Strona Główna  >  BAZA WIEDZY  > Street workout

STREET WORKOUT

Street workout to aktywność fizyczna wykonywana w parkach na świeżym powietrzu lub obiektach użyteczności publicznej, opierająca się o ćwiczenia siłowe, wykorzystujące jedynie ciężar własnego ciała. Jest to połączenie gimnastyki, kalisteniki i sportu. Jej kluczowymi elementami są pompki, stanie na rękach, podciągnięcia, zwisy oraz różne ich kombinacje. Ćwiczenia wykonuje się na zestawach urządzeń składających się przede wszystkim z kombinacji drążków i drabinek.

Bezpieczeństwo street workout sprawdzamy kierując się wymogami normy PN-EN 16630 (w zakresie wymagań dla konstrukcji, regulaminów, instrukcji użytkowania) oraz PN-EN 1176-1 (w zakresie wymagań dla nawierzchni amortyzującej upadek). Zasadniczo street workout to sprzęt dla młodzieży i dorosłych lub osób o wzroście powyżej 1,4m. Jednak czasem urządzenia te znajdujemy na placach zabaw. Nie ma w tym nic złego, o ile zadbamy, by konstrukcje będące połączeniem drążków i drabinek spełniały przy okazji wymagania PN-EN 1176-1 – chodzi tu przede wszystkim o wymagania dla zakleszczeń oraz amortyzacji upadku (bardziej restrykcyjne niż w PN-EN 16630). W odróżnieniu od typowych urządzeń siłowni plenerowych, w street workout nie mamy zmiażdżeń, tak niebezpiecznych dla małych dzieci.

Reasumując – street workout to sprzęt dla ćwiczących dorosłych i młodzieży. Jednak jeśli zadbamy o spełnienie wymagań PN-EN 1176, czyli normy dla placów zabaw, street workout może stanąć obok urządzeń na placu zabaw, bez specjalnego oddalenia lub odgrodzenia.