Strona główna » WSZYSTKIE USŁUGI » EKSPERTYZY W SPRAWACH SPORNYCH

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE OTWARTE! dla inwestorów, właścicieli i zarządców placów zabaw

BEZPIECZNY PLAC ZABAW – ZAKUP I UTRZYMANIE zgodnie z Normą PN-EN 1176

3-4 marca, Warszawa

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

EKSPERTYZY W SPRAWACH SPORNYCH

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasi klienci często uczestniczą w postępowaniach, które kończą się powstaniem sporu i pomocna w jego rozstrzygnięciu może być opinia wydana przez naszego eksperta. Przedmiotem ekspertyzy może być np. jakość użytych materiałów, występowanie błędów projektowych, spór o moment powstania wady itp. Inspektorem, który najczęściej podejmuje się dokonania ekspertyzy w sprawach spornych, jest Dominik Berliński.

Z naszych usług w tym zakresie korzystali czołowi polscy producenci, urzędy miast i gmin, a także urzędy kontrolujące place i sale zabaw. Ceniona jest nasza bezstronność w wydawaniu opinii, doświadczenie, również międzynarodowe, oraz profesjonalizm.