Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016r. informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o.
  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: info@ckpz.org
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: – oferowania produktów i usług, będących przedmiotem działalności firmy – zawierania umów o współpracy, produkcji i dostarczania zamówionego towaru czy usługi – prowadzenia rozliczeń i obsługi posprzedażowej (reklamacje).
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.: – zawarcie, realizacja i rozliczenie zawartej umowy, ewentualne dochodzenie roszczeń, – marketing własnych produktów i usług.
  5. Pani/Pana dane osobowe ujawniane mogą być na mocy przepisów prawa, za Pani/Pana zgodą, lub na podstawie zawartych umów, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą świadczącym dla firmy Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o.: – obsługę informatyczną, obsługę prawną, usługi ubezpieczeniowe, transportowe, windykacyjne, – usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi pośrednictwa w sprzedaży;
  6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane i przechowywane przez 10 lat zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego odnośnie dochodzenia roszczeń.
  7. Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną na adres e-mailowy: info@ckpz.org lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o., Plac Zgody 6a, 05-820 Piastów
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu przygotowania ofert oraz realizacji zawartych umów. Firma Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o. nie stosuje profilowania.