Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  > Skateparki pod kątem nowej normy PN-EN 14974

Skateparki pod kątem nowej normy PN-EN 14974

Czym charakteryzuje się dobry Skatepark?

Przede wszystkim powinien dawać dużo funu! W dalszej kolejności powinien być bezpieczny i dostosowany do odpowiedniej grupy użytkowników, ponieważ inna wielkość i rozstaw przeszkód będzie odpowiednia dla rowerów BMX, a inna dla rolek lub deskorolek. Dlatego samą budowę obiektu warto skonsultować z lokalną społecznością młodzieży oraz z doświadczonym producentem.

Przy planowaniu skateparku należy pamiętać, że powinien być odgrodzony od placu zabaw lub od niego oddalony na około 20 m. Sam obiekt powinien być odpowiednio oznakowany.

Zarówno oznakowanie skateparku skateparku, jak i wymagania względem podłoża i wyposażenia podane są w normie PN-EN 14974:219. Jest to najbardziej aktualna norma europejska przyjęta w Polsce bez żadnych odstępstw. Zawiera także wymagania odnośnie instrukcji, jakie inwestorowi powinien przekazywać wykonawca obiektu, oraz wprowadza wiele nowych przeszkód, w porównaniu z wachlarzem wyposażenia poprzedniej wersji normy.

Z punktu widzenia przepisów ustawy Prawo Budowlane wyposażenie  skateparku może być traktowane jako elementy małej architektury. W tym przypadku jego budowa podlega zgłoszeniu we właściwym wydziale architektury. Jednak jeżeli jest to obiekt w całości betonowy, to uprawnione może już być już definiowanie go jako budowli, której wykonanie wymaga pozwolenia na budowę.

Po zakończonej budowie należy zweryfikować w ramach kontroli pomontażowej, czy obiekt spełnia wymagania normy PN-EN 14974. W tym zakresie też pojawia się duża zmiana względem poprzedniego wydania normy – wprowadzono jednoznaczne zapisy o kontroli pomontażowej przeprowadzanej przez kompetentny personel.  Dzięki temu, jak przy placach i salach zabaw, inwestor uniknie zapłaty  za wadliwe wykonawstwo, a użytkownicy będą mogli bezpiecznie korzystać z atrakcji. Usługę kontroli pomontażowej przeprowadza m.in. Centrum Kontroli Placów Zabaw, podobnie jak przeglądy funkcjonalne, roczne i pięcioletnie.

Rodzaje kontroli na skateparku

Skateparki, podobnie jak place zabaw i siłownie plenerowe, podlegają 3 rodzajom kontroli wynikającym z normy, są to:

– rutynowa kontrola wzrokowa,

– kontrola funkcjonalna

– coroczna kontrola główna

Ponadto należy wykonywać odpowiednie przeglądy budowlane, co 5 lat.

Aby w sposób uporządkowany zarządzać bezpieczeństwem skateparku warto dla niego wdrożyć system kontroli.