Strona Główna > BAZA WIEDZY > Rozporządzenia MEN – wymagania i przepisy oświatowe do programu Radosna Szkoła.

wymagania i przepisy oświatowe dotyczące placów zabaw

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz 69 z 2003r. z późn. zm.), w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoła i placówkach (§ 9 ust. 3):

„Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty”.

W odniesieniu do placów zabaw oznacza to, że dyrektorzy placówek oświatowych powinni nabywać wyposażenie, które posiada potwierdzenie zgodności z aktualnymi Normami z grupy PN-EN 1176.

Zwracamy uwagę, że place zabaw przy niepublicznych szkołach i przedszkolach to także place publiczne, stąd błędem jest nabywanie zabawek aktywizujących oznaczonych znakiem CE lub z certyfikatami na Normę PN-EN 71-8 oraz PN-EN 71-14 (trampoliny ogrodowe).

Program „Radosna Szkoła” został powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
Zakładał on wspieranie w latach 2009-2014 w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia poprzez m.in. ułatwienie 6-latkom rozpoczęcia nauki w szkołach poprzez dostosowywanie warunków nauki do ich rozwoju i umożliwienie dzieciom z obszarów wiejskich dostępu do nowoczesnych pomocy edukacyjnych. W ramach tego programu dofinansowywano także budowę i modernizację placów zabaw przy szkołach.

Do pobrania udostępniamy pierwszą wersję powyżej opisanego Rozporządzenia.

Nowelizacja Rozporządzenia ustanawiającego rządowy program Radosna Szkoła. W dokumencie zapisano parę istotnych zmian w programie, w tym odejście od obowiązku stosowania nawierzchni amortyzujących upadek z wysokości do 1,5 metra.