają się wdrapywać. Niestety upadek z takiego miejsca, również może nieść ze sobą ryzyko zakleszczenia odzieży.


PAMIĘTAJ! Kontrola placów zabaw, którą wykonują inspektorzy CKPZ, przeprowadzana jest zawsze z użyciem wyposażenia badawczo-pomiarowego m.in specjalistycznych próbników, zgodnie z Normą PN-EN 1176.

Sprawdź, jakie próbniki powinien posiadać inspektor wykonujący kontrole placów zabaw >>